Řízení JIT/JIS dodávek v libereckém závodě DENSO

Společnosti AIMTEC a DENSO rozšířily svou spolupráci o další projekt na řízení sekvenčních Just in Time dodávek. Poskytovatel IT řešení, společnost AIMTEC, dodala produkt DCIxJIT/JIS, který umožňuje řídit vychystávání klimatizačních jednotek pro zákazníky japonské společnosti DENSO pro automobilky BMW, Daimler, AUDI, Suzuki a další. Nutnou podmínkou bylo také vyřešení EDI komunikace se zákazníky. Projekt začal na začátku února 2016 a o tři měsíce později byl spuštěn do produktivního provozu. Druhá fáze projektu se bude týkat integrací mezi interními systémy společnosti DHL, řešením DCIx a celopodnikovým systémem CIGMA.

Dodávky do automobilky Volkswagen

Společnost DENSO MANUFACTURING CZECH (DMCZ) se v libereckém závodě specializuje na výrobu klimatizací a jejich součástí, které dodává svým zákazníkům automobilkám VW, AUDI, ŠKODA, Lamborghini a dalším. Výrobky vychystává a odesílá v režimu Just in Time (JIT) nebo Just in Sequence (JIS). Do polského montážního závodu automobilky Volkswagen dodává DENSO své výrobky zprostředkovaně přes společnost DHL Supply Chain. Dodávky jsou odesílány poskytovateli logistických služeb v režimu JIT, které řídí systém DCIx. Do automobilky je zboží dodáváno v sekvenci pomocí autonomního systému polské společnosti DHL.

DCIxJIT/JIS zajišťuje správné vychystání a EDI komunikaci

Pro maximální správnost a přesnost vychystávaných výrobků podporuje expediční procesy produkt DCIxJIT/JIS od společnosti AIMTEC. Kromě bezchybné přípravy je zajištěno i automatické zpracování EDI odvolávek od automobilek, tisk výdejek pro vychystání, tisk dodacích listů při expedici a zpětná kontrola skenováním etiket s čárovým kódem. Systém DCIxJIT/JIS bude napojen na celopodnikový informační systém CIGMA.

„Společnost AIMTEC nám umožnila řídit dodávky v režimu JIT nebo JIS do světových automobilek, které vyžadují maximální správnost a přesnost dodávek a zpětnou sledovatelnost. Zároveň pokryla naše požadavky na elektronickou komunikaci se zákazníky,“ uvádí IT manager DMCZ, Oldřich Zahradník.

Spolupráce společností AIMTEC a DENSO začala již v roce 2008 řízením sekvenčních dodávek do BMW. Projekt řízení dílů principy JIT a JIS se rozběhl na začátku února a do produktivního provozu byl spuštěn v květnu 2016.

DENSO MANUFACTURING CZECH, s. r. o.
Jeden z předních světových dodavatelů automobilového průmyslu, japonská společnost DENSO CORPORATION, provozuje od roku 2003 v liberecké průmyslové zóně závod na výrobu klimatizačních jednotek a jejich součástí do osobních automobilů značek Toyota, Volkswagen, BMW a dalších. DENSO MANUFACTURING CZECH zaměstnává 2 400 lidí a patří k nejrychleji rostoucí firmě v libereckém kraji.