Rozhovor: Český specialista na výrobu ložisek slaví kulaté výročí

Velkým problémem jsou falzifikáty, říká Jiří Prášil ml.

Sedmdesáté výročí výroby ložisek v brněnském závodě oslaví v letošním roce koncern ZKL. Tradice je pro firmu výhodou, česká značka patří dnes k celosvětově nejúspěšnějším. Firma exportuje většinu svého zboží a prodává do téměř 80 zemí světa. Kromě evropských trhů má své zastoupení v Indii, Latinské Americe a v mnoha dalších zemích včetně Asie. Jaká je historie podniku se zhruba miliardovým obratem, aktuální situace na trhu, problémy a další výzvy pro koncern odpovídá v rozhovoru Jiří Prášil ml., výkonný ředitel ZKL Bearings CZ, a. s.

Jaká je historie a vývoj ZKL Group?

Akciová společnost ZKL, a. s., integruje české výrobce ložisek pod ochrannou známkou ZKL. Společnost ZKL byla založena v roce 1999 jako ryze česká soukromá společnost. ZKL Group má 2 výrobní závody – ZKL Brno, a. s., a ZKL Klášterec nad Ohří, a. s. Výrobní společnosti, které jsou součástí koncernu ZKL, mají vlastní dlouhotrvající historii. Koncern je tak synonymem pro vývoj a výrobu ložisek v České republice.

Letos slavíte kulaté výročí, můžete přiblížit historii Vašich závodů?

V Brně byla výroba ložisek zahájena v roce 1947 v licenci britské firmy Hoffmann v rámci společnosti Zbrojovka Brno-Líšeň. Takže letos oslavíme 70. výročí zahájení výroby ložisek v Brně. První ložiska se na území dnešní České republiky ale začala vyrábět už dříve v malém městě Pernštejn nedaleko Klášterce nad Ohří, a to už v roce 1923. Závod byl ve vlastnictví německé firmy Fichtl a Sachs. Později jej převzala švédská firma SKF a po druhé světové válce byla výroba ložisek převedena na město Klášterec nad Ohří, kde v roce 1952 vznikl národní podnik ZKL, N. P. Klášterec nad Ohří. Ten byl začleněn do koncernu ZKL v roce 1999.

Vrátíme -li se ještě do historie, jak se výroba v bývalém Československu dál vyvíjela?

Neutuchající poptávka po nových typech valivých ložisek a rostoucí požadavky na technickou úroveň v oblasti výzkumu, konstrukce, technologie a kvality inspirovala k založení Výzkumného a vývojového centra pro valivá ložiska. Výroba valivých ložisek byla v té době ve Zbrojovce Brno a Výzkumném a vývojovém středisku základním kamenem pro pozdější vznik společností ZKL Brno, a. s., a ZKL – Výzkum a vývoj, a. s. Nedílnou součástí tradice ve výzkumu, vývoji a výrobě ložisek ZKL je také historie formování vlastní distribuční sítě. V současné době je kontinuita této role v životním cyklu výrobku v rukou společnosti ZKL Bearings CZ, a. s., která se zabývá prodejem ložisek ZKL na celém světě.

Na co je nyní orientována struktura skupiny?

Orientujeme se na efektivní rozvoj a posílení konkurenceschopnosti na světovém trhu ložisek. Máme vlastní výzkum a vývoj, dostatečné výrobní kapacity a dynamicky se rozvíjející distribuční síť, na jejímž rozvoji spolupracujeme s autorizovanými distributory.

Jaké jsou silné stránky značky ZKL?

Nejsilnější stránkou značky ZKL je kvalita za příznivou cenu a flexibilní přístup k požadavkům zákazníka. Našim zákazníkům nabízíme podporu výzkumu a vývoje při hledání optimálního řešení pro jejich aplikace.

Jaká je přidaná hodnota ložisek ZKL?

Našim zákazníkům nabízíme podporu konstrukčního oddělení, aplikačních inženýrů a zkušebny v rámci firmy ZKL – Výzkum a vývoj, a. s. Jsme schopni navrhnout nejlepší řešení pro aplikace, nabídnout pomoc a dohled během aplikace nebo zhodnotit současný stav ložiska a určit příčinu selhání. To napomáhá k odstranění příčin selhání před náhradou novým ložiskem, což obecně vede k vyšší produktivitě a nižším nákladům na opravy.

Jste výkonným ředitelem ZKL Bearings CZ, a. s., odpovědné za prodej na celém světě – ve kterých zemích je ZKL aktivní?

Značka ZKL je velmi silná na domácím trhu, ale zároveň vyvážíme více než 80 % produktů. Kromě evropských trhů jsme aktivní i v Latinské Americe, Asii a naše přítomnost je viditelná i na africkém kontinentu. Velký potenciál slibují španělsky mluvící země, rusky mluvící země a Čína.

Jaké největší výzvy očekáváte v letech 2017–2019?

Velkým problémem pro všechny přední výrobce ložisek jsou falzifikáty. ZKL se bude nadále zabývat výskytem falešných ložisek ZKL a iniciovat přísná opatření v této věci. Výzkum a vývoj pracuje na projektech, které jsou zaměřeny na konstrukci a zpracování materiálů. Z těchto projektů v budoucnosti vyjdou výrobky, které rozšíří naše portfolio. Další výzvou je pokračovat v práci na uznání značky ZKL jako evropského výrobce kvalitních a zároveň cenově dostupných produktů pro segmenty se slibnou budoucností, jako je železniční průmysl a obnovitelné energie.

Pane Prášile, děkuji vám za rozhovor.

Jiří Klusáček, ředitel vydavatelství

Koncern ZKL
Koncern ZKL vznikl integrací českého ložiskového průmyslu s více než šedesátiletou tradicí, zajišťující výzkum, vývoj, výrobu a prodej ložisek ZKL. Vznik koncernu je datován k 1. 7. 1999. ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.
oblast prodeje, podpory a obsluhy koncových uživatelů zajišťuje obchodní organizace ZKL Bearings CZ, a. s., která kromě přímého zaměření na partnery z oblasti OEM spolupracuje také s rozsáhlou sítí autorizovaných distributorů. Ve významných světových teritoriích pak zajišťují prodej a podporu přímo také dceřiné společnosti koncernu ZKL.