Po všech stránkách na dobré úrovni

Nejen moderně vybavená lisovna plastů s vlastní nástrojárnou

Česká rodinná firma CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s. r. o. (dále jen CECHO) byla založena před více než dvaceti lety panem Bohumilem Cempírkem. Dnes je rozdělena do několika divizí. Jednou z nich je obchodní činnost, na které byla společnost postavena již na svém úplném začátku. Zastupuje významné zahraniční dodavatele komponentů pro vstřikovací formy, lisovací a střižné nástroje a kompletní technologie čištění komor šneků a horkých systémů. Součástí nabídky je i prodej nejmenších vstřikovacích lisů BABYPLAST, v provedení horizontálním i vertikálním, případně s přídavnou vstřikovací jednotkou pro více komponentní vstřikování.

O společnosti

Postupem času společnost vybudovala vlastní nástrojárnu i lisovnu plastů. CECHO se tedy podílí na vývoji výrobku, navrhuje konstrukci, vyrábí formy a lisuje finální plastové výlisky včetně kompletace. Velmi úzce spolupracuje s firmou ORYCON EU v oblasti vývoje, výroby a prodeje systémů horkých vtoků a je jediným výrobcem horkých systémů v České a Slovenské republice. CECHO se tak stalo hráčem, který má na českém trhu výjimečnou pozici díky své komplexnosti. „Nejsme jenom prodejci, technologii vstřikování plastů máme kompletně zvládnutou díky propojení obchodu, nástrojárny a lisovny plastů,“ říká pan Tomáš Filippi, ředitel divize „Nákup/Prodej“.

CECHO sídlí v obci Polnička, v okrese Žďár nad Sázavou, kde vybudovalo moderně vybavenou nástrojárnu a lisovnu plastů. Roku 2014 se firma stěhovala se 47 zaměstnanci z pronajatého prostoru do dnešního velice moderního sídla, kde zaměstnává 140 lidí. V současnosti produkuje samotná výroba zhruba 60 % z celkového obratu firmy. „To, co zde vytvoříme, co vyděláme, se snažíme zase v plném rozsahu reinvestovat. Chci, abychom byli po všech stránkách na dobré úrovni – ať už jde o prostředí, zaměstnance či samotné technologie,“ dodává majitel firmy Bohumil Cempírek.

Přesun do výroby

Prostory samotné výroby jsou rozděleny do tří kooperujících částí. Jedná se o nástrojárnu, lisovnu a oddělení logistiky.

Nástrojárna

Firma již od začátku činnosti rozvíjela vlastní nástrojárnu, což byl velice důležitý strategický krok vzhledem k úzkému sepětí s vlastní lisovnou. Více než 90 % vyrobených nástrojů a forem CECHO využívá pro realizaci vlastních projektů. „Filozofií firmy je právě tato komplexnost,“ říká pan Bohumil Cempírek. „Považuji za velmi dobrou cestu neposílat naše zákazníky shánět si formy jinde. Navíc je to krásně tvůrčí činnost od samotného návrhu až po finální výrobu formy.“

Jakmile je projekt zadán do výroby, prochází materiál jednotlivými technologiemi od přípravy polotovaru až po montáž formy.Nástrojárna je vybavena nejmodernějšími technologiemi třískového, elektroerozivního obrábění a měření. „V každé technologii se snažíme mít jednoho dodavatele strojů z důvodu servisu a obsluhy,“ uvedl Jaroslav Cempírek, ředitel divize – výroba.

Technologové a konstruktéři využívají CAD/CAM systém Solidworks a Moldex3D. Nástrojárna je vybavena třemi tříosými CNC obráběcími centry značky Mikron, jedním pětiosým CNC značky HERMLE, na němž se z 90 % dělají tvarové části forem, dále strojem pro laserové navařování a dalšími frézovacími, svrtávacími, soustružicími a brousicími stroji.

„Jsme schopni přebrousit obrobky do rozměru 700 mm × 2 000 mm s tolerancí 0,01/1 000 mm a váhy 2 000 kg. Otvory vrtáme pomocí technologie dělového vrtání od průměru 5 mm a v délkách až 1 500 mm. Obrábíme rámy do rozměru 900 mm × 1 600 mm. Většina tvarových částí forem prochází technologií elektroeroze, která je chloubou CECHO nástrojárny. Zaměstnanci na tomto pracovišti mají velkou zodpovědnost, protože dokončují polotovary, na kterých je již odvedeno mnoho hodin práce,“ dodává J. Cempírek. Připravují se zde elektrody, které 3D měřicí stroj kompletně změří, najede a následně elektrody uloží do robotického zásobníku, který je propojen s hloubičkou. V oddělení kvality jsou kontrolovány plastové výlisky i díly do forem.

