Snížení nákladů a zvýšení produktivity díky novým tvářecím závitníkům

Společnost Sandvik Coromant, která se specializuje na obráběcí nástroje a nástrojové systémy, představila nový tvářecí závitník optimalizovaný pro obrábění ocelí ISO P a navržený s ohledem na zvýšení produktivity, především v automobilovém průmyslu. U závitníku CoroTap® 400 je toho dosaženo díky tomu, že umožňuje beztřískovou výrobu vnitřních závitů a díky snížení kroutícího momentu a optimalizované geometrii také zkrácení doby obrábění a zvýšení pevnosti závitu.

Automobilový průmysl klade mimořádně vysoké požadavky na zajištění kvality a z tohoto důvodu zavádí stabilní a přísné postupy. Nový závitník byl navržen tak, aby těmto náročným požadavkům vyhověl a zaručil vynikající kvalitu závitů, zvýšení bezpečnosti obráběcího procesu a delší životnost, což přináší kombinaci vyšší efektivity a snížení nákladů – v provedených srovnávacích zkouškách závitník CoroTap 400 vykazoval výrazně bezpečnější a stabilnější průběh závitořezného procesu než konkurenční produkty a přitom dosahoval až o 50 procent vyšších řezných rychlostí.

K nejvýznamnějším novinkám se u nového závitníku řadí optimalizovaný profil zubu, navržený speciálně pro aplikace při obrábění materiálů ISO P. Díky zvýšení počtu zubů závitníku a zkrácení délky jeho závitořezné části se společnosti Sandvik Coromant podařilo snížit kroutící moment přenášený vřetenem stroje, což umožňuje zvýšení řezné rychlosti a s tím spojený růst produktivity. CoroTap 400 v důsledku toho nabízí zákazníkům takové klíčové výhody, jako jsou vyšší bezpečnost obráběcího procesu, omezení prostojů stroje, snížení nákladů na vyrobenou díru nebo delší životnost nástrojů, jež jim umožní lepší plánování procesů.

Nový závitník CoroTap 400 byl navržen tak, aby splňoval přísná kritéria automobilového průmyslu

 

Díky své vysoké spolehlivosti a způsobilosti pro použití na strojích s nižším kroutícím momentem vřetena poskytnou nové tvářecí závitníky, pro jejichž výrobu byl použit nový druh substrátu a povlaku, více klidu i obsluze strojů. Z pohledu vedoucích pracovníků v oblasti automobilového průmyslu splňuje tento závitník jejich požadavky na obrábění s nepřetržitě svítícím zeleným světlem obráběcího stroje, přičemž extrémně vysoký stupeň opakovatelnosti a předvídatelnosti jim dodává zvýšenou jistotu, pokud jde o zachování nejvyšších možných výrobních standardů.

Závitník CoroTap 400 byl navržen s geometrií umožňující snížení síly potřebné pro obrobení ocelových součástí až o 30 procent a tak, aby umožňoval konzistentnější a spolehlivější proces řezání závitů. Zároveň může být životnost závitníku až dvakrát delší než u podobných tvářecích nástrojů pro výrobu závitů.

Tento nový závitník je určen pro použití při obrábění ocelí s tvrdostí až 330 HB v kombinaci vrtáky, jako je např. CoroDrill 860 značky Sandvik Coromant, a ideálně se hodí pro obrábění automobilových součástí, jako jsou ojnice, náboje kol, klikové hřídele, nápravy, převodovky nebo hnací ústrojí. Použití závitníku CoroTap 400 se neomezuje pouze na oblast automobilového průmyslu, ale ideálně se hodí i pro aplikace v oblasti výroby železničních vozidel nebo všeobecného strojírenství, kde může zvýšit produktivitu a snížit náklady na vytvoření závitů v přírubách, železničních kolech, skříních, krytech, válcích výložníku, armaturách a celé řadě dalších součástí.

Podrobnější informace naleznete na: www.sandvik.coromant.com/cs-cz/products/corotap_400