Quo vadis, automotive?

Asi každé jednotlivé průmyslové odvětví prochází svým vývojem a nejinak tomu je i v případě automobilového průmyslu. Proto jsme se zeptali:

 

Téma elektromobilita na nás křičí ze všech médií. Výrobci automobilů se předhánějí, kdo představí koncept vozu s větším dojezdem a rychlejším nabíjením. I MBtech Bohemia technické výzvy spojené s tímto trendem samozřejmě velmi lákají, a proto se bezesporu i naše pozornost tímto směrem ubírá a bude ubírat.

Naše vývojové kapacity však směřujeme stále oběma směry – know‑how v oblasti spalovacích motorů se rozhodně nehodláme zcela vzdát. Mimo jiné i proto, že hybridní pohonná ústrojí budou v budoucnu tvořit nadále významnou část vozového parku.

V souvislosti s elektromobilitou by se také neměla opomíjet potřebná infrastruktura. Jako první nás zcela jistě napadne množství nabíjecích stanic. Za druhé skutečnost, že čím rychleji chci nabít baterii, tím více energie potřebuji přenést za jednotku času – to bude mít logicky vliv na dimenzování elektrické přípojky, chcete‑li na tloušťku kabelu. Půjdeme‑li ale ještě dále, nelze opomenout otázku, jaký vliv bude mít rozšíření elektromobilu na rovnováhu v energetické síti.

Ačkoliv mne dnes živí automobilový průmysl, původně jsem vystudoval eletroenergetiku. Z tohoto důvodu si ještě stále něco málo o tématice regulace energetické soustavy pamatuji. Jsem přesvědčen, že širší využití elektromobilů na našich silnicích tuto oblast významně ovlivní. Způsoby užití – koncepty dobíjení nově zamíchají karty v tom, v jakém množství a kdy bude potřeba elektrickou energii vyrobit. Pokud bude během několika let na silnicích tolik elektromobilů, jak automobiloví výrobci avizují, objeví se nám v dnes vyladěném systému velké množství nových spotřebičů. Navíc z velké části v noci, kdy byl v energetické soustavě poměrně klid. To sebou jednoznačně ponese nové výzvy v oblasti výroby elektrické energie a regulace celé energetické a přenosové soustavy.

Martin Novotný, provozní ředitel, MBtech Bohemia s.r.o.

 

 

Před více než sto lety byl vytvořen jeden z nejdůležitějších vynálezů pro lidstvo. Nejprve byl terčem řady posměšků a opovržení, ale vykročil správným směrem. Nyní nadšení, které krotí koncentrovanou sílu několika desítek koňských sil, fascinuje nejen nadšence, ale každého z nás. Firma HAJDIK a. s. se ve velmi krátké době stala příkladem nebývalého dynamického růstu z malé rodinné firmy do společnosti, která má výsostné postavení na poli povrchových úprav nejen v ručním mokrém lakování, ale i v moderních technologiích robotického lakování UV High gloss nebo v lakování karbonových dílů. Dalším milníkem v rozvoji jsou technologie vstřikování plastů a jejich galvanické pokovování, které hodlá majitel české společnosti pan Filip Hajdík zvládnout se svým týmem v novém výrobním závodu. Tak jako HAJDIK a. s. kráčí mílovými kroky směrem k výstavbě nového závodu pro galvanické pokovení plastů, aby lépe a více podchytila trend nabízení ucelených komponentů, tak automobilový průmysl kráčí vpřed, a to hned několika směry. Dokonalost povrchových úprav, technická dokonalost, účelnost, ekonomičnost, inovace, kreativita – to vše vytváří neuvěřitelný mix koncentrace informací, který je třeba zpracovávat v co možná nejkratším čase. Není divu, že automobilový průmysl je a zůstává nejdůležitějším odvětvím hospodářství České republiky a zaznamenává mimořádný růst, který se pohybuje nad růstem HDP a průmyslové výroby v ČR. Podíl dosahuje téměř 9 % a podíl na průmyslové činnosti je téměř 26 %. Otázkou zůstává, jak dlouho potrvá tento růst, jak strmě či pozvolna bude tato křivka ještě stoupat? Investice do tohoto segmentu jako dodavatel OEM nebo dodavatel T1 jsou nebývale vysoké a zakázky se hrnou směrem od obchodníků přes projekty do výroby. Plánujeme na celá produkční období jednotlivých modelových značek včetně faceliftových změn a kráčíme neustále vpřed ruku v ruce s vývojem a neustávající podporou politických špiček. Bylo podepsáno Memorandum a Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR v říjnu 2017 mezi Sdružením automobilového průmyslu a vládou České republiky. Byl stanoven Akční plán, který obsahuje mimo 24 další opatření i podporu a rozvoj e‑mobility, autonomního řízení a digitalizace v ČR. Nejen mezi řádky vyčteme, že právě toto je Quo vadis a ten správný směr pro příští generace. Pozapomínáme však na jednu důležitou záležitost v celém tomto koloběhu výroby, projektů, plánování, specifických požadavků a auditorských nároků. Občas zapomínáme na toho, kdo je cílem celého koloběhu, kdo vlastně určuje celý tento proces a k němuž všichni v tomto odvětví kráčíme – a tím je zákazník.

