ŠKODA Akademie sází na rozhraní IO-Link plug and play od Murrelektronik

Firma Murrelektronik dlouhodobě spolupracuje se ŠKODA AUTO, kam dodává řadu komponentů pro elektroinstalaci výrobních technologií. Nově však vybavila kompaktními sběrnicovými moduly IO-Link s příslušenstvím, jako jsou propojovací kabely a konektory, laboratoře ŠKODA Akademie. ŠKODA Akademie, jejíž součástí je i Střední odborné učiliště strojírenské, je zodpovědná za personální rozvoj zaměstnanců ŠKODA AUTO, konkrétně za rozvoj jejich odborných i nadodborných kompetencí.

IO-Link je první celosvětově standardizovaná technologie pro komunikaci se senzory, akčními členy a synchronními pohony (u sběrnicových systémů na bázi Profinet IRT). Umožňující rychle a hospodárně integrovat inteligentní přístroje zapojené standardním způsobem do elektrických rozvodů na strojích a strojních celcích. Nejedná se však o novou systémovou sběrnici jako jsou např. Profibus či Profinet, naopak IO-Link technologie uplatňuje své použití pod úrovní již existujících systémových sběrnic.

Rozhodl prozákaznický přístup

"S firmou Murrelektronik jsme se v rámci oddělení ŠKODA Akademie setkali poprvé na prezentační akci společnosti Profibus Profinet Česká republika, zaměřené na prezentaci komponentů a možností komunikace IO-link, konané v prosinci 2016.", řekla paní Ing. Romana Táborská ze ŠKODA Akademie a dále dodala "Všechny prezentující firmy předváděly inteligentní periferie, které bylo možné parametrizovat vždy v konkrétním prostředí, vyvinutém danou firmou. Výjimkou byla firma Murrelektronik, která nabídla možnost převést všechna důležitá data pro práci s inteligentními periferiemi (IODD) do prostředí TIA Portal (případně Simatic Manager) firmy Siemens, kde můžeme propojit libovolné prvky prostřednictvím hardwarové konfigurace známými nástroji s řídicím systémem, aniž bychom se museli pro každou periferii seznamovat se samostatným parametrizačním prostředím. Byl to tedy jednoznačně prozákaznický přístup firmy Murrelektronik, který rozhodl, že jsme pro vybavení našich laboratoří zvolili právě tyto sběrnicové moduly MVK Metall."

Proč je IO-Link by Murrelektronik tak výjimečné?

Důvodem je progresivní technologie IODD on Board. Data senzorů a akčních členů uložená v IODD jsou vložena přímo do souborů GSDML sběrnicových modulů MVK Metall a Impact67. Soubor IODD (IO Device Description) popisuje senzory a akční členy komunikující protokolem IO-Link. Obsahuje identifikační údaje, parametry a jejich hodnoty, provozní a diagnostické údaje, komunikační vlastnosti a další detaily týkající se jednotlivého přístroje. Když se připojí nějaké zařízení, pak lze přistupovat k těmto datům přímo, bez ruční konfigurace nebo speciálních nástrojů, zcela prakticky s již beztak instalovanými softwarovými nástroji řídící jednotky PLC. To představuje značné usnadnění práce a úsporu času, protože dosud muselo být každé nové IO-Link zařízení jednotlivě integrováno do softwaru, a to trvalo dlouho. Bylo to téměř otravné, když se musely u každého nového přístroje opakovat stále stejné kroky. To teď patří minulosti. „Výrobci sériových strojů mají užitek z výhody, že mohou již jednou vytvořené konfigurace pomocí funkce Kopírovat a Vložit libovolně přenášet do řídicích systémů dalších zařízení a strojů.“, řekl Jörg Krautter, viceprezident Automatizace Murrelektronik. Nyní, s IODD on board, se modul IO-Link Master zkonfiguruje z řídicího systému – a je nastaveno. Jde o ukázkové použití techniky plug & play v praxi. Jinou zajímavou vlastností těchto nových modulů je možnost začlenit přístroje s rozhraním IO-Link cestou asynchronního přístupu. Touto funkcí disponuje také nový modul Cube67 IO-Link Master. Všechny nové moduly Murrelektronik s rozhraním IO-Link odpovídají specifikaci IO-Link 1.1 a jsou opatřeny porty IO-Link Class A a Class B.

Do ostrého provozu díky maturitním projektům ve ŠKODA Akademii

Prvními projekty, kde se využívá předností sběrnicových modulů MVK Metall jsou maturitní práce studentů ŠKODA Akademie SOUs. Práce jsou zaměřené na praktické propojení inteligentních senzorů a akčních členů prostřednictvím komponentů MVK-MPNIO DIO12 IRT IOL4 s s PLC Siemens. Jedná se tedy o použití různých sběrnicových systémů (Profinet a IO link) ve vzájemné kombinaci.

"Na instalaci a zprovoznění IO link komponentů, přípravě dat pro připojení senzorů a aktorů IO-link ostatních výrobců, včetně IO-link mastera, pracovali studenti s průběžnou podporou techniků Murrelektronik, aby bylo celé zařízení funkční. Taková podpora ze strany dodavatelů zařízení je vysoce nadstandardní.", dodává Ing. Romana Táborská.

ŠKODA AUTO dlouhodobě investuje do vzdělání nejenom zaměstnanců, ale i učňů svého soukromého učiliště, aby se již v rámci svého studia mohli seznámit s moderními zařízeními aktuálně nasazovanými v provozech. Tím se výuka přibližuje praxi a zkracuje se tak absolventům adaptační proces na pracovišti. Díky takovým praktickým úlohám s nejnovějšími technologiemi, jsou žáci perfektně připraveni na budoucí zaměstnání ve ŠKODA AUTO.

Více informací o IO-Link plug and play od Murrelektronik naleznete na www.murrelektronik.cz.

 

Murrelektronik CZ spol. s r.o.

tel: +420 377 597 961

Fax +420 377 597 929

Průmyslová 762

333 01 Stod

www.murrelektronik.cz

info@murrelektronik.cz