Ovládnout výrobu a dát jí řád

Věděli jste, že celosvětová spotřeba uzávěrů PET lahví je odhadována na 4 miliardy kusů denně? Z tohoto dech beroucího čísla je zřejmé, že výroba plastových uzávěrů pro potravinářství, kosmetický průmysl či domácnost je lukrativní obor, který má ale svá tvrdá pravidla. Český výrobce základových rámů pro vícenásobné vstřikovací formy firma Tirad je již několik let součástí výrobního řetězce, na jehož konci se objevují největší hráči jako je Coca Cola nebo Pepsi a měřicí systémy Blum-Novotest se staly firemním standardem na cestě za jejím úspěchem.

„Jsou to neuvěřitelné objemy. Například 96násobná forma s frekvencí 3,5 vteřiny vyprodukuje denně 26 tun (asi 1 kamión) PET uzávěrů!“ Popisuje jednatel firmy Stanislav Veselý. „V takovém množství i minimální snížení spotřeby plastu v řádu 3–5 % znamená velké finanční úspory. Tlak na cenu výlisku tedy vytvořil velmi specifický požadavek: sdružit na jednu formu co největší počet kavit do těch nejužších tolerancí. Polohová přesnost kavit totiž ovlivňuje sílu stěny výlisků a tím i finančně hlídanou spotřebu plastu.“

Na hranici možností

Zatímco se dříve obvyklá přesnost rozmístění kavit pohybovala v tolerancích ±0,01mm/m, v poslední době realizuje firma Tirad už i zakázky s tolerancí až ±0.005mm/m. „Museli jsme se přizpůsobit trhu. A to jak z hlediska přesnosti, tak i z hlediska velikosti rámů, které vyrábíme až do rozměru 1500x2500mm. Když si uvědomíte, že náš souřadnicový měřící stroj polohuje s nejistotou 0,004mm/m, blížíme se v naší výrobě v podstatě laboratorním tolerancím“ upozorňuje Veselý.

Absolutní technologická kázeň

Výroba v Tiradu má skutečně charakter práce v laboratorních podmínkách. Nemalé investice směřovaly zejména směrem k teplotní a technologické stabilitě výrobního procesu a omezení chyby lidského faktoru. Výrobní technologie v klimatizovaných prostorách totiž podléhá přísným interním předpisům. Drobná odchylka, v podobě nástroje vysunutého na nesprávnou délku oproti délce verifikované, může způsobit vibrace v řezu a tím i překročení mikronových tolerancí. To potvrzuje i S. Veselý: „Z hlediska seřízení nástroje a ustavení kusu jsme potřebovali získat mnohem pevnější půdu pod nohama, proto jsme začali uvažovat o implementaci měřicích sond do naší výroby.“

Blum – jistota v kvalitě

Při výběru laserových a dotekových sond hrály hlavní roli maximální přesnost a dlouhodobá procesní spolehlivost v obráběcím prostoru stroje. S. Veselý k tomu dodává: „Pokud děláte v třísměnném provozu řádově desítky měření denně v mikronových tolerancích, okruh potenciálních dodavatelů je již velmi úzký. Znali jsme firmu Blum jako dodavatele špičkových laserových systémů, ale stejnou měrou nás o svých kvalitách během několikaměsíčních testů přesvědčily i měřicí sondy řady TC. V současné době máme 5 strojů vybavených laserem Micro Compact NT a dotekovou sondou TC50. Vzhledem k vynikajícím zkušenostem jsou ještě další v plánu.“

TC50 – doteková sonda pro všeobecné aplikace

Sonda TC50 je určena pro všeobecné aplikace v obráběcích centrech zejména s limitními požadavky na přesnost při vysoké dynamice a rychlosti měření až 3 m/min. Robustní symetrický design, bezkontaktní generování signálu a vyšší měřící síla, to jsou atributy, které zajišťují špičkovou opakovatelnost měření nezávisle na rychlosti, délce měřícího hrotu či znečištění měřeného povrchu. Tirad pomocí dotykové sondy TC50 automaticky určuje nulový bod a v 7 bodech kontroluje rovinnost základového rámu v toleranci 0.005 mm. Náročná aplikace naplno využívá pokrokový měřící mechanismus uvnitř sondy. Během měření je generován textový soubor, který uchovává naměřené hodnoty a slouží k případné zpětné analýze.

Micro Compact NT

Každý nástroj, který jde do řezu, je nejdříve měřen laserovým systémem Micro Compact NT. Měření na zaostřeném paprsku o průměru 0.03 mm probíhá za identických podmínek jako obrábění. Oproti externímu seřizovacímu přístroji lze takto získat výsledky blížící se absolutní realitě. Naměřená délková korekce totiž kompenzuje nepřesnosti vyplývající z opakovatelnosti výměny nástroje nebo teplotních a dynamických změn na vřetenu a stroji. Automatický přenos dat do tabulky korekcí navíc vylučuje jakoukoliv lidskou chybu a nástrojová data jsou zpětně k dispozici v textovém souboru. Firma Blum v této oblasti představuje světovou špičku s 25letým know-how. Důmyslná kombinace optiky, mikroelektroniky, mechaniky a software v jednom celku zajišťuje dlouhodobě vynikající opakovatelnost měření a prakticky bezúdržbový provoz.

Závěr

Každodenní život kteréhokoliv dodavatele se točí kolem slov: cena, dodací termín, kvalita. Firmy, které se chtějí dostat nebo udržet na špici, pak zcela logicky hledají cesty jak vyrábět rychleji, přesněji či efektivněji. Tirad našel způsob, jak svoji výrobu ovládnout a dát jí řád. Přestože jde o ryze kusovou výrobu, drtivá většina obráběcího procesu funguje bez zásahu operátora na zelené tlačítko „start cyklu“. „Sondy Blum se pro nás staly standardem. Představují pro nás nejen aktuální geometrickou přesnost. Představují také pohled na minulost tím, že nám ukládají hodnotná data ke zpětné analýze ukončeného obrábění. Jsou však také pohledem do budoucnosti, protože odpadlo množství nepředvídatelných vedlejších časů a cenové kalkulace poptávané práce jsou mnohem přesnější,“ uzavírá S. Veselý.

www.tirad.cz, www.blum-novotest.com