Řežete kov? Sáhněte po vláknovém laseru

Je pro vás důležitá přesnost, kvalita hrany řezu, minimalizace odpadu, rychlost, provozní náklady či jednoduchost zadávání dat?

Současnost kvalitního řezání kovu patří technologii vláknových laserů. Pokud alespoň tři z výše uvedených kritérií jsou pro vás důležitá, nemá smysl hledat jinde. V automobilovém průmyslu často vzniká potřeba řezání mnoha různých typů, velikostí i tlouštěk materiálů, je tedy nutné najít „univerzální“ stroj, který zajistí ekonomičnost a kontinuálnost výroby. Rámy, karosérie, podvozky, komponenty ať již plošné, 3D, či profily, jsou běžným vstupním produktem.

Jak zjistit vhodný stroj, jeho konfiguraci a ekonomickou náročnost?

Obvyklá témata diskuzí manažerů výroby i provozu. Ideální variantou je připravit si informace o zatížení stroje – typy materiálů, jejich tloušťky, předkládaná řezná data a množství zpracovávaných dílů pro nejobvyklejší aplikace. K tomu je vhodné nastínit předpokládané extrémy. Následně jsou vám obchodníci schopni poměrně obratem sdělit vhodnou konfiguraci stroje pro vaše potřeby včetně variantních řešení a provozních nákladů.

V dnešní době, kdy je kladen důraz na rychlost, a zákazník je, zejména v automotive, čím dál tím náročnější na funkčnost, design i kvalitu zpracování, narůstá potřeba využití kvalit laserového zpracovávání kovového materiálu řezacím vláknovým laserem. Díky této skutečnosti můžeme pozorovat vstup laserových pevnolátkových řezacích strojů, které zpracovávají plechové a trubkové kovové materiály z černých, kalených i barevných kovů.

Mezi hlavní pozitiva, která tato technologie s sebou přinesla, patří:

  1. Vysoká přesnost zpracování materiálu, a s tím možnost vypouštění dalších operací, jako například vrtání otvorů.
  2. Možnost použít ve výkresu složitějších tvarů dílců a tím navýšit funkčnost konstrukce a přesnost spojů (nosné patice se zámky, rámy a jiné).
  3. Zmenšení tepelného vlivu na materiál, díky tomu zajištění stabilnějších fyzikálních vlastností.
  4. Nesporná menší energetická náročnost jak samotné technologie, tak i nezanedbatelné snížení nákladů na chlazení, ve srovnání se staršími metodami tepelného řezu (tím také odpadá nutnost povolení a zajištění přívodu vysokého napětí).
  5. Zpracování také barevných kovů beze zbytku, a to s vysokou přesností, což se často používá pro designové práce jak venkovních, tak i vnitřních prostor.
  6. Značení a řezání v rámci jednoho souboru.

Tyto vlastnosti nabízí například CNC laserový řezací stroj HS -G3015E -F60 s vláknovým neboli fiber laserem, dodávaný naší společností 4ISP, s. r. o.

Stroj nabízí technologii zpracování plechového materiálu až do tloušťky 25 mm formátu až 4 × 2 metry, současně také trubkového a profilového materiálu (v rámci jednoho zařízení) s délkou 6 metrů do průměru 150 mm. Tyto parametry lze také na zakázku upravit. Řídicí systém stroje pracuje s výkresovými formáty. Ceny takovýchto strojů začínají na 2 mil. Kč, v automotive jsou využívány stroje výkonnější, s cenami nejčastěji mezi 4 a 10 mil. Kč.

Pro 3D řezání jsou nejvhodnější robotické lasery, které dnes dosahují extrémní rychlosti i přesnosti. Příprava dat je již minimálním problémem a existují i aplikace, které nemusí mít zadána 3D data.

Konfigurací vláknových laserů najdete několik set. Vždy záleží na vašich požadavcích a vytíženosti stroje. Vybrat ten správný není však až takový problém, obvykle stačí 2–3hodinová konzultace pro počáteční výběr těch správných strojů pro vaše rozhodování. Navazující doplňkové funkce, jako je sváření, ohýbání či leštění materiálu, již vždy vychází z dat, která jsou potřebná pro výběr řezacího stroje.

Úspěšný výběr Vašeho nového stroje!

Ing. Dagmar Smrčinová, manažerka, 4ISP s. r. o.