Smart továrny budoucnosti jsou tu

Automatizovaný výrobní proces, v němž spolu komunikuje materiál, produkt, výrobní linka, výrobní i nevýrobní technologie včetně návazných servisních služeb, tak vypadá nejbližší budoucnost v průmyslu. Industry 4.0 v Evropě, Industry 2025 v Číně, Industrial Internet of Things v USA. Všechny tři koncepty se odkazují na stejný princip využívání moderních komunikačních technologií ve výrobě.

V Atlas Copco tuto nastupující technologii nazýváme Smart Connected Assembly, kdy využíváme 15letých zkušeností z vývoje a know-how pro tento nový způsob komunikace v oblasti montážních procesů. Cílem je do pěti let zavést do 4 z 5 výrobních podniků elektronicky řízenou výrobu. To pomůže zvýšit produktivitu až o 30 %. Atlas Copco nyní svým zákazníkům nabízí být o krok před konkurencí. Již letos představujeme „Smart Connected Assembly“, jedinečný systém, který propojí všechny procesy na výrobní lince. Jednotlivé aplikace zaintegruje do společné sítě a data generovaná takto vytvořeným systémem pak umožní zlepšit jak jednotlivé činnosti, tak i celé procesy.

Kompletní portfolio řídicích systémů a utahovací techniky

Díky dlouholetému, intenzivnímu výzkumu a vývoji disponuje Atlas Copco obrovskými zkušenostmi, dokonalými technologiemi a kompletní řadou produktů potřebných k tomu, aby mohlo navrhovat a realizovat inteligentní propojení jednotlivých výrobních procesů. „Dokázali jsme vyvinout komplexní systém odpovídající požadavkům Industry 4.0. Zároveň jako jediní máme unikátní portfolio zařízení, jež je zcela integrovatelné do výrobních procesů,“ uvádí Josef Grochovský. Zahrnuje vše od konfigurace výrobního zařízení, přes řízení a prediktivní analýzu procesu včetně chybového managementu. „Mnoho výrobních podniků již nyní s naší pomocí vybavuje své linky inteligentními systémy, díky kterým dokáží využívat všechny možnosti, které moderní technologie nabízejí. A jejich produktivita výrazně roste. Už nyní spolupracujeme s mnoha zákazníky na implementaci těchto Smart systémů do jejich výrobních procesů a podílíme se na mnoha projektech modernizace výroby,“ říká Josef Grochovský, produktový manager Atlas Copco. A dodává, že velkou výhodou skupiny Atlas Copco je velice efektivní celosvětová obchodně-technická, projektová i servisní struktura.

Budoucnost již začala

Ve vývoji bude Atlas Copco pokračovat i nadále. „Položili jsme dobré základy, ale musíme neustále pokračovat ve vývoji a analýze nových, ještě dokonalejších konceptů. Investovat do digitalizace systémů, které zákazníkům nabízíme, a nesmíme opomenout ani investice do servisních služeb,“ vysvětluje Josef Grochovský. Industry 4.0 se netýká jen samotné výroby, ale zahrnuje komplexní pohled na celý proces, je třeba, aby všechny současné i budoucí služby Atlas Copco byly v souladu s požadavky Industry 4.0. Příkladem je posun od tradiční preventivní údržby k údržbě prediktivní, která bude vycházet z automatického sledování optimálních podmínek výroby, jejich vyhodnocování v reálném čase a včasném identifikování možných rizik. Zároveň se zvýší tlak i na spolupráci jednotlivých obchodních partnerů. „Na vývoji plně integrovaných řešení, která budou naši zákazníci potřebovat ve svých Smart továrnách, musíme úzce spolupracovat i s ostatními dodavateli,“ připomíná Josef Grochovský. Propojené systémy totiž přesáhnou hranice podniku a umožní komunikaci mezi všemi složkami výrobního řetězce – od vývoje produktu, jeho výrobu a kontrolu, subdodavatele, po nákup, servis a další související služby.

A kde začít? Nejlépe u sebe, Smart Connected Assembly je společný projekt pro zákazníky všech obchodních jednotek Atlas Copco v rámci průmyslové techniky. Bude budoucí platformou pro všechny budoucí produkty.

Odborníci dnes odhadují, že během následujících 5 let projde digitalizací více jak 80 % všech podniků a roční investice v Evropě do aplikací podporující Industry 4.0 dosáhnou v roce 2020 až 140 miliard eur. 

Atlas Copco s. r. o.

V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4

+420 225 434 191

www.atlascopco.cz