Slévárna Kovosvitu MAS pod vedením nového ředitele Miroslava Chmiela rozšiřuje výrobu a realizuje investice do ekologie provozu

Když se v roce 2000 ve slévárně Kovosvitu MAS zaváděla automatická linka od společnosti Künkel Wagner, pracoval Miroslav Chmiel ve slévárně jako vedoucí technologické přípravy. Letos v únoru se po patnácti letech do Kovosvitu vrátil a stal se novým ředitelem slévárny. Pod jeho vedením se v letošním roce budou realizovat naplánované masivní investice do ekologizace provozu, k dalším plánům nového ředitele patří rozšíření výroby na střední formovně na dvousměnný provoz a zdvojnásobení produkce tvárné litiny.

„V minulém roce jsem dostal nabídku, jestli bych se nechtěl do Kovosvitu vrátit a řídit slévárnu. Přijal jsem to jako výzvu. V oboru se pohybuji celý život, bude mi padesát a cítím, že nazrál čas, abych zkušenosti, které jsem během profesní kariéry získal, předal dál,“ říká Miroslav Chmiel o svém návratu do Kovosvitu, a dodává: „Připadám si trochu jako na srazu po patnácti letech. Někteří kolegové už pochopitelně nejsou mezi námi, je tu spousta nových tváří, ale cítím se tu velmi dobře. Kolektiv je velmi dobrý a stěžejní lidi jsem znal. Některé jsem dokonce při svém minulém působení ve firmě přijímal.“

Know-how na výrobu tvárné litiny

Nový ředitel přejal obchodní plán slévárny, který v roce 2018 počítá s celkovým obratem ve výši 330 milionů korun, což představuje zhruba pětinu plánovaného obratu Kovosvitu. Celkem se v roce 2018 v Kovosvitu podle plánu odlije 8780 tun litiny. Oproti minulému roku jde o mírný nárůst. Podstatnou změnou bude zavedení druhé směny na střední formovně, což umožní nedávný úspěšný nábor nových zaměstnanců. Zavedení druhé směny je nezbytné proto, aby byl Kovosvit MAS schopen uspokojit poptávku svých zákazníků. Mezi další plány patří zdvojnásobení produkce na trhu velmi žádané tvárné litiny ze současných 15 % na 30 % z celkové produkce.

Výhodou tvárné litiny je vyšší marže i poptávka. Tvárná litina díky svým vlastnostem může nahradit ocelové odlitky a ocelové výkovky. Vlastnostmi materiál odpovídá oceli, je ale výrazně levnější. Proto její spotřeba neustále roste, zatímco spotřeba klasické šedé litiny spíše stagnuje. S příchodem nového ředitele Miroslava Chmiela získala slévárna Kovosvitu MAS know-how a znásobení objemu její výroby zvládne. Díky tomu se Kovosvitu otevírají dveře k novým zákazníkům.

Jedním z nich by se brzy mohla stát německá firma Schottel, přední výrobce lodí a vodních turbín. „Jsme před podpisem kontraktu v hodnotě desítek milionů korun. Mají zájem právě o tvárnou litinu. Kromě toho jednáme s dalšími zákazníky, českými firmami se zahraničními vlastníky, kde se nám do příštích let rýsuje byznys v řádech stovek milionů,“ naznačuje Jan Kočvara, obchodní ředitel slévárny.

Ekologizace provozu slévárny

Masivní investice budou v letošním roce směřovat do ekologizace provozu slévárny. „Investice do nové lakovny již byla zahájena. Když jsem slévárnu převzal, právě začalo výběrové řízení na dodavatele. Na začátku března byly zahájeny práce a lakovna bude dokončena v květnu. Jde o investici za necelých 12 milionů korun. Jejím cílem je zlepšení pracovních podmínek a prostředí, a zároveň plnění legislativních podmínek na ochranu ovzduší. Především jde o TOC, tedy těkavé organické látky. Tyto limity splníme s rezervou. Další investice se uskuteční při celozávodní dovolené. Upravíme filtr a ventilátor, abychom splnili požadavek na ochranu ovzduší z pohledu odsávání kuplovny. Přidáme-li plánovanou rekonstrukci zázemí pro zaměstnance a jídelny na slévárně, vychází letošní výše investic na dvacet milionů,“ vyčísluje Miroslav Chmiel.

Medailonek nového ředitele slévárny Kovosvitu MAS

Miroslav Chmiel, 49 let

Pochází z Moravskoslezského kraje. Vystudoval slévárenskou průmyslovku, poté obor metalurgie na VUT v Brně. Po třech měsících v Třineckých železárnách nastoupil v roce 1991 na slévárnu v Kovosvitu MAS, kde působil až do roku 2003. Mezi lety 1996-2003 se z pozice vedoucího technologické přípravy podílel na modernizaci provozu slévárny, konkrétně střední formovny, těžké formovny i automatické formovací linky. V roce 2018 se Miroslav Chmiel do Kovosvitu MAS po 15 letech vrátil na pozici ředitele slévárny.

O společnosti Kovosvit MAS, a. s.

Společnost má téměř osmdesátiletou tradici ve výrobě a vývoji obráběcích strojů. Je nositelem mnoha ocenění za technický přínos ve vývoji obráběcích strojů v České republice. Svým výrobním sortimentem se orientuje hlavně na subdodavatele pro automobilový, energetický, letecký a strojírenský průmysl. Kovosvit MAS nabízí svým zákazníkům komplexní služby, individuální řešení, flexibilitu a výrobky té nejvyšší kvality. V září roku 2016 vstoupila do Kovosvitu MAS jako strategický investor společnost INDUSTRY INNOVATION. Přestože INDUSTRY INNOVATION spolupracuje s holdingem CZECHOSLOVAK GROUP, působí samostatně a není členem tohoto holdingu, do něhož nepatří ani organizačně ani z hlediska manažerských procesů.