Díky této investici do automatizace je možné práci připravovat dopředu, provoz pak pracuje automaticky, takže jsou zastřešeny noční směny a víkendy, během nichž není potřeba přítomnost obsluhy. CECHO se obecně zaměřuje na malé a střední formy s maximální hmotností do 3 tun.

Lisovna

Společnost CECHO je také dodavatelem samotných plastových výrobků. Zajímalo nás, na jaké se primárně zaměřujete: „Zejména se soustředíme na drobnější přesné výlisky. Poslední dobou vyrábíme díly na formách s větší násobností, a to pro automobilový, elektrotechnický, spotřební průmysl i stavebnictví,“ odpověděl pan Radek Chlubna, vedoucí projektového oddělení a dodal, že „většina výlisků do automobilového průmyslu jsou výlisky technické.“

Během návštěvy jsme viděli, že CECHO neprodukuje jednoduché formy, naopak byly k vidění složitější aplikace, rozměrově náročné a více komponentní výlisky. K vidění byly také miniaturní hydraulické lisy Babyplast o uzavírací síle 10 tun, a to v provedení vertikálním i horizontálním. Díky automatickému provozu stačí u horizontálních lisů pouze jedna osoba, která obsluhuje až 8 strojů. Směr, kterým se v CECHU ubírají, je vícekomponentní vstřikování pomocí nezávislé jednotky BABYPLAST, kterou je možné přidat na jakýkoliv vstřikovací lis.

Součástí vstřikolisů jsou roboty, které manipulují s výlisky. „Automatizace je pro nás velké téma, do budoucna plánujeme například svařovat plasty a zastřikovat součástky pomocí robotů,“ uvedl J. Cempírek. Roboty, jimiž jsou stroje opatřeny, jsou pro CECHO dodávány společně s lisem jako kompletní zařízení. CECHO se rovněž zabývá montážemi konektorů, na nichž pracuje právě prostřednictvím automatizované jednotky.

Kromě miniaturních hydraulických lisů jsme viděli i klasické vstřikolisy tonáže od 50 do 200 tun zavírací síly především značky ARBURG. Celkově tedy lisovna čítá 9 větších klasických strojů ARBURG a 25 lisů BABYPLAST na kterých zpracovává veškeré termoplastické materiály (kupříkladu PP, PE, PC, ABS a další). Jednoduše řečeno, v rámci výroby plastových dílů CECHO zastřešuje celý proces, čímž se odlišuje od ostatních nástrojáren a lisoven.

Síla společnosti a vize do budoucna

Majitele společnosti, pana Bohumila Cempírka, jsme se zeptali, jaké jsou výhledy společnosti do budoucna a v čem spatřuje její sílu. „To, co tady vidíte, není konečná stanice. Snažíme se zproduktivnit technologie, jsou oblasti, které chceme do budoucna rozšiřovat – máme například novou frézu a hloubičku. Bez investic to nejde a já je plně podporuji. Vytváříme pevné základy a pocit jistoty pro ty, kteří u nás pracují nebo s námi spolupracují. Letošní rok je optimistický, máme spoustu projektů, které postupně realizujeme,“ a p. Filippi dodal: „Máme velkou výhodu v know‑how, komplexnosti a flexibitě. Jsme schopni analýzu, kterou děláme sami pro sebe, nabídnout i pro naše zákazníky. Máme letité zkušenosti, které poskytujeme našim obchodním partnerům.“

Závěr

Krásné prostředí společnosti CECHO nás ohromilo již při příchodu do areálu a tyto ryze pozitivní pocity zůstaly po celou dobu reportáže, ať už díky profesionálnímu přístupu, strojovému vybavení či celkové filozofii firmy. To vystihuje i věta pana majitele: „Mám radost, když jdu po dílně, mám radost, když se mohu s lidmi pozdravit a podat jim ruku. Chci, aby byli zaměstnanci i obchodní partneři maximálně spokojeni.“

Na úplný závěr chceme poděkovat panu Tomáši Filippi za výbornou organizaci a samozřejmě pánům Radku Chlubnovi, Bohumilu Cempírkovi st., Jaroslavu Cempírkovi a Bohumilu Cempírkovi ml. za to, že nám poskytli veškeré informace.

Ivana Nedbalová, Petra Šťotková, redakce © foto: CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s. r. o., redakce

CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s. r. o.

Polnička 309

591 02 Žďár nad Sázavou

tel.: +420 566 620 705

fax: +420 566 620 706

cecho@cecho.cz

www.cecho.cz