S koncepcí CoroMill® 390 Silent Tools™ vstupuje bezpečnost i do oblasti obrábění dutin v titanových slitinách

Výrobci součástí nosných konstrukcí letadel sázejí na její výhody

Jako reakce na rostoucí množství a složitost součástí nosných konstrukcí letadel byla společností Sandvik Coromant, která se specializuje na obráběcí nástroje a nástrojové systémy, vyvinuta nová verze fréz CoroMill® 390 Silent Tools™. Vylepšená technologie tlumení Silent Tools umožní strojírenským podnikům dosáhnout při obrábění hlubokých dutin v titanových součástech draků letadel větší bezpečnosti a vyšších rychlostí úběru kovu.

„Očekává se, že komerční sektor letecké dopravy, hnaný rostoucí poptávkou po přepravě osob a zrychlováním cyklů obnovy aktiv, bude i nadále pokračovat ve svém, již desítky let trvajícím, trendu nadprůměrného tempa růstu,“ říká Thomas Wikgren, produktový manažer pro oblast rohového frézování ve společnosti Sandvik Coromant. „Spolu s pokročilejší konstrukcí součástí, včetně zvyšujícího se výskytu hlubokých dutin u součástí nosných konstrukcí (úspora hmotnosti a paliva), je zde také odpovídající nutnost vyrábět tyto tvarové prvky co nejefektivněji a přitom zachovat maximální úroveň kvality. Proto byla vyvinuta nová verze stopkových fréz CoroMill 390 s integrovaným tlumicím systémem Silent Tools, se kterou se obrábění dutin posouvá na vyšší úroveň.“

Nejčastějším tvarovým prvkem titanových součástí nosných konstrukcí letadel jsou dutiny, přičemž jejich hloubka často bývá větší než čtyřnásobek průměru frézy, což v případě tak obtížně obrobitelného materiálu představuje vážný problém. To je důvod, proč jsou kladeny vysoké požadavky na stabilitu obráběcího procesu a kvalitu, ale také na vysokou rychlost úběru kovu.

Vývoj efektivních obráběcích nástrojů, který má tyto faktory na zřeteli, otevírá strojírenským podnikům příležitost k dosažení skutečně konkurenceschopných výsledků. Koncepce CoroMill 390 Silent Tools nabízí vysoce výkonné nástrojové třídy a geometrie břitových destiček s lehkým řezem, které umožňují dosažení nízkých řezných sil a brání vzniku vibrací v průběhu obrábění, což přispívá k bezpečnosti a rentabilitě frézování.

Nové frézy CoroMill 390 Silent Tools lze objednat s průměrem v rozmezí 20 až 32 mm. K dispozici jsou jak s novou velikostí břitových destiček 07, tak s velikostí břitových destiček 11, ve variantě s válcovou stopkou nebo se spojkou Coromant Capto®.

www.sandvik.coromant.com/cz