Odlište se a vítězte díky nejnovějším upichovacím nástrojům

Nová nožová planžeta a zdokonalený postup upichování

Společnost Sandvik Coromant, která se specializuje na obráběcí nástroje a nástrojové systémy, představila novou nožovou planžetu pro svůj upichovací systém CoroCut QD. Ve spojení s novým metodickým postupem nabízí tato nožová planžeta výrazně lepší stabilitu nástroje díky změně směru působení výsledné řezné síly. K četným výhodám, které zákazníkům nabízí, patří vyšší produktivita, lepší kvalita obrobeného povrchu nebo snížení hlučnosti.

 

 

U konvenčních konfigurací upichovacích nástrojů na soustružnických centrech a víceúčelových strojích, je jejich přirozeným omezením schopnost posuvu v rovině XZ. Směr výsledného vektoru řezných sil při provádění upichovacích operací je nutně téměř rovnoběžný s plochou příčného průřezu nástroje, cože vede k vysokému namáhání a potenciálním deformacím.

Konstruktéři společnosti Sandvik Coromant proto vyvinuli řešení využívající schopností moderních soustružnických center a víceúčelových strojů, umožňujících posuv nástroje v ose Y. U této nové koncepce je horní strana břitové destičky umístěna paralelně s konci nožové planžety tak, jako kdyby se lůžko břitové destičky otočilo o 90 ° proti směru hodinových ručiček. Nová nožová planžeta tak postupně vniká do materiálu svou čelní stranou, přičemž výsledný vektor řezných sil je přibližně vyrovnaný s podélnou osou nožové planžety. Analýza metodou konečných prvků potvrzuje, že jsou tak eliminována kritická pnutí charakteristická pro konvenční nožové planžety a tuhost planžety je ve srovnání se standardní konstrukcí šestkrát vyšší. Díky zlepšené tuhosti mohou zákazníci zvýšit rychlost posuvu nebo využít delšího vyložení nástroje, aniž by docházelo ke ztrátě stability.

Při práci na soustružnických centrech spočívá největší výhoda upichování v ose Y ve zvýšení produktivity a bezpečnosti obráběcího procesu. Uživatelům víceúčelových strojů nabízejí nožové planžety pro upichování v ose Y lepší přístup do místa řezu a předpoklady pro upichování větších průměrů. Předběžné zkoušky při upichování standardní tyče o průměru 120 mm dokládají možnost 50% zvýšení vyložení při maximálním posuvu pro danou břitovou destičku, což napomáhá k plnému využití potenciálu stroje. Bez jakýchkoli kompromisů z hlediska provozní bezpečnosti bylo dosaženo zvýšení produktivity o 300 %.

Ve spolupráci se zákazníkem byla provedena případová studie, při které bylo řezání tyčí ze slitiny Inconel o průměru 180 mm pásovou pilou úspěšně nahrazeno upichováním v ose Y, což přineslo značné zvýšení produktivity díky výraznému zkrácení času na obrábění. Další výhodou upichování v ose Y je, že vyžaduje jen minimální zásahy do typického výrobního uspořádání. Významná je rovněž skutečnost, že stejný program lze použít pro všechny součásti, přičemž další důležitou výhodou je, že nevznikají prakticky žádné další náklady na nástroje, protože lze využít stávající nástrojové vybavení CoroCut QD. Velký potenciál pro dosažení značných časových úspor se otevírá také v případě, že obrobek je upnut na obou jeho koncích, protože při upichování nelze provádět jiné operace.

Nové nožové planžety CoroCut QD jsou dodávány v šířkách 3 a 4 mm. Standardně nabízené délkové provedení (v šířkách 3 a 4 mm) umožňuje upichování až do průměru 120 mm a prodloužená nožová planžeta o šířce 4 mm umožňuje upichování až do průměru 180 mm. Tyto nové nožové planžety lze využívat v kombinaci s konvenčními břitovými destičkami a adaptéry pro nožové planžety CoroCut QD.

www.sandvik.coromant.com/cz