S novými produkty WNT na EMO a MSV

WNT se letos na podzim prezentovala na obou předních světových strojírenských veletrzích a představila nejnovější a nejmodernější nástrojová řešení pro oblast třískového obrábění

Společnost WNT specializující se na řezné nástroje se sídlem v Kemptenu a se zastoupením pro český a slovenský trh se sídlem ve Velkém Meziříčí se během roku tradičně prezentuje řadou novinek a inovací, které kopírují nové trendy v oblasti obrábění. Pro oba významné letošní podzimní veletrhy si WNT připravila ještě více zmíněných novinek a inovací a zde je jejich částečný výběr.

MonsterMill PCR-UNI – pro extrémní utápění

Jedním z nejpřitažlivějších nástrojů je určitě nová fréza pro utápěcí frézování MonsterMill PCR-UNI, která se právem označuje jako „Divemaster“. Odpověď na otázku, proč je tato fréza mistrem v disciplíně utápěcí frézování, dostanete okamžitě poté, co ji uvidíte v akci. PCR fréza je skutečným multitalentem – při hrubování pomocí čtyř břitů dokáže dosáhnout vysokého objemu materiálu odebraného za jednotku času a při dokončování, díky unikátní geometrii ostří, velmi kvalitního obrobeného povrchu. Nápadně tichého chodu, který je garancí stabilních a přesných obráběcích procesů, se docílí díky nestejnému dělení břitů a nestejnému úhlu stoupání šroubovice. Její vynikající vlastnosti (šikmé utápění po šroubovici i rampě pod úhlem až 45°, zavrtání do hloubky až 1xD, to vše bez vibrací a včetně rychlého středění díky patentované geometrii středicího hrotu) vytvářejí z frézy MonsterMill PCR UNI nepostradatelný nástroj pro obrábění ocelí, nerezavějících ocelí a litin. I vysoká procesní spolehlivost podložená optimálním odváděním třísky, kratší výrobní časy a delší životnost podtrhují vysokou kvalitu nové frézy „Divemaster“.

Nová TK fréza MonsterMill PCR-UNI „Divemaster“ stanovuje zcela nová měřítka
v oblasti ponorného frézování

CircularLine CCR – evoluce v trochoidním frézování

Frézy CircularLine CCR od firmy WNT přinášejí vyšší hospodárnost v kombinaci s moderními CAM programy. Trochoidní frézování je moderní metoda dynamického obrábění, která díky využívání nových řídicích systémů umožňuje absolutní kontrolu nad řezným procesem. Při správné volbě řezného nástroje, upnutí, řezných parametrů a strategie obrábění se zabezpečí optimální a efektivní proces obrábění. Efektivita trochoidního frézování spočívá v dlouhé životnosti nástroje, výrazně nižším potřebném příkonu stroje a využití při obtížných aplikacích. Výhodou této metody pro uživatele je, že současné inteligentní programy si optimální řezný proces dokáží z většiny vygenerovat samy a na uživatelích spočívá jen volba správného nástroje a zajištění optimálních řezných podmínek. Správný nástroj nabízí právě WNT. Jedná se o novou řadu monolitních fréz CCR se speciální geometrií pro trochoidní frézování. Tyto frézy nabízejí vysokou tuhost při radiálním zatížení a jejich specifickou vlastností je lamač na řezné hraně, který umožňuje hloubky frézování až 4xD. Lamače odstupňované od 0,9xd pomáhají nadělit třísky a usnadňují tak jejich odchod. K vyšší efektivitě přispívá i povlak Dragonskin, který výborně odolává otěru a proměnlivým teplo-tám typickým pro trochoidní frézování. Sortiment WNT nabízí tyto frézy v geometrii UNI a AL. Geometrie UNI pokrývá širokou oblast použití od ocelí až po litiny a geometrie AL je specializovaná pro obrábění neželezných materiálů.

