Plasty Mladeč = Filament PM

Český výrobce strun do 3D tiskáren pro 3D tisk

Provoz Plasty Mladeč Zemědělského družstva Haňovice se zabývá výrobou plastových technických profi lů a také tiskových strun do 3D tiskáren světového formátu. Provoz PM byl založen již v roce 1992, ale s výrobou tiskových strun začal v roce 2013. Kromě tiskové struny se zabývá výrobou dalších plastových technických profi lů, trubek, trubiček a jiných výrobků.

Filament PM

Na 3D tiskárně je dnes možné vyrobit/vytisknout cokoliv. 3D tisk je využíván napříč všemi obory, avšak nejvíce v průmyslu. S 3D tiskem můžeme dokázat úžasné věci.

Mezi nejzákladnější materiály pro 3D tisk, které provoz Plasty Mladeč vyrábí, je polymer PLA. Jde o materiál, který je biologicky rozložitelný a tisk z tohoto materiálu je díky jeho vlastnostem nejjednodušší. Mezi jeho dobré vlastnosti patří minimální smrštitelnost a dobrá přilnavost k tiskové podložce. Vedle PLA je nejčastěji používán materiál ABS. Tento materiál se vyznačuje vyšší mechanickou houževnatostí a tepelnou odolností až přes 100 °C. Oproti PLA vykazuje ABS vyšší krystalinitu polymerních segmentů, tudíž dochází k většímu objemovému smrštění při chladnutí objektu během tisku. Třetím, nejnovějším a nejprogresivnějším materiálem, který čím dál víc nabývá na popularitě, je PETG. Je to materiál, který má mechanické vlastnosti lepší než ABS a zároveň tiskové vlastnosti PLA (amorfní struktura řetězců při chladnutí taveniny).

Kromě tří výše zmíněných materiálů provoz PM vyrábí i speciální materiály, jako RubberJet. Jedná se o pružný, elastický materiál, který lze přirovnat ke gumě. Tento materiál nabízíme ve dvou typech tvrdosti – TPE - Sh32D a TPE - Sh 88A (měkčí). Výhodou tohoto materiálu je, že lze tisknout na nevyhřívanou podložku při stejných parametrech jako PLA.

Dalším speciálním materiálem pro industry je CFJet. Jde o speciální materiál PETG s příměsí karbonových vláken o délce min 150 mikronů. Díky karbonovým vláknům materiál získal vyšší pevnost v ohybu a tlaku a je vhodný na tisk konstrukčních a mechanicky namáhaných dílců.

V nabídce materiálů můžete najít i materiál PC/ABS, což je blokový blend materiálů PC a ABS (PC zlepšuje samozhášivost, vyšší tepelnou odolnost a mechanické vlastnosti v porovnání s klasickým ABS).

Mezi další materiály, které můžete v portfoliu FILAMENT-PM najít, patří PMMA (polymethylmethakrylát) – plexisklo, které je trvale použitelné do 80°C, je odolné proti povětrnostním vlivům s UV stabilizátory a propouští světlo. Pro tisk podpor společnost nabízí vodou rozpustný polymer PVA a nebo styrenový, limonenem rozpustný materiál HiPS.

Nabídku strun/filamentů, známých pod značkou FILAMENT-PM, můžete najít na e-shopu www.filamet-pm.cz nebo prostřednictvím distributorů. Tyto tiskové struny nabízí ve dvou základních průměrech 1,75 mm a 2,90 mm, 12 materiálech a v široké barevné škále. Hmotnost tiskových strun u základních materiálů je 1 kg a u speciálních materiálů 0,5 kg.

V brzké době mohou tiskaři očekávat nové, inženýrsky náročnější materiály. V prvé řadě se bude jednat o materiál s pracovním názvem PAJet, tedy nylon. PAJet bude vykazovat vyšší tepelnou odolnost (do 170 °C), vysokou houževnatost, nízké povrchové napětí a díky molekulové struktuře karbonylových skupin relativně malé smrštění v semikrystalickém polymeru. Na vývoji dalších materiálů provoz Plasty Mladeč úzce spolupracuje s přední českou univerzitou a katedrou nanotechnologií. Takže se těšme a nechme se překvapit.

www.plastymladec.cz, www.filament-pm.cz