Programování 5osých strojů nebylo nikdy jednodušší…

V dnešní době výkonných 3D CAD systémů je velmi snadné navrhnout komplexní tvarově složité výrobky. Důvodů, proč tomu tak je, může být několik. Samotná funkčnost, neotřelý design, pevnostní optimalizace, apod. Ať už je tomu tak či onak, ve většině případů mají jedno společné. Tím je jejich složitější výroba. Pokud dojde na samotné obrábění těchto výrobků, většinou na řadu přichází víceosé stroje.

Velká část laické veřejnosti i programátorů si víceosé stroje automaticky spojuje se složitým programováním a vším s tím souvisejícím. Stále je hodně firem, které mají výkonné 4osé a 5osé stroje, ale neumí plně využít jejich potenciál, a to právě kvůli samotné přípravě NC kódu.

Na trhu je několik CAM systémů, podporujících řízení 5osých strojů. Jedním z nich, který si poslední dobou získává čím dál větší přízeň mezi uživateli, je CAD/CAM systém HSMWorks.

HSMWorks je od základu integrován do prostředí systému SolidWorks. Uživatel tím automaticky získává konstrukční a technologické pracoviště v jednom, aniž by se musel učit nové pracovní prostředí. Díky tomu je ovládání systému velice přívětivé.

Z hlediska obráběcích strategií HSMWorks nabízí celou řadu frézovacích operací pro 2–5osé obrábění a soustružení. Při programování víceosých strojů je možno využívat jak tzv. režim indexace (polohování), tak plynulého 5osého frézování.

Využití 5osého obrábění pro ořez vakuově tvářených výlisků z plastu

Vytvoření 5osé indexované operace probíhá jednoduchým výběrem pracovní roviny. HSMWorks se postará o vše ostatní, jako je např. nalezení nejvhodnější rotace pro orientaci dílu. Nástroje a držáky jsou kontrolovány proti případné kolizi a díky tomu HSMWorks umí generovat dráhu nástroje tak, že v případě hrozící kolize dojde buď k přerušení dráhy nástroje, oddálení nástroje od materiálu nebo k automatickému nastavení potřebného vyložení nástroje z držáku. Velkou výhodou je možnost využití hrubovací strategie adaptivního obrábění, která snižuje čas hrubování a prodlužuje životnost nástroje až na desetinásobek, v závislosti na obráběném materiálu.

Indexované obrábění se využívá zejména v těchto případech:

  • minimalizace přepnutí obrobku,
  • odhrubovaní velkého množství materiálu a odebrání zbytkového materiálu z několika stran,
  • zvýšení tuhosti stroje použitím kratšího vyložení nástroje,
  • dosažení kvalitnějšího povrchu vykloněním nástroje a zlepšení jeho řezných parametrů na špičce.

Automatické vyklopení nástroje s držákem od modelu

Některé díly obsahují hluboké dutiny a malá zaoblení, která lze obrobit pouze nástrojem s malým průměrem při zachování požadované kvality povrchu. Zde přichází na řadu plynulé 5osé obrábění. Pomocí systému HSMWorks mohou být tyto prostory efektivně obrobeny např. automatickým vyklopením nástroje s držákem od součásti, což umožní použít kratší nástroj pro zamezení vzniku vibrací a docílení lepšího výsledného povrchu. Automatické vyklopení je možno použít u všech dostupných 3D strategií. Tyto funkce zjednodušují celý proces programování 5sého stroje a umožňují tak efektivně využít jeho potenciál.

Víceosé obrábění bylo donedávna považováno za pokročilou technologii určenou pouze pro letecký a automobilový průmysl. HSMWorks vylepšuje produkční obrábění překonáním této bariéry a činí víceosé obrábění dostupné pro každého.

Po vytvoření dráhy nástroje může uživatel prozkoumat výsledek pomocí integrované strojní simulace, která odhalí případné kolize mezi jednotlivými komponenty stroje.

Na závěr je třeba zmínit rychlost samotných výpočtů. Podpora vícejádrových procesorů je jednou ze zásadních věcí, která výrazně snižuje čas na generování drah nástrojů. Uživatelé díky tomu mohou pokračovat v programování další operace, zatímco dříve zadané dráhy nástrojů jsou propočítávány na pozadí.

Sebevíce textu však nenahradí samotnou ukázku či vlastní otestování systému. Pokud Vás tedy HSMWorks zaujal, neváhejte kontaktovat prodejce a požádat o nezávaznou prezentaci či testovací verzi systému HSMWorks.

www.3epraha.cz