Rozšíření a modernizace technologického vybavení za účelem zvýšení efektivity výroby ve firmě FORNAS TRADING, s. r. o.

V rámci dotace s přispěním EU pořídila společnost nové technologické vybavení:

Pokovovací zařízení ve vysokém vákuu – KOLZER DGK48

Chladíci zařízení pro pokovovací linku – Xianmen LF25A-R410 Kiosková trafo stanice – EH6 ATYP / 2x1000 kVa

Kiosková trafo stanice – EH6 ATYP / 2x1000 kVa

Vysoko rychlostní CNC automat – CNC sestava DOOSAN Lynx 220G

HSM obráběcí centrum na grafit – Grahite MILL CT / KT - 600

www.fornas.cz