Mgr. Jiří Pour, Obchodní ředitel, HAJDIK a. s.

 

 

Jasným trendem v automotive je průmysl 4.0 a IT dominance. Tento trend je samozřejmě patrný i v Kiekertu, který je světovým lídrem trhu. Stejně jako všichni velcí hráči, ani společnost Kiekert nemůže ignorovat neodvratný nástup moderních technologií a to v první řadě elektromobility a autonomních vozidel.

Stále větší úlohu budou bezesporu hrát IT systémy. Běžným standardem se stává automatické plánování výroby, kdy software sám určí nejlepší sekvenci výroby s ohledem na co nejmenší ztráty při změnách vyráběných typů. Poté předá informaci do automatického skladu, který sám vychystá konkrétní materiály pro příslušnou linku. Tím například v naší společnosti mistrům odebíráme práci, kterou za ně můžou udělat počítače a vytváříme jim prostor pro to zásadní a tím je vedení výrobního týmu. Zároveň touto cestou úspěšně minimalizujeme zásoby ve výrobě a získáváme další plochu pro nové projekty.

Na vlastní výrobní linky přichází stále více robotů, které nahrazují jak lidskou práci, tak jednoúčelové stroje. Již od samého začátku oddělení vývoje spolupracuje s technology při tvorbě designu výrobků, aby bylo možno dosáhnout co nejefektivnějších výrobních procesů. Díky programovatelným robotům roste flexibilita upravovat výrobní proces a velice rychle reagovat na nové požadavky zákazníků s jistotou, že robot vždy provede požadovaný úkon přesně tak, jak byl naprogramován. Rostoucí efektivita tak jde ruku v ruce s rostoucí kvalitou celého výrobního procesu.

Petr Kuchyňa, Plant Operations Manager, Kiekert‑CS, s.r.o.

 

 

Jedním z aktuálních témat, které nás v souvislosti s výhledem do budoucnosti zajímá je bezesporu digitalizace procesů a s ní spojená robotizace ve výrobě. V průběhu minulých dvou let jsme nasadili a implementovali zhruba 200 iot zařízení, která jsou schopna sbírat data z výrobních linek. Tato data pak využíváme v oblastech Smart Logistics. Velké téma je tak pro nás především organizace a vytvoření prostředí schopného pro využívání technologií Industry 4.0, a to již od vývoje našich výrobků a industrializace výrobních prostor po samotný fyzický tok materiálu, dílů či zajištění další manipulace spojené s potřebami výrobních linek. Letos bychom chtěli opět postoupit o krok dál a mělo by dojít k prvnímu využívání autonomních robotických zařízení pro převoz materiálu v celé výrobě. Začíná se v závodech v České republice a následně, pokud vše přinese vytčené očekávání, by mělo dojít k rozšíření do celé nadnárodní skupiny. Na prototypu se již nyní pracuje a máme potěšující výsledky. Robot pracuje ve dvou režimech, v tom prvním se pohybuje po předem naplánované trase, v druhém si sám mapuje terén a vyhodnocuje nejlepší trasu. V pracovním prostředí se pohybuje naprosto přirozeně. Oproti lidskému faktoru je zde mnohem menší pravděpodobnost, že se dopustí chyby. Je to teprve začátek a je stále co zlepšovat a kam se posouvat, budou následovat další a další verze, které budou ještě chytřejší. Ale rok 2018 by tak měl být díky realizaci důsledné testovací fáze přelomovým pro zavedení autonomní robotizace do procesů naší firmy. V tom vidíme budoucnost.

Ing. Aleš Blažek, WITTE Automotive, Director IT CZ plants