Přísady pro továrnu 4.0.: Digitální dvojče, koboty a umělá inteligence

Smart Factories – chytré továrny – to je mix složený z automatizační techniky, digitálních dvojčat, kobotů a umělé inteligence. Souhru těchto technologií a cestu do budoucnosti s kyberfyzikálními systémy ukážou odborné veletrhy Industrial Automation a Digital Factory. Obě akce zastřešuje veletrh HANNOVER MESSE.

Veletrh HANNOVER MESSE jako vedoucí světový veletrh digitálně propojeného průmyslu představí automatizační techniku od senzorů až po koboty, software pro virtuální vývoj produktů a podnikový management, koncepce všeobecné výměny informací a platformy pro využívání umělé inteligence. „Kdo chce poznat výrobu budoucnosti v souvislostech, jede do Hannoveru,“ říká Arno Reich, vedoucí oddělení pro témata automatizace ve veletržní správě HANNOVER MESSE. „V halách věnovaných tématům průmyslové automatizace (Industrial Automation) představujeme už řadu let téma digitálních továren - Digital Factories, a to především poslední inovace určené pro průmysl 4.0. Digitální dvojčata, koboty a umělá inteligence jsou témata, která budou v příštím roce rozhodujícím způsobem určovat veletržní dění."

Ve dvou se vše lépe daří

Spojením fyzického a digitálního světa vznikají digitální dvojčata - Digital Twins. Digitální dvojče se rodí spolu s návrhem produktu, slouží ve výrobě jako virtuální předloha, v procesu vzniku produktu dále narůstá a po celý životní cyklus zůstává neoddělitelně spojené se svým reálným dvojčetem.

A. Reich: „Ve věrných digitálních obrazech reálných produktů se skrývá obrovský potenciál.“ Místo drahých prototypů a zdlouhavých sérií pokusů lze s digitálním dvojčetem (Digital Twins) ve velmi krátkém čase vyzkoušet nejrůznější scénáře, vytvářet a realizovat strategie pro řešení a uskutečňovat objevené možnosti dalšího zlepšování.

Příklad z praxe: Firma Optima, výrobce strojů a zařízení, virtuálně napodobuje, testuje a ověřuje pomocí simulačního softwaru své balicí stroje. Optimě dodala software společnost Siemens, rovněž vystavovatel veletrhu HANNOVER MESSE. Než se stroj nebo výrobní zařízení reálně vyrobí, lze prostřednictvím tohoto softwaru vypočítat a optimalizovat na nich probíhající tok produktů. „Digitální dvojče produktu a stroje není užitečné jen pro zrychlení doby pro uvedení na trh - Time to Market. Stalo se základem pro nabídky služeb jako je předvídající údržba nebo nové obchodní modely. Návštěvníci nadcházejícího veletrhu HANNOVER MESSE uvidí tyto a mnoho dalších příkladů jejich praktického využití,“ říká A. Reich.

Kobot je tvůj pomocník

Podle prognóz International Federation of Robotics, světového svazu branže, by měly být do roku 2019 na celém světě továrny vybaveny novými průmyslovými roboty v počtu cca 1,4 milionů. Patří k nim také mnoho kolaborativních robotů (Collaborative Robots), tak zvaných kobotů, které pracují ruku v ruce s člověkem.

Hlavně menší podniky potřebují nákladově efektivní, snadno aplikovatelná řešení, pokud chtějí využívat možnosti, které nabízí průmysl 4.0. A zde přicházejí na řadu koboty,“ říká Arno Reich.

Kolaborativní roboty jsou nejen snadno naprogramovatelné. Některé modely kobotů se dokonce i samostatně učí. A to tak, že technik provádí pohyb ramenem robotu a kobot úkon automaticky napodobuje. Koboty mohou být flexibilně nasazovány na nejrůznějších místech výrobního řetězce.

A. Reich: „ Na příštím veletrhu HANNOVER MESSE budou zastoupeni všichni přední výrobci robotů, kteří tu představí své inovace a poukážou na užitečnost robokolegů.“

Strojové učení prostřednictvím umělé inteligence

Na veletrhu HANNOVER MESSE se stále více objevují platformy pro využívání umělé inteligence, například pro učení strojů. Tuto oblast na veletrhu zastupují Microsoft, IBM a další společnosti, které představí platformu Watson IoT.

Pod pojem strojového učení, který je podoblastí umělé inteligence, v současnosti spadá řada softwarových technik, například učení počítačů nebo identifikace osob na fotografiích. Po několika tisících hodinách tréninku mohou počítače řídit automobily bez řidiče v městském provozu nebo dokážou nalézat vzory v obrovských sadách dat (Big Data).

Pro výrobní průmysl tak může vzniknout enormní efekt,“ říká Arno Reich. „Stroje budou v budoucnu například schopné samostatně optimalizovat výrobní proces a tak přispívat k jeho maximální efektivitě. Návštěvníci veletrhu HANNOVER MESSE 2017 udělají první krok do tohoto světa novodobé výroby.“

HANNOVER MESSE – Get new technology first!

Nejvýznamnější světový průmyslový veletrh se uskuteční v Hannoveru 24. - 28. dubna 2017. Pod ústředním heslem „Integrated Industry – Creating Value“ veletrh HANNOVER MESSE jako globální Hotspot zahrnuje všechna témata týkající se digitalizace výroby (průmysl 4.0) a energetických systémů (Integrated Energy). Je složen ze sedmi vedoucích veletrhů probíhajících na jednom místě: Industrial Automation, MDA – Motion, Drive & Automation, Digital Factory, Energy, ComVac, Industrial Supply a Research & Technology. Partnerskou zemí veletrhu HANNOVER MESSE 2017 je Polsko.

Deutsche Messe AG
Veletržní správa Deutsche Messe AG je přední světovou organizátorkou veletrhů investičních statků v Německu i v zahraničí. Svým obratem 329,3 milionů eur a ziskem 9,4 milionů eur v roce 2015 se řadí k pěti největším německým veletržním společnostem. Do jejího portfolia patří přední mezinárodní veletrhy jako CeBIT (digitální byznys), HANNOVER MESSE (průmyslové technologie), LABVOLUTION a BIOTECHNICA (laboratorní technika, biotechnologie), CeMAT (intralogistika a supply chain management), didacta (vzdělání), DOMOTEX (koberce a podlahové krytiny), INTERSCHUTZ (požární technika, ochrana před katastrofami, záchranná služba a bezpečnost) a LIGNA (zpracování dřeva a lesní technika). Veletržní správa Deutsche Messe AG má okolo 1 200 zaměstnanců a 66 zastoupení, dceřiných společností a poboček ve více než 100 zemích.