Specifickou vlastností CCR fréz je speciální lamač třísek, který je součástí geometrie břitu
a umožňuje obrábění do hloubek až 4xD při trochoidním frézování

HFC 19 – hrubování na nejvyšší úrovni

Nový systém frézování vysokým posuvem HFC 19 se snadno vypořádává s obráběným materiálem a je první volbou při výběru nástroje pro maximální objem materiálu odebraného za jednotku času a pro prvotřídní procesní spolehlivost. S hloubkou řezu ap až 3,3 mm a při maximálním možném posuvu na zub se dosáhne fenomenálního objemu odebraného materiálu, o němž se může příznivcům obrábění jenom zdát. Díky optimalizovaným zubovým mezerám je zajištěno optimální odvádění třísek, proces obrábění je tudíž stabilní a spolehlivý. Kromě toho se u tohoto typu frézy obráběcí síly odvádějí převážně axiálním směrem, proto ani v případě dlouhého vyložení nástroje nevznikají téměř žádné vibrace, čímž se prodlužuje životnost vřetena a samozřejmě i životnost nástroje. Nové vyměnitelné destičky XOLX 19 navíc disponují patentovanou pravoúhlou geometrií s velkým rádiusem a osloví Vás i poniklovanými nástrojovými držáky zvyšujícími mechanickou odolnost, vysokou tuhostí a měkkým řezem. Tyto vlastnosti Vám zajistí maximální posuvy, které nově defi nují pojem „hrubování“.

S hloubkou řezu ap až 3,3 mm a při maximálním možném posuvu na zub dosáhnete
s novým rychloposuvovým systémem HFC19 fenomenálního objemu odebraného materiálu

WTX-Ti – specialista pro specialisty

Za účelem zajištění efektivního a procesně spolehlivého vrtání obtížně obrobitelných, houževnatých nebo žáruvzdorných materiálů se u používaného nástroje předpokládá maximální výkon a odolnost. Vrták WTX-Ti je vysoce výkonný nástroj z řady WNT Mastertool Performance, který je speciálně koncipovaný pro tento výrobní segment. Díky své jedinečné geometrii, povlaku a dodatečné povrchové úpravě překonává i ty nejobtížnější překážky při maximální produktivitě. Zvlášť pozoruhodná je procesní životnost, jíž se dosáhlo při testování v materiálech jako je titan, inconel a hůře obrobitelné nerezavějící oceli. Oproti srovnatelným konkurenčním vrtákům měl vrták WTX-Ti téměř dvojnásobnou životnost. Směrodatným parametrem pro takové zvýšení výkonu je jak lepší geometrie drážky a průměru jádra, tak i nový typ systému dvojitého povlakování Dragonskin High-End s dodatečnou povrchovou úpravou. Vedle těchto vlastností, které se pozitivně projevily ve zvýšení výkonu nástroje, umožňuje nový vrták WTX-Ti také velmi stabilní a přesné vrtání, jehož se dosáhne díky stabilizačním fazetkám na rozích břitu. Základním kamenem úspěchu při vrtání těchto obtížně obrobitelných materiálů je i vyladění geometrie vrtáku tak, aby kontrola nad třískou byla co nejvyšší.

WTX Change Feed – vrtání plnou parou vpřed

WNT spojila do jednoho to nejlepší ze dvou nyní již etablovaných produktů: enormní posuv řady WTX Feed s efektivitou vrtáků WTX Change. V podobě nové řady vrtáků WTX Change Feed se na trh uvádí první trojbřitý vrtací systém s výměnnou TK hlavou, který by svojí dynamikou, výkonem a přesností mohl nadchnout každého, kdo se zabývá třískovým obráběním. Výše uvedené „vrtání plnou parou vpřed“ platí i v těch nejnáročnějších pracovních podmínkách. Vždyť ve srovnání s dvoubřitým systémem s výměnnou hlavou dosahuje WTX Change Feed o 50 až 100% vyšších posuvů, čímž se značně snižují časy obrábění. Stejně jako u svého jmenovce, monolitního vrtáku WTX Feed, disponuje i WTX Change Feed středicím příčným břitem, který garantuje maximální přesnost polohy a umožňuje šikmé zavrtávání i na šikmé ploše do 6°. Díky vyměnitelné TK hlavě je nástroj WTX Change Feed přínosný i z hlediska efektivity obrábění. V případě opotřebení se vyměňuje pouze hlava – pořizovací náklady jsou tak podstatně nižší než v případě monolitního vrtáku. Kromě toho je WTX Change Feed určený pro univerzální použití s širokým aplikačním rozsahem. Nový vrták se vykazuje dlouhou životností a jednoznačně Vás přesvědčí svým výkonem.

