Novinky společnosti Boehlerit

BOEHLERIT patří k předním světovým výrobcům řezných materiálů ze slinutého karbidu pro nástroje k obrábění kovů, dřeva a umělých hmot. Jako centrum vývoje řezných materiálů a alianční partner skupiny LMT je Boehlerit jedním ze zakladatelů vývoje výroby slinutých karbidů. Při optimálním využití synergií jedné z největších skupin výrobců nástrojů v Evropě, vytváří nejmodernějšími technologiemi vysoce kvalitní, inovativní produkty (včetně nástrojových systémů pro automobilový a hutní průmysl).

  • Úspěšné ƒsoustružení ƒsuperlegovanýchƒ a ƒtitanovýchƒ materiálůƒ sƒ jakostmi ƒBCS10Tƒ aƒ BCS20T

Boehlerit, přední specialista na vývoj a výrobu tvrdokovu z Rakouska, vyvinul speciálně pro obrábění těžce obrobitelných titanových materiálů tvrdokovovou jakost s nízkým sklonem k plastické deformaci. V důsledku toho je zaručena vysoká bezpečnost při obrábění materiálů jako je např. Ti-6Al-4 V nebo Ti-Al-Sn. Nový, proti oxidaci odolný, Plasma CVD TiBN povlak garantuje společně se soustružnickou jakostí BCS10T o 40 % vyšší řezné rychlosti a současně delší životnost.

Boehlerit poskytuje jakosti pro všechny materiály, které vytvářejí vysoké nároky na řezné nástroje. Zejména pro vysoce legované slitiny, jako je Hasteloy, Waspaloy, je vhodná nová soustružnická jakost BCS20T se zvláště jemnozrným substrátem a hliníkem obohaceným PVD povlakem. Tato kombinace nabízí při nižším sklonu k tvorbě nárůstku a vysoké tepelné odolnosti zvýšení životnosti o 30 až 50 %. ISO druhy vyměnitelných břitových destiček v obou soustružnických jakostech, BCS10T pro obrábění titanu i BCS20T pro obrábění vysoce legovaných materiálů, jsou vybaveny novým utvařečem třísek MT (Medium Titan) pro střední a lehké hrubování.

  • Rychlejší, jednodušší a bezpečnější soustružení nerezových ocelí s ochranou proti nárazu třísek

Boehlerit, alianční partner LMT, vyvinul novou soustružnickou jakost pro vyměnitelné břitové destičky, která umožňuje soustružení nerezových ocelí při řezných rychlostech nad 200 m/min. Bezpečnější, tepelně odolnější slinutý karbid nové soustružnické jakosti LCM20T vykazuje vyšší odolnost proti plastické deformaci. Navíc jsou nové vyměnitelné břitové destičky vybaveny patentovanou Nanolock TiCN spojovací vrstvou a také extrémě hladkým a tepelně odolným povlakem. Toto zaručuje snížení sklonu k nalepování nerezových ocelí a garantuje vysoké řezné rychlosti.

Nová geometrie MM (Mediun ISO-M) byla vyvinuta s kanálkem na odvod třísek. Vyznačuje se velmi lehkým řezem a bezpečnějším lámáním třísky.Ve středu řezné hrany je ochranný prvek proti nárazu třísek (Chip Impact Protector) zabraňující vylamování řezné hrany vinou odcházejících třísek při soustružení proti přírubě. Nová soustružnická jakost LCM20T doplňuje houževnatou jakost LC435D v rozsahu řezných rychlostí 170–220 m/min. Její výkonost je umocněna oceněním patentu Nanolock firmy Boehlerit jako Top 10 z 3 300 rakouských patentů roku 2012.

  • Extratřída pro frézování nerezových ocelí

Boehlerit vyvinul pro frézování nerezových materiálů novou extratřídu. Pro nové frézovací vyměnitelné břitové destičky LCM45M (ISO rozsah použití M40–M45) byl použit jemnozrnný substrát s vysokým obsahem kobaltu, ideální pro nejdůležitější vlastnosti jako jsou houževnatost a odolnost proti otěru. Díky vysokému obsahu kobaltu a jemnozné struktuře je zajištěna vynikající stabilita řezné hrany.Výrazné zvýšení výkonu je dosaženo také díky inovativnímu povlaku. Díky vysoce energetickému povlakování byl vytvořen nový, vysoce jemnozrný AlTiN povlak, u kterého byla mimo jiné významně zvýšena mez pevnosti. Jedinečná krystalická hustota nanosruktuovaného AlTiN povlaku zlepšuje jak odolnost proti otěru, tak i odolnost proti vysokým teplotám. Větší hospodárnost při frézování nerezavějících materiálů (s chladící kapalinou nebo bez) za nízkých nebo středních řezných rychlostí s jakostí LCM45M, neexistuje. Její výkonnost je umocněna oceněním patentu Nanolock firmy Boehlerit jako Top 10 z 3 300 rakouských patentů roku 2012. Inovativní frézovací jakost LCM45M je k dispozici v širokém programu ISO vyměnitelných břitových destiček.

  • Univerzální soustružení oceli na top úrovni s LCP25T

Pro dosažení větší univerzálnosti, delší životnosti, větší bezpečnosti při obrábění a spolehlivějšího lámání třísky, nasazuje Boehlerit, alianční partner LMT, svůj nejnovější druh slinutého karbidu s mnoha patentovanými inovacemi. Nový gradientní slinutý karbid pro soustružnické vyměnitelné břitové destičky LCP25T (ISO rozsah použití P25) garantuje vysokou bezpečnost při obrábění v extrémně širokém spektru ocelových materiálů. Patentovaný Nanolock TiCN povlak spojuje spolehlivě značně tvrdší a lépe izolovanou Alpha-Al2O3 vrstvu s taktéž patentovaným žlutým Al2O3 krycím povlakem.

Tato inovace řezného materiálu s velmi silným a tvrdým povlakem, v kombinaci s geometrií s kanálkem pro odvod třísky vyvinutým u firmy Boehlerit, zvyšuje životnost o 60 % a zároveň přináší vyšší univerzálnost při obrábění oceli. Univerzální soustružnická jakost LCP25T je vhodná zvláště pro malé a střední provozy, které kladou důraz na vysokou hospodárnost při soustružení ocelových součástek. Jakost LCP25T od firmy Boehlerit je ideální inovativní partner pro tyto úkoly. Záruka výkonnosti je podtržena umístěním v Top 10 z 3 300 rakouských patentů roku 2012.

www.boehlerit.cz