Soustružení ve všech směrech prováděné zevnitř ven

Metoda PrimeTurning ™ je nyní k dispozici také pro vnitřní soustružnické operace

Poté, co společnost Sandvik Coromant v loňském roce představila metodu PrimeTurning™ a nástroje určené pro vnější soustružnické operace, zařazuje nyní do nabídky speciální řezné hlavy CoroTurn® Prime SL, které umožňují použití této revoluční metody při vnitřních soustružnických operacích. Nové řezné hlavy SL naplňují potřeby výrobců působících v oblasti výroby zařízení pro ropný a plynárenský průmysl, leteckého průmyslu i ostatních výrobců, kteří se zabývají obráběním průměrů větších než 90 mm (3,5 inch) při vyložení nástroje dosahujícím 8–10×D.

„Možnosti použití obrábění ve směru zevnitř ven, které v kombinaci s metodou PrimeTurning nabízí řešení využívající řezné hlavy CoroTurn Prime SL, přispívá k vynikajícímu utváření a odvádění třísek,“ říká Hakan Ericksson, produktový manažer pro oblast všeobecného strojírenství ze společnosti Sandvik Coromant. „Kromě toho mohou výrobci dosáhnout vynikající kvality obrobené plochy a spolu s ní i vysoké produktivity, delší životnosti nástrojů a vyššího využití stroje.“

Na rozdíl od konvenčního vnitřního soustružení u metody PrimeTurning vstupuje nástroj do materiálu na konci součásti, který je blíže ke sklíčidlu, a odebírá materiál při svém pohybu směrem zpět k ústí obráběