S FastLane v rekordním čase ke speciálnímu dílu z plastu

Pöppelmann KAPSTO®, již více než padesát let neustále rozšiřovaný normovaný program, zahrnuje více než 3 000 ochranných plastových krytek a zátek, které jsou přímo dodávány ze skladových zásob. Vedle obsáhlého standardního programu vyvíjí inženýři a technici Pöppelmann KAPSTO® v těsné spolupráci se zákazníky speciální řešení na přání. Více než 2 000 spolupracovníků s dlouholetými zkušenostmi v tradiční rodinné firmě pečuje o vysokou kvalitu a produktivitu a stejně tak o individuální servis, který zajišťují odborníci na zpracování plastů.

Se svojí novou službou „FastLane“ nabízí Pöppelmann KAPSTO® zákazníkům podstatnou úsporu času při vývoji speciálních ochranných prvků dle požadavků zákazníka.

Rychlost je při vývoji a zhotovení ochranných prvků v současnosti u mnoha uživatelů hlavní téma, obzvláště, pokud se dotýká již probíhajících procesů. Vzrůstající měrou jsou požadovány individuální řešení z plastů – a to v co nejkratší době. Službou „FastLane“ nabízí Pöppelmann KAPSTO® zákazníkům jasnou výhodu před konkurencí díky extrémně krátké reakční době, jako i vysoké flexibilitě při zhotovení. Při plánování projektu hrají nenápadné, ale nepostradatelné ochranné prvky často podřadnou roli, přesto ale musí být při začátku projektu k dispozici. Zde uzavírá Pöppelmann KAPSTO® s FastLane mezeru na trhu.

1 den pro zaslání nabídky, 1 týden pro vytvoření prototypu, 1 měsíc pro vyrobení sériových dílů

Pöppelmann KAPSTO® zde nasazuje nově laťku. Umožňuje to v rekordním čase rychlý vývoj konceptu, takže zákazník v průběhu pouhých 24 hodin obdrží nabídku a prototyp do 1 týdne. Obzvláště rychle ovšem zvládá Pöppelmann KAPSTO® třetí krok a tím je výroba nových dílů. Moderní strojový park a zeštíhlené procesy umožňují zahájit sériovou výrobu v průběhu pouhého měsíce. Tím se stává FastLane novým pojmem v branži.

Rapid Prototyping a Rapid Tooling vedou k funkčním vzorkům

Jakmile je požadavek zpracováván v režimu FastLane, zajistí KAPSTO® kontrolu proveditelnosti a zákazník obdrží v průběhu jednoho dne nabídku včetně návrhu v podobě technického výkresu nebo skicy. Když je konstrukce dílu na CAD‑bázi dokončena, zhotoví KAPSTO®- -projekce z tohoto podkladu první prototyp. Ke zhotovení náhledu – resp. funkčního vzorku ze sériového materiálu je dle požadavku využita 3D tiskárna za pomoci Rapid prototypingu nebo Rapid toolingu.

Na prototypu zhotoveném formou Rapid Tooling lze přímo otestovat základní funkce a vlastnosti dílu. Po úspěšném odsouhlasení zákazníkem tento obdrží v průběhu jednoho měsíce díly ze sériové výroby. V případě, že prototyp není vyžadován je celý proces dokonce ještě rychlejší.

Umíme to. Rychleji.

Pöppelmann Plasty s. r. o.

Kaštanová 143, 617 00 Brno

Tel.: +420 543 250 234

ppcz@poeppelmann.com

www.poeppelmann.cz