Síťově propojené a transparentní procesy šetří čas

Connected Machining pro průběžnou digitální správu zakázek

Zkušení operátoři strojů to věděli již dávno: Ústředním bodem každého podniku je dílna. Z hlediska zpracování dat má dílna dosud velmi často osamocenou pozici na okraji firemní sítě. Paket funkcí Connected Machining společnosti HEIDENHAIN však od nynějška mění situaci. Podporuje síťové propojení řídicích systémů TNC se všemi oblastmi podniku souvisejícími s výrobou. Přednosti spočívají ve zjednodušení práce díky snadnému využití dat, časově úsporným průběhům a transparentním procesům.

TNC řídicí systémy HEIDENHAIN s aplikací Connected Machining podporují průběžnou digitální správu zakázek ve výrobě a síťové propojení řízení se všemi oblastmi podniku, souvisejícími s výrobou. Tak se dílna oprošťuje od své osamocené pozice a stává se plnohodnotnou součástí efektivního procesního řetězce.

S aplikací Remote Desktop Manager získáte z řídicího systému přímý přístup ke všem datům, která můžete na stroji potřebovat: technické výkresy, data CAD, NC programy, nástrojová data, pracovní pokyny, osazovací seznamy, skladové informace a e-maily. To šetří čas, když například vyvoláváte přímo z řídicího systému chybějící data z aplikací CAD/CAM.

"Connected Machining zvyšuje transparentnost
a podporuje termínově přesnou správu zakázek."

Při získávání informací již nejste na nikoho odkázáni, což je značené usnadnění práce právě při nočních nebo víkendových směnách, kdy se v konstrukčním ani správním oddělení nepracuje. Stejně tak můžete samozřejmě posílat zpětná hlášení všem, kdo se podílejí na výrobním procesu, např. o řezných datech nebo přísuvech dodatečně upravených na dílně.

Rozhraní HEIDENHAIN DNC umožňuje propojení obráběcích strojů s TNC řízením se systémy hospodaření se zbožím a s dispečerskými systémy.

Díky tomuto výkonnému rozhraní lze tok dat k obráběcímu stroji a k řídicí úrovni plně automatizovat, což je předpokladem pro tzv. vertikální integraci obráběcích strojů do IT systémů ve výrobě. To zvyšuje transparentnost ve výrobě již od výrobní dávky 1 kus a podporuje termínově přesnou správu zakázek.

Přednosti takové provázanosti jsou obrovské: Na dílně například zvýšíte řezná data a přísuvy pro určité obrábění. Obrábění je díky tomu rychlejší, než bylo původně plánováno. Abyste o tuto výhodu nepřišli, musíte, mimo jiné, přizpůsobit logistiku nové situaci, což je klasická úloha pro váš systém hospodaření se zbožím. Stará se o to, aby byly nové polotovary a výměnné nástroje připraveny u stroje rychleji, než se původně plánovalo. Dbá také na to, aby byly hotové obrobky rychleji odebírány od stroje. A informuje vaši expedici zboží o dřívější připravenosti zboží. Díky tomu nedojde ve výrobním řetězci k žádné zácpě a zakázku je možno dříve expedovat. To vaše zákazníky potěší a vy získáte dodatečný prostor při plánování dalších zakázek.

www.heidenhein.cz