Odborné veletrhy intec a Zuliefermesse

Odborné veletrhy intec a Zuliefermesse: první významné setkání kovozpracujícího průmyslu v roce 2013
14. odborný veletrh obráběcích strojů, nástrojářských a jednoúčelových strojů
12. mezinárodní subdodavatelský veletrh

 26. února až 1. března 2013

Koncem února 2013 se bude v saském Lipsku opět vše točit kolem inovací a aktuálních tržních trendů v oblasti obráběcích strojů a subdodavatelského průmyslu. Strojírenský veletrh intec a subdodavatelský veletrh Zuliefermesse pozvou na 1.400 vystavovatelů z 20 zemí na první významné setkání branže kovozpracujícího průmyslu v evropském kalendáři roku 2013. Jak významné mezinárodní koncerny, tak malé a střední podniky se během čtyř dnů konání od 26. února do 1. března dočkají mezinárodního publika. Současný stav přihlášek naznačuje, že Česká republika bude mít stejně jako na posledním ročníku v roce 2011 největší zahraniční účast.

Kombinace veletrhů intec a Z se osvědčila jako mimořádně úspěšný koncept. Dr. Deliane Träber, sekční ředitelka společnosti Leipziger Messe, k tomu podotýká: „Jako veletržní duo máme velmi široký záběr a předvádíme technologie a techniku pokrývající kompletní výrobní řetězec v kovozpracujícím průmyslu. To je stejně přesvědčivý argument jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky.“ Tématicky se oba veletrhy ideálně doplňují a oslovují stejné cílové skupiny, zejména obecné strojírenství, automobilový průmysl a výrobu dopravních prostředků a další obory. To se odráží i na kvalitě návštěvníků: z velké části se jedná o pracovníky s rozhodovací kompetencí v oblasti výroby a nákupu.

Dva veletrhy, které se výborně doplňují

Na intecu stejně jako na Zuliefermesse budou v roce 2013 k ústředním tématům patřit optimalizace výrobního procesu a efektivní nakládání se zdroji. Zejména při zpracování nových druhů materiálů z toho plynou zvláštní nároky na obráběcí stroje i subdodavatelský průmysl.

Každý z veletrhů však nabízí svůj vlastní profil a specifické zaměření. Do oborového spektra veletrhu intec patří stroje pro výrobu nástrojů, speciální a jednoúčelové stroje a přípravky, nástroje, nástrojové systémy, stejně jako obráběcí centra či laserové obráběcí systémy. Mezi vystavovateli jsou firmy s celosvětovou působností, firmy střední velikosti ale také vyložení specialisté na kompletní řešení individuálních výrobních požadavků zákazníků.

Tématickým těžištěm veletrhu Z jsou subdodávky pro jmenované cílové skupiny, ale také další průmyslové obory jako třeba zpracování plastů, výstavba energetických zařízení nebo dokonce lékařská technika. Nomenklatura sahá od polotovarů, dílů a komponentů přes kompozitní materiály a mechatronické systémy až po technologie a služby pro vývoj a výrobu zástavbových celků. Veletrh Z dlouhá léta úspěšně rostl a vydobyl si v evropském kontextu pevnou pozici jako jeden z mála speciálně na subdodavatele orientovaných veletrhů.

Veletržní duo má výrazně mezinárodní charakter, což se týká zejména Zuliefermesse. K tomu říká Kersten Bunke-Njengué, projektová ředitelka veletrhů intec a Z: „U Zuliefermesse činí podíl mezinárodních vystavovatelů již léta více než 30 procent, přičemž přibližně polovina z nich přijíždí z východní Evropy. V těchto zemích je veletrh Zuliefermesse velice známý. A Česká republika vždy představila jednu z největších expozic, podobně jako Polsko či Rumunsko.“ V roce 2013 organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky opět oficiální veletržní účast na veletrhu Zuliefermesse, což českým subdodavatelům nabízí ideální platformu pro představení svých produktových inovací na evropském trhu, a to za velmi výhodných podmínek.

Bohatý rámcový program

V rámci veletrhu Z 2013 konaná přehlídka inovací nabízí vystavovatelům široký prostor pro detailní prezentaci výsledků práce svých vývojových oddělení. Hlavním tématem zvláštní přehlídky veletrhu intec je zpracování nových druhů materiálů v podmínkách sériové produkce. Vedle prezentace aktuálních výsledků výzkumu návštěvníci uvidí prezentaci celé řady výrobních postupů přímo na fungujících strojích. Partnerem této přehlídky je Institut odlehčených konstrukcí a plastů při Technické univerzitě Drážďany.

Inovativní materiály jsou důležitým tématem rovněž na v rámci veletrhů konaném mezinárodním odborném kongresu MicroCar 2013, který se tento rok odehraje pod heslem „Mikromateriály a nanomateriály – výzva pro spolehlivost a bezpečnost automobilové techniky, automobilové elektroniky, elektromobilitu a ekologii“. V roce 2013 se bude MicroCar konat poprvé v mezinárodním formátu. Pořadatelem je Micro Materials Center Chemnitz/ Berlin při Frauenhoferově institutu ENAS.

V prvních dvou veletržních dnech, 26. a 27. února, se konají obchodní setkání CONTACT, která se již stala na těchto veletrzích tradicí. Tato setkání organizuje Průmyslová a obchodní komora Lipsko a evropská poradenská organizace "Enterprise Europe Network" a jsou zaměřena na navázání spolupráce mezi podniky na mezinárodní úrovni. Tato setkání mají pomoci navázat strategická partnerství pro kompletní řešení v rámci globalizace ekonomiky.

A rovněž první den veletrhu se dále koná kongres pořádaný iniciativou Automotive Cluster Ostdeutschland, kde pod titulem „Růstový motor Východní Německo – flexibilní, inovativní, mezinárodní“ budou odborníci z branže se zástupci politiky a průmyslu o aktuálních šancích a tržních výzvách.

www.lipskeveletrhy.cz

Fakta k veletrhům

  • 26.02. – 01.03.2013, Lipsko
  • na 1 400 vystavovatelů
  • podniky z 20 zemí
  • ca. 60 000 m² veletržní plochy
  • odborná fóra k aktuálním tématům a B2B setkání