Schwanog teď umí obojí:

Nové celotvrdokovové vrtáky a osvědčené tvarové vrtáky s výměnnými destičkami!

Se svými tvarovými vrtáky s výměnnými destičkami přinesl Schwanog v posledních letech svým zákazníkům na celém světě v tisících aplikacích snížení nákladů na kus často až o 40%. S přesností výměny < 0,02 mm se přitom perfektně dala pokrýt většina požadavků.

Kromě toho ovšem aplikace, u nichž z hlediska flexibilnější konstrukční velikosti (přesnosti) přicházejí v úvahu pouze celotvrdokovové vrtáky, poskytují ohromné další potenciály. Z tohoto důvodu společnost Schwanog nyní investovala do vlastní výroby celotvrdokovových vrtáků a uzavírá tím mezeru ve svém výrobkovém portfoliu.

  • Nové celotvrdokovové vrtáky Schwanog

Mnozí zákazníci Schwanogu na to čekali a společnost zavedením vlastních celotvrdokovových vrtáků splnila dlouho vytoužený požadavek.

Nové celotvrdokovové vrtáky Schwanog jsou dostupné ve všech běžných druzích tvrdokovu a povrchových úprav. Tak jako u tvarových vrtáků Schwanog s výměnnými destičkami se i profily našich celotvrdokovových vrtáků brousí individuálně podle výkresů. Pro vedoucího podniku Clemense Günterta s tímto krokem ovšem především souvisí vyšší kvalita poskytovaných služeb. Celotvrdokovové vrtáky Schwanog jsou dostupné skoro ve všech provedeních a se skoro všemi povrchovými úpravami.

  • Tvarové vrtáky s výměnnými destičkami osvědčené na celém světě

Zapichování místo kopírovacího soustružení se Schwanogem se osvědčilo v nesčetných aplikacích snížením nákladů na kus o 40 % a více jakožto činitel produktivity ve výrobě přesných soustružených a frézovaných dílů. Také u tvarového vrtání s výměnnými destičkami sází Schwanog na svůj osvědčený systém, který se skládá vždy z držáku a výměnné destičky. Pomocí destiček broušených individuálně podle výkresu lze realizovat tolerance vrtání v rozmezí ≥ ± 0,02 mm.

Pokud tyto tolerance jsou dány, poskytuje tvarové vrtání s výměnnými destičkami Schwanog oproti vrtákům z plného tvrdokovu rozhodující ekonomické výhody:

  • snížení nákladů na obrobek až o 40 %,
  • odpadá individuální nastavení při výměně nástroje,
  • výrazně nižší náklady na povlakování, jelikož se povlakují pouze výměnné destičky,
  • destičky jsou oproti plnému tvrdokovu (VHM) výhodnější, protože se profiluje pouze destička z plného tvrdokovu.

Jako doplnění systému PWP umožňuje systém PWP‑D díky širším výměnným destičkám výrobu vývrtů o průměru do 28 mm. Tvarové vrtáky Schwanog s výměnnými destičkami lze využívat na všech soustruzích a ve frézovacích/vrtacích centrech. Výhoda systému Schwanog se projevuje zrovna také u testů nástrojů např. s různými kvalitami tvrdokovu. Jinak běžné samostatné nastavení po výměně nástroje odpadá, čímž se takové testovací fáze stanou výrazně efektivnější.

Společnost Schwanog sází na co nejvyšší technologickou úroveň své výroby a všech procesů. Cílem společnosti totiž dle vedoucího prodeje Petra Schöningera je zajistit co možná nejkratší dodací lhůty pro řešení vyráběná podle výkresů zákazníků. Již dnes má Schwanog také v tomto ohledu vedoucí postavení na trhu. Dodnes je už více než 100 000 nástrojů vyrobených podle výkresů zákazníků důkazem našich zkušeností a naší výkonnosti.

Schwanog důsledně uskutečňuje svou strategii se 100 kvalifikovaných expertů, vlastním technologickým a školicím střediskem na hlavním stanovišti v Obereschachu (Villingen‑Schwenningen) a průběžnými investicemi do výroby a optimalizace procesů také na ostatních výrobních stanovištích.

www.schwanog.com