Siemens pořádá seminář s diskusí Jak se daří českým výrobcům autokomponentů zavádět v průmyslu ucelené řešení

Seminář pod názvem Ucelené řešení pro automobilový průmysl je určen těm výrobcům komponentů pro automobilový průmysl, které zajímá, jak efektivně vytvářet nové trendy v odvětví. A také výrobcům, kteří hledají způsob, jak docílit, aby náběh nové výroby byl stále komplexnější záležitostí. Během programu budou mít účastníci prostor k diskusi. Seminář se koná 14. září 2016 v hotelu Vista v Brně.

Výrobci nebo dodavatelé v automobilovém průmyslu se na semináři dozvědí, jak v kratším čase uspokojit poptávku po individuálních řešeních, která jsou ohleduplná k životnímu prostředí. Zjistí, jak na jedné straně snižovat náklady, a na straně druhé nalézt individuální řešení. A v neposlední řadě se dozvědí, jak zkrátit složité termínované plány.

Co musejí nové strategie umožnit? Za prvé by nové strategie měly rychle plánovat a rychle realizovat nové výrobní procesy. Za druhé mají přesně analyzovat dopad změn. Za třetí by měly rychle zavést osvědčené postupy a za čtvrté lépe řídit časování, náklady a kvalitu každého náběhu nového programu. Ovšem naplnit všechny zmíněné požadavky ve výrobním procesu není snadné a pro dodavatelé to znamená zavádět tzv. kooperativní přístup, který při náběhu nové výroby paralelně integruje procesy vývoje výrobku i výrobního procesu.

Siemens PLM Software nazývá tento přístup „prediktivním náběhem“. Je takto označován proto, jelikož dává důvěryhodný přehled o stavu projektů, jejich požadavcích, kvalitativních cílech či nákladech ve vztahu k rentabilitě projektu. Pro možnost rychlé implementace připravil Siemens rovněž ucelenou platformu, která v sobě shromažďuje osvědčené postupy dodavatelského řetězce v automobilovém průmyslu.

Nejprve si zájemci z řad výrobců autokomponentů budou moci vyslechnout prezentaci na téma Současné globální a tuzemské trendy ovlivňující situaci v automobilovém průmyslu. Poté je zařazena přednáška Pohled na český trh v oblasti automobilového ekosystému a na ní bude navazovat prezentace na téma Jak se vyznat v integrovaném řešení při návrhu a realizaci, procesně orientované na automobilový průmysl: APQP, PLM, ALM, FMEA, QLM. Po přestávce budou následovat přednášky o trendech a možnostech v oblasti spolupráce v dodavatelsko-odběratelském hodnotovém řetězci, diskuse a oběd.

Zájemci se na seminář Ucelené řešení pro automobilový průmysl mohou registrovat zde.