Slavnostní otevření nového DENIOS výrobního závodu v Česku

Výrobní závod společnosti DENIOS ve Strakonicích působí na trhu v České republice již 18 let. Především jsou zde vyráběny záchytné vany a ocelové komponenty pro jiné výrobní závody DENIOS. Ke své plnoletosti a výročí založení pobočky v Česku si společnost nadělila novou výrobní halu. Tato hala byla postavena za pouhých 8 měsíců a slavnostně otevřena dne 19.8.2016.

Slavnostní otevření proběhlo za účasti vedení města Strakonice, zástupců mateřské společnosti DENIOS v Německu a dalších hostů z řad dodavatelů a odběratelů. Události se zúčastnilo přibližně 70 hostů. Slavnostního projevu se ujal předseda představenstva mateřské společnosti DENIOS AG v Německu, pan Helmut Dennig, spolu s jednatelem české pobočky, panem Janem Matějkou, který vidí především výhody pro své zaměstnance: "Nejvíce mě těší, že bylo i přes dlouhodobý proces docíleno pozitivního výsledku a že naši zaměstnanci můžou pracovat v příjemném prostředí."

Nejmodernější DENIOS závod v Evropě

Nové prostory a moderní technologie použité v novém areálu umožní zefektivnění výrobního procesu a přinesou vyšší ochranu zdraví zaměstnanců. Zastaralé postupy a stroje byly nahrazeny novými, např. původní mechanickou metodu zpracování plechů v podobě hydraulických nůžek vystřídala laserová technologie. Zastaralou mokrou lakovnu nahradila moderní lakovací linka včetně lakovacího boxu na velké výrobky, jako jsou například skladovací kontejnery. Pro menší výrobky jako jsou záchytné vany, byla vybudována nová prášková lakovací linka, která nabídne i mnohem vyšší užitnou hodnotu v ní lakovaných výrobků. Další velkou investicí byl nákup nového, počítačem řízeného ohraňovacího lisu.

O DENIOSu
Příroda si vyvinula tu nejlepší ochranu, na druhém místě přicházíme my. Jako výrobce a dodavatel produktů pro ekologické skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami přispívá DENIOS společně se svými zákazníky každý den k ochraně životního prostředí i bezpečnosti zaměstnanců. Naše základní myšlenka: ochrana začíná již na pracovišti - se správnými produkty a přesvědčením, že naší každodenní činností vytváříme prostor pro život náš i budoucích generací. Všechny DENIOS produkty, rozsáhlé informace ke skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami a aktuální legislativu naleznete na našich webových stránkách www.denios.cz .
DENIOS s.r.o.
Radek Zajíc
Heydukova 1305
386 01 Strakonice
383 313 225
raz@denios.cz