Pick To Light – od návrhu až po realizáciu

Spoločnosť MARPEX s.r.o. ponúka kompletné riešenie Pick To Light projektov založené na výrobkoch svetových výrobcov Banner Engineering a Turck.

Obr. 1: Pick To Light

Čo je Pick To Light?

Pick To Light patrí do systému tzv. Poka-yoke riešení (z japonského Poka = neúmyselná chyba a Yoke = zmenšenie) , t.j. riešení zaoberajúcimi sa minimalizáciou neúmyselných chýb resp. chýb z nepozornosti. To znamená, že montáž, výroba alebo skladovanie je prispôsobené tak, aby nebolo možné vykonať jednu operáciu viacerými spôsobmi. Riešenie Pick To Light eliminuje nutnosť používania papierových výdajok, montážnych listov resp. vyskladňovacích predpisov. Na správny pracovný postup pracovníka dohliada sofistikovaný systém, ktorý ho naviguje pri montáži (resp. v sklade) prostredníctvom postupne sa rozsvecujúcich optických signalizačných prvkov umiestnených nad každou skladovou bunkou (pozíciou). Pri odoberaní súčiastky preruší ruka pracovníka svetelný lúč, čím príslušná signalizácia zhasne a rozsvieti sa signalizácia na ďalšej skladovej bunke. Systém upozorňuje pracovníka na prípadné chyby zvukovou alebo svetelnou signalizáciou.

Z pohľadu kvality predstavuje zavedenie Pick To Light filozofiu „nulovej chyby“. Má široké využitie v rôznych priemyselných odvetviach (automobilový a elektrotechnický priemysel, logistika a skladovanie...).

Technická špecifikácia systému

Systémy Pick To Light spoločností Banner a Turck sú založené na komponentoch s krytím IP67, ktoré umožňujú robustnú a rýchlu inštaláciu bez potreby použitia rozvádzačov. V prípade potreby sú k dispozícii aj systémy s krytím IP20. Vďaka modulárnemu prístupu je možné realizovať požiadavku zákazníka veľmi flexibilne a cenovo výhodne.

Na jednotlivých skladových pozíciách sú inštalované LED indikátory s optickými snímačmi, LED indikátory s kapacitným tlačidlom alebo svetelné závesy so signalizáciou. Ich vstupy a výstupy sú pripojené na vstupné/ výstupné kanály systému BL67, ktorý je pripojený k riadiacemu systému zákazníka. Signalizačný maják (príp. aj s húkačkou) slúži k informovaniu o nesprávnom kroku. Požadovanú úlohu je možné načítať kamerou resp. čítačkou čiarových kódov alebo prostredníctvom identifikačného systému RFID.

Príklad využitia pri montáži (automobilový priemysel)

Neustále zdokonaľovanie vyrábaných vozidiel, rastúci počet rôznych variantov a výbav kladie zvýšené nároky na množstvo dielov, ktoré je potrebné mať v danom momente na montážnej linke. V tzv. supermarkete, t.j. pracovisku kde sú jednotlivé diely pripravované do súprav sa tieto vyberajú a pripravujú väčšinou podľa vytlačenej špecifikácie, ktorá zobrazuje aké konkrétne diely má pracovník k montáži pripraviť. Vzhľadom na rastúci počet dielov potrebných k montáži vozidla sa stáva proces výberu nielen časovo náročný, ale výrazne sa zvyšuje aj riziko chýb. Ako teda bezchybne vychystať viacero dielov pri vyššej časovej efektívnosti?

Moderným a čoraz populárnejším riešením je práve systém PICK TO LIGHT alebo Vyber, čo svieti. Idea systému je nasledovná: po načítaní čiarového kódu sa na jednotlivých úložných miestach (boxoch) v regáloch rozsvietia LED diódy so zabudovaným optickým snímačom pre všetky tie diely, ktoré sa majú v danej zákazke použiť. Pri odbere dielu z boxu ruka pracovníka preruší svetelný lúč a svetlo zhasne. V praxi to znamená, že pracovník vyberie len tie diely, ktoré sú vysvietené bez toho, aby kontroloval jednotlivé čísla na papierovom štítku. V prípade, že i napriek tomu siahne do iného boxu, okamžite je signalizovaná chyba – vybratie nesprávneho dielu je teda vylúčené. Ak sú zhasnuté všetky indikátory a súčasne nesvietia ani tie oznamujúce chybu, sú diely odovzdané do expedičnej zóny a môže sa začať s prípravou dielov pre ďalšie vozidlo.

Hlavné výhody vizuálneho riadenia procesu:

  • Zásadné zvýšenie produktivity práce
  • Zvýšenie kvality
  • Zníženie počtu omylov na nulu
  • Nepretržitá inventúra
  • Väzba na skladové a ERP systémy
  • Zvýšenie flexibility, okamžité zaškolenie personálu

Marpex s.r.o zrealizoval za posledné roky viacero Pick To Light projektov najmä v automobilovom priemysle.

www.marpex.sk