PItec 45N

Nový nástrojový systém pro mimořádně stabilní a bezpečné rovinné frézování

„PI“ v modelovém označení nového PItec 45N frézovacího systému nástrojů Boehlerit je řecká číslice 16 podle Thesis principu. V tomto případě je to označení pro vyměnitelnou břitovou destičku s 16 řeznými hranami a tím i vysokou hospodárnost. Nicméně, zvláštním rysem nové frézy je maximálně stabilní provedení, které nabízí bezpečné řešení pro obrábění i za extrémních podmínek.

Nový nástrojový systém Pltec 45N pro čelní frézování je součástí zcela nového frézovacího programu Boehlerit, ve kterém specialisté na řezné materiály z rakouského města oceli Kapfenbergu zúročili více než desetiletí nahromaděných know‑how. „Nicméně rozhodujícím faktorem při vývoji nových nástrojových systémů je integrovaný přístup: to znamená optimální vyvážení nosných nástrojů a vyměnitelných břitových destiček s řeznou geometrií hran a řezných materiálů,“ říká André Feiel, zodpovědný produktový manažer společnosti Boehlerit. Jako u všech nových frézovacích systémů použili vývojáři i u nového PItec 45N čelního frézovacího systému dynamické a statické FEM‑analýzy (Finite Elemente Methode). Tak vytvořili stabilní frézovací nástroj s excelentní životností, optimálním odvodem třísek a s exaktními vlastnostmi. Nástroje jsou poniklovány a díky speciálním materiálům a tepelnému zpracování dosahují vysoké životnosti.

Zvláště stabilní provedení PItec 45N nástrčné frézy se odráží v poměrně vysoké konstrukci a velkém průměru čepu. Její negativní základní geometrie dělá frézu extrémě stabilní. Efektivní pozitivní geometrie řezné hrany se stará o velmi lehký řez. Úzké dělení nástroje umožňuje vysoký objem obrábění. „Vedle robustní stavby nástroje se o redukci vibrací a extrémě tichý chod stará i nerovnoměrné dělení nástroje,“ dodává Feiel.

Nové řezné materiály s High‑Lights

S velkou rozmanitostí nových řezných materiálů poskytuje PItec nástrojový systém optimální obráběcí výkony v širokém spektru materiálů. Tím zabezpečují nové frézovací jakosti uživatelům, malé opotřebení na čele břitu a větší stabilitu proti vylamování řezné hrany. Kromě toho se zvýšila odolnost proti vzniku trhlin na hřbetu a vytváření nárůstků. Pro obrábění oceli s PItec 45 je optimální řezný materiál BCP30M. Jeho zvláště houževnatý substrát zaručuje velkou jistotu při obrábění ve velmi širokém spektru ocelových materiálů. Jedinečností tohoto řezného materiálu je patentovaný, nově vyvinutý TERAspeed 2.0 AlTiN povlak. Tento střední HR‑CVD (HR = High Reactivity) AlTiN povlak kombinuje poprvé, na základě vysokého obsahu hliníku a novodobé nanostruktuře, tak protichůdné vlastnosti, jako jsou vysoká houževnatost a současně extrémě vysoká tvrdost povlaku s odolností proti opotřebení. Moderní HR‑CVD povlak nabízí hospodárné obrábění za sucha při zvýšených řezných rychlostech.

Alternativa pro frézování nelegovaných, nízkolegovaných, vysocelegovaných a nerezavějících ocelí je vícerozsahová jakost BCP25M. Tato PVD povlakovaná jakost je vhodná zejména pro vysoké řezné rychlosti u frézování za sucha i s chladicím médiem za stabilních podmínek. Tato vrstva je také inovativní tvrdý povlak, a to zejména pro frézování. Takzvaná Goldlox vrstva je tlustý PVD AlTiN povlak s vysokou odolností proti otěru za vysokých teplot, zvyšující životnost u různých ocelí. Kromě toho usnadňuje zvláště hladký a žlutý Goldlox krycí povlak detekci opotřebení. Jednou z dalších variant je univerzální jakost pro obrábění oceli BCP35M. Základem je houževnatý tvrdokov povlakován Goldox povlakem. Je obvzláště vhodná k obrábění za sucha s nižšími a středními řeznými rychlostmi a za těžkých podmínek.

Ideální pro obrábění litinových materiálů je jakost BCK15M. Pro jeho optimální tvrdokov ve třídě K15 jsou použity vybrané suroviny. Spolu s již popsanou TERAspeed 2.0 AlTiN vrstvou je ideální pro suché obrábění šedé litiny (GJL), tvárné litiny (GJS), temperované litiny a odlitků z lehkých slitin.

K tomu nabízí Boehlerit doplňující jakost BCK20M, která díky houževnatému K20 substrátu a tlustému PVD povlaku umožňuje obrábění litinových materálů. Navíc je tento řezný materiál vhodný pro dokončovací operace v ocelích a obrábění ocelí zpracovaných za studena tvrdších než 45 HRC.

Pro frézování nerezových materálů jsou vhodné jakosti BCM35M a BCM40M. První je jemnozrnná jakost s PVD povlakem velmi odolným na otěr, k obrábění nerezových i austenitických nerezových ocelí za sucha i pod chladicím médiem. BCM40M má extrémě houževnatý, relativně jemnozrnný substrát, s tenkým, hladkým PVD povlakem.Tento řezný materiál je ideální pro frézování austenitických nerezových ocelí a materiálů skupiny Duplex za nižších a středních řezných rychlostí. Je vhodný také pro frézování za mokra, nicméně se doporučuje minimální množství mazaní.

Vysoce kvalitní jakost povrchu lze dosáhnout osazením PItec‑u 45N dvěma 8břitými destičkami s WIPER geometrií. Pro excelentní dokončovací řez je vhodné zvolit malou hloubku řezu a maximální posuv na otáčku o velikosti délky řezné hrany a výrazně zvýšit řeznou rychlost. Nový PItec 45N frézovací nástrojový systém je určen k čelnímu frézování, drážkování i k srážení hran. Je skladem jako nástrčné frézy od průměru 50 do průměru 160 mm a dělení od 4 do 11 zubů.

www.boehlerit.cz