Příprava veletržního vydání v plném proudu!

Druhé vydání časopisu KOVOINZERT, vyjde 22.9.2017, tedy s dostatečným předstihem před největší strojírenskou akcí v ČR.

Budete na MSV v Brně vystavovat? Ideální příležitost pozvat návštěvníky do expozice a seznámit je prostřednictvím odborného časopisu s Vaší letošní veletržní nabídkou! Pokud se veletrhu neúčastníte jako vystavovatel, zajistíme Vám účast prostřednictvím aktivní distribuce časopisu KOVOINZERT v areálu BVV! Uzávěrka pro příjem objednávek je 18.8.2017! Náklad vydání 10.000 výtisků!

Informujte se o posledních volných prestižních plochách pro firemní prezentaci!

Pro více informací kontaktuje šéfredaktorku tohoto časopisu:

Iva Duroňová,

tel. 549 210 635,

iva. duronova@infocube.cz

Bezplatný odběr časopisu po registraci zde