Společnost Schuler AG používá kabely firmy Lapp, aby zajistila účinné a hladké fungování svých lisů a lisovacích linek

Úspory energie až 40 %

Mezinárodní konkurence v automobilovém průmyslu je neustále na vzestupu, což vede ke stále větším požadavkům na maximální účinnost, zejména ve výrobě. To vše začíná lisováním ocelového plechu, jehož tloušťka může být až 2,5 mm, do požadovaného tvaru karoserie. V tomto procesu hrají stále důležitější roli inovativní servomotorové lisy od společnosti Schuler AG sídlící v Göppingenu. Tento přední dodavatel technologií pro tváření kovů již celosvětově dodal více než 200 lisovacích linek a lisů s technologií ServoDirect (SDT). Také od součástí je požadována vysoká výkonnost, společnost Schuler se proto spoléhá na ovládací kabely, silové, datové a sběrnicové kabely skupiny Lapp.

Lisovací linky a lisy s technologií ServoDirect jsou považovány za zvláště výkonné a mají několik hlavních výhod. Servomotorové lisy umožňují vytvarovat nejméně o 30 % více dílů v porovnání se zařízeními, jež jsou plně hydraulické, přičemž uspoří až 40 % energie na stejný objem výroby. K tomu přičtěte vysokou účinnost motorů, jejichž maximální výkon dosahuje 750 kW. Jeden lis může obsahovat až čtyři výkonné pohony, které se vyznačují svými vysokými točivými momenty a jež lze uvést do činnosti i při nejnižších otáčkách. Při významně menší konstrukci těchto motorů jich lze také do přepravních systémů pro přepravu dílů v rámci lisovacích linek – příčných podavačů (Crossbar Feeders) od firmy Schuler – instalovat mnohem více.

Díky dynamickým, přímo ovladatelným servomotorům lze pohyb pístu lisu zbrzdit nebo zrychlit jak před fází tváření, tak po ní. Výsledkem je snížení času cyklu. Konvenční lisy se setrvačníkovým pohonem toto nedokážou – jejich rychlost a počet zdvihů určuje nejvyšší možnou rychlost tváření. Pomocí počítačové simulace složitých, vzájemně souvisejících sekvencí pohybů lze účinnost servomotorových lisů z hlediska spotřeby energie a produktivity dále zlepšit. To umožňuje, aby nástroje, jež lisu pomáhají tvarovat součásti, byly navrhovány tak, aby mohly plně využívat možnosti, které jim technologie ServoDirect v oblasti dynamiky a flexibility nabízí.

Pro svůj monoblokový servomotorový lis (stroj se skládá ze svařovaného dílu se stolem, stojanem a lisovací hlavou a váží až 800 tun) používá společnost Schuler především ovládací kabely ÖLFLEX ® CLASSIC 110. Tyto kabely jsou použity například pro kabelové instalace ve stojanu lisu, jako propojovací kabely v rozvaděči, jako napájecí a kabely mazací jednotky nebo v zásuvkovém panelu stroje. Společnost Schuler používá povrchově montované základny jako rozbočné krabice. Pomocí kabelů ÖLFLEX ® CLASSIC 110 jsou zde propojena vedení do čtyř uzemňovacích zdířek, do čtyř lamp stroje, do koncového spínače dvířek krytu a do tlakového spínače pro vyvažování pístu lisu. Kdykoli je nutné vzít v úvahu účinky elektrických polí, je použit také stíněný kabel ÖFLEX ® CLASSIC 115 CY. Pro spojení Profibus používá společnost Schuler v monoblocích kabely datových sítí UNITRONIC ® BUS PB FD P a UNITRONIC ® BUS PB FD PA.

Pro mnohem větší servomotorové lisovací linky G1 jsou rámy strojů smontovány v podlažní konstrukci se stolem, stojanem a lisovací hlavou. Taková zařízení jsou obvykle asi 85 metrů dlouhá. Obvykle je navzájem spojeno až šest servomotorových lisů, aby po etapách dohotovily části karoserie. Lisovací tlak lisovací linky dosahuje zhruba 9 000 tun. Oděruvzdorné ovládací kabely ÖLFLEX ® CLASSIC 400 P s vnějším pláštěm z polyuretanu (PUR) jsou zde použity pro vnitřní instalaci, například pro připojení motorů, koncových spínačů a zásuvek k instalačním svorkovnicím. Jak vysvětluje Horst Welz, mistr montáže elektrotechnického oddělení společnosti Schuler: „Tady potřebujeme zvláště kvalitní kabely, které dokážou odolat vysokým zátěžím, například v olejové mlze.“

Větší zrychlení nástrojů vede samozřejmě k větším nárokům na soustavy zásobování energii a jejich součásti a kabely. Namáhání tahem, střihem, ohybem a krutem, která zde působí, musí být všechna sladěna s úsilím o maximální trvanlivost a minimální požadavky na prostor, nižší hmotnost a menší minimální poloměry ohybu. Proto společnost Schuler používá tam, kde jsou kabely během provozu vystaveny ohýbání, například pro připojení lisovací hlavy k pístu lisu, jenž se neustále pohybuje nahoru a dolů, kabely ÖLFLEX ® CLASSIC FD 855 P a ÖLFLEX ® CLASSIC FD 855 CP. Tyto kabely se svým povrchem s nízkým součinitelem adheze, odolností proti olejům, nulovým obsahem halogenů a ohnivzdorností dokážou odolat drsným podmínkám a jsou navrženy až pro pět miliónů střídavých ohýbacích cyklů v energetickém řetězu.

Horst Welz říká: „Pokud jde o kabely, považujeme společnost Lapp za prvotřídního výrobce, který představuje kvalitu a špičkové služby. Abychom zajistili, že se vyhneme veškerým ztrátám ve výrobě, akceptujeme pro své servomotorové lisy pouze to nejlepší.“

Lapp Group