Odborná konference PLASTKO 2018 opět ve Zlíně

Prezentace výsledků výzkumu a vývoje či výstupů inovačních projektů a zhodnocení trendů v oblasti chemie a plastikářského průmyslu. To jsou hlavní cíle konference PLASTKO 2018, která se bude konat ve dnech 18.–19. dubna 2018 v Academia Centru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Konferenci PLASTKO pořádá pravidelně každé dva roky UTB. Historicky se jedná o jednu z nejstarších akcí pořádaných univerzitou. Během dvou dnů se uskuteční celá řada přednášek představující novinky a trendy plastikářského sektoru. Hlavním cílem letošního ročníku je ukázat praktické výstupy spolupráce mezi vědeckou a komerční sférou v oblasti plniv a modifikátorů, bioplastů, recyklace, testovacích a výrobních zařízení. Veškeré příspěvky prezentované na konferenci budou vydány jako elektronický sborník.

Garantem konference, která je určena pro odborníky z podniků, klastrů a výzkumných organizací zabývajících se zpracováním plastů a polymerní chemií, je rektor UTB prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

Konference PLASTKO je realizována v rámci udržitelnosti a naplňování cílů projektu OP VaVpI „Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně", reg.č. CZ.1.05/3.1.00/10.0205. Více informací naleznete na stránkách http://cps.utb.cz/cs/konference

Kontakt:
Mgr. Petra Svěráková
PR manažer
CPS UTB Zlín
Tel: +420 734 687267
sverakova@utb.cz