Progresivním zaměstnavatelem regionu roku 2017 se stal olomoucký závod Koyo Bearings

Na předávání cen Zaměstnavatel roku na Vysoké škole báňské se Koyo umístilo na prvním místě v kategorii firem do 500 zaměstnanců v Olomouckém kraji. Tím převzalo čestný titul Progresivní zaměstnavatel regionu. Soutěž každoročně pořádá Klub zaměstnavatelů ve spolupráci s firmou Sodexo a PwC. Cena do Bystrovan putuje už popáté.

Soutěž je vyhodnocována na základě mezinárodně uznávaného standardu Saratoga, jehož odborným garantem je poradenská společnost PwC. Vyhodnocování probíhá na základě dat o výdajích na školení zaměstnanců, o fluktuaci pracovních sil, o růstu nebo poklesu jejich počtu apod.

V loňském roce se závod v rámci Olomouckého kraje umístil na 3. místě. Z tohoto mírného propadu oproti předchozím letům si podle manažerky pro oblast lidských zdrojů Jany Kopecké vzali ponaučení: „Rozjeli jsme nový projekt školicí místnosti Do-Jo, kde stávající zaměstnance i nováčky pravidelně proškolujeme v oblastech bezpečnosti práce, strojírenství, pracovních postupů, rozvíjíme jejich znalosti a dovednosti ohledně měřicích technik, projektové a výkresové dokumentace apod.“ „V rozvoji zaměstnanců budeme pokračovat. Také plánujeme zlepšování pracovního prostředí. V příštích týdnech budeme stavět nová sociální zařízení a sprchy, s městem také intenzivně jednáme o výstavbě zastávky MHD přímo před dveřmi závodu,“ doplnil ředitel společnosti Petr Novák.

V tomto roce probíhá už 15. ročník této soutěže, ve které jde především o budování pozitivního jména firem mezi současnými i potenciálními zaměstnanci. Hodnotí se oblasti práce s lidskými zdroji, vynakládání finančních prostředků na jejich kariérní a osobnostní rozvoj nebo to, kolik zaměstnanců z firmy odchází. „Ocenění pro nás představuje satisfakci za velké úsilí, které jsme do rozšíření školení a práce se zaměstnanci v posledním roce vložili,“ dodala Kopecká.

Jako ve většině firem v České republice se i v Koyo musí potýkat s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil. I to byl impuls pro založení nové školicí místnosti, ve které mohou personalisté předat odpovídající strojírenské znalosti i méně kvalifikovaným novým zaměstnancům, případně poskytovat praktické znalosti čerstvým absolventům strojírenských škol i studentům.

Redakčně zpracováno z www.koyobearings.cz