Skupina JUNKER na veletrhu EMO předvádí nové technologie broušení

Poprvé v Evropě lze vidět: Brousicí stroje firmy ZEMA

V březnu se převzetí firmy ZEMA skupinou JUNKER postaralo o celosvětový rozruch v odvětví broušení. Na veletrhu EMO v Miláně (5. až 10. října 2015) se nyní výrobci brousicích strojů představí poprvé společně v Evropě: Firma ZEMA předvádí brousicí stroj pro broušení nakulato k obrábění hřídelí a firma JUNKER na veletržním stánku N06 v hale 14 předvede hned tři brousicí stroje: k broušení valivých těles, polotovarů nástrojů a vnitřních závitů u matic kuličkových šroubů.

Také na posledním veletrhu EMO v Hannoveru představila skupina JUNKER mnoho inovací v oboru broušení

Broušení vnitřního závitu u matic kuličkových šroubů

Firma JUNKER značně zkrátila vedlejší časy u stroje JUMAT 1S/30 KGi tím, že do zakládacího portálu začlenila zařízení pro podélné a radiální polohování. Tím dosáhne brousicí stroj vysoké kvality povrchu vnitřního závitu matic kuličkových šroubů – při malém zástavbovém prostoru a krátkém cyklovém čase.

Broušení valivých těles zápichovým způsobem na bezhroté brusce

Bezhrotý brousicí stroj pro broušení nakulato JUPITER 125 brousí válcové obrobky jako např. valivá tělesa s dokonalou kruhovitostí, s využitím CBN nebo korundového kotouče. Proces bezhrotého broušení umožňuje vysoký řezný výkon při vysoké trvanlivosti brousícího kotouče, což zejména při velkých počtech kusů přináší značné výhody při výrobě.

Konstantní kvalita při broušení válcových ploch polotovarů nástrojů

Stroj JUNKER Lean Selection speed realizuje několik brousicích operací na polotovaru nástroje při jednom upnutí. Na otočném brousicím vřeteníku (osa B) je namontováno jedno nebo dvě brousicí vřetena, která umožňují broušení principem Quickpoint. Krátké zakládací časy umožňuje promyšlená automatizace.

Broušení klikových hřídelí korundem

Na veletrhu EMO předvede firma ZEMA jak její Numerika GH-1000 přesně brousí přírubu a čep u klikových hřídelí. Tento robustní brousicí stroj pro broušení nakulato s hydrostatickou osou X a Z a s hydrostaticky uloženým brousicím vřetenem je vhodný pro broušení mnoha dalších obrobků v oblasti automobilové výroby, jako např. kloubových nebo převodových hřídelí. Navíc je ovládání stroje GH-1000 velmi snadné.

Na veletržním stánku skupiny JUNKER si návštěvníci mohou naživo prohlédnout několik aplikací broušení, mimo jiné broušení vnitřních závitů u matic kuličkových šroubů…

Skupina JUNKER
Firmy skupiny JUNKER vyvíjejí, vyrábějí a prodávají přesné brousící stroje k obrábění kovů a vzduchové filtry pro průmyslové čištění vzduchu. 1400 spolupracovníků po celém světě se angažuje pro úspěch značek JUNKER, ZEMA a LTA.
Firma JUNKER ovlivňuje odvětví broušení - od r. 1962, vysokorychlostními brousicími stroji a průkopnickými vynálezy. Dnes je JUNKER celosvětově vedoucí firmou ve výrobě CBN brousicích strojů. Oblast použití brousicích strojů sahá od klikových hřídelí až po závitníky. Zákazníci se najdou všude, kde záleží na přesném obrábění kovů, převážně v automobilovém průmyslu a v nástrojařství.

…nebo broušení polotovaru stupňovitého vrtáku ze slinutého karbidu

ZEMA byla založená v r. 1953, má více než 80 zaměstnanců a vyrábí CNC brousicí stroje s korundovými brousicími kotouči. Brazilský podnik s dlouhou tradicí disponuje promyšlenými koncepty strojů, např. k broušení hřídelí převodovek, turbodmychadel a kloubových mechanismů i k broušení přírub a čepů klikových hřídelí. Zákaznici jsou hlavně z odvětví automobilového a dodavatelského průmyslu jakož i z odvětví výroby nástrojů. Od r. 2015 patří ZEMA ke skupině JUNKER a odpovídajícím způsobem využívá celosvětovou prodejní a servisní síť skupiny.
Společnost LTA Lufttechnik GmbH dominuje v technologii filtrace vzduchu. Specialisté na proudění vzduchu zkoumají, vyvíjejí a vyrábějí filtrační zařízení pro průmyslové čištění vzduchu.

Erwin Junker Grinding Technology a.s.
Pardubická 332
534 13 Holice
Telefon: +420 466 003 111
E-Mail: info@junker.cz
www.junker-group.com