Nový 3břitý vrták WTX Change Feed ve srovnání s dvoubřitým vrtákem
WTX Change nabízí o 50 až 100% vyšší posuvy

DC-SX – upichování s chlazením přímo na břit

Chladicí média plní v rámci třískového obrábění primárně funkci chlazení, mazání a odvádění třísek. Chlazení a mazání plošným zaplavením místa řezu přitom ještě stále představuje nejčastěji používanou metodu chlazení/mazání. Ani vydatný způsob chlazení Vám však nepomůže, pokud se chladicí médium nedostane co nejblíže k místu řezu. S touto problematikou jste zvlášť konfrontováni při zapichování nebo upichování, neboť v případě tohoto způsobu obrábění je řezná oblast zcela zakrytá: nahoře třískou, dole břitovou destičkou a z boku obrobkem. Se zavedením upichovacího systému DC-SX od WNT jsou tyto problémy již minulostí, protože tento systém disponuje dvěma vnitřními chladicími kanálky, které přivádějí chladicí médium přesně k místu, v němž přináší chlazení maximální efekt, tj. přímo k řezné hraně. Pro používání upichovacích planžet s vnitřním chlazením na všech běžných typech strojů se nyní pomocí inovativních upínacích bloků zajistí univerzální napojení chladicího média. Specifickou vlastností upínacích bloků WNT je, že jsou jedinými upínacími bloky s celkově trojím možným připojením. Výsledkem je pak maximální flexibilita pro uživatele. Navíc jsou vybrání na těle nástroje v místě kanálků vybavena těsnicími kroužky – tím lze nové upínací bloky používat absolutně bez průsaků v nástrojových držácích se čtyřhrannou stopkou s vnitřním chlazením od jiných výrobců.

Systém DC-SX disponuje dvěma vnitřními chladicími kanálky, které přivádějí
chladicí médium přesně k místu řezu DirectCooling (DC), čímž je dosaženo
maximálního efektu s přímým vlivem na životnost nástroje

Tool Supply 24/7 – ideální systém pro správu nástrojů

V souladu s letošním mottem veletrhu EMO „Propojené systémy pro inteligentní výrobu“ a v souladu s hlavním tématem veletrhu MSV „Průmyslová automatizace“ firma WNT představila systém Tool Supply 24/7, který je řešením pro rychlé dodávky nástrojů a který významně přispívá k optimalizaci jejich nákupu a k automatizaci pracovních procesů. Tento systém šetří čas i kapitál, které byste jinak museli investovat do kontroly vlastních zásob, objednávání přes oddělení nákupu, příjmu zboží nebo naskladňování nástrojů. Všechny tyto procesy kompletně přebírá společnost WNT. Srdcem prezentovaného systému je nejnovější generace automatů na výdej nástrojů „Tool-O-Mat“, které se instalují přímo ve výrobě a zcela individuálně je lze plnit požadovanými nástroji. Zákazníci tak mají bezprostřední přístup ke svým standardním nástrojům a mohou si z výdejního systému odebrat potřebný produkt hned poté, co zjistí, že je nutná výměna nástroje. Prostřednictvím tohoto rychlého způsobu nákupu nástrojů se minimalizují strojní prostoje, což představuje rozhodující konkurenční výhodu. Ovšem je zde ještě jeden zásadní fenomén: Automat je de facto konsignačním skladem, tzn., že zboží zůstává ve vlastnictví společnosti WNT až do okamžiku, než si zákazník zvolený produkt odebere. Zákazníkovi tím nevznikají žádné náklady spojené s nákupem, popř. skladováním, a nemusí se ani starat o eventuálně nutné objednávání nástrojů.

WNT Tool Supply 24/7 – naše nástroje u Vás dostupné 24 hodin /7 dní v týdnu.
Nová generace výdejních automatů „Tool-O-Mat“ pro výdej nástrojů nabízí
vyšší komfort přispívající k optimalizaci výrobních procesů

Ing. Jan Gryč

WNT Česká republika s. r. o.
Sokolovská 250
594 01 Velké Meziříčí
T: +420 566 522 411
F: +420 566 522 414
wnt-cz@wnt.com
www.wnt.com