Nový mikroskopický systém pro hodnocení mikročistoty Olympus CIX 100

Čistota jednotlivých součástí je stěžejním faktorem ve výrobním procesu. Splňování přísných požadavků norem ohledně počtu, analýzy a klasifikace kontaminujících částic, často ve velikosti mikrometrů, je velmi důležitou součástí vývoje, výroby a kontroly kvality finálního produktu. Lokální a také mezinárodní předpisy určují postupy měření a nároky na dokumentaci výsledků tak, aby mohla být přesně definována kontaminace vyráběných dílů, která přímo ovlivňuje životnost komponentů a finálních výrobků. Dříve byla k této charakterizaci používána gravimetrická metoda – určení hmotnosti zbytkových částic na filtru po proplachu. Současné normy však vyžadují mnohem detailnější informaci ohledně druhu kontaminace, tedy informaci o povaze znečištění – počtu, velikosti a distribuci částic, a také o jejich charakteru z hlediska materiálu.

Systém OLYMPUS CIX100 díky své inovativní metodě polarizace nabízí vysoce výkonnou akvizici obrazu a přesnou živou analýzu odrazivých i neodrazivých částic o velikosti od 2,5 μm do 42 mm při jednom snímání. Toto komplexní řešení je při snímání dvakrát rychlejší než ostatní inspekční systémy. Spočítané a uspořádané částice jsou zobrazovány živě a jsou kategorizovány do tříd podle velikosti, takže je možné přímo rozhodovat o opětovném zpracování a rychle reagovat na neúspěšné testy. OLYMPUS CIX100 zároveň nabízí výkonné a snadno použitelné nástroje pro kontrolu inspekčních dat s rychlou řízenou kontrolou částic. Miniatury každého kontaminantu zjištěného systémem jsou doprovázeny údaji o naměřených rozměrech, takže je kontrola získaných dat naprosto intuitivní. Informace o konkrétním kontaminantu získá inspektor snadno. Při kontrole jsou veškeré výsledky aktualizovány a automaticky zobrazovány ve všech zobrazeních a kategoriích podle velikosti. Tím je zajištěna maximální časová úspora a naprostá přehlednost všech relevantních výsledků inspekce.

Systém OLYMPUS CIX100 pro hodnocení mikročistoty nabízí vyšší výkon a produktivitu v celém inspekčním procesu a byl navržen tak, aby usnadňoval inspekce čistoty inspektorům bez ohledu na úroveň praxe. Intuitivní pracovní postupy zvyšují produktivitu a důvěryhodnost výsledků a zároveň zkracují dobu jednotlivých cyklů, snižují náklady na testy a pomáhají předcházet chybám.

Ing. Karel Dám, Ph.D.: Olympus Scientific Solutions Division,

OLYMPUS CZECH GROUP, s. r. o., ČLEN KONCERNU

Evropská 176, 160 41 Praha 6

tel.: +420 221 985 211

fax (centrální): +420 221 985 505 email: info@olympus.cz www.olympus-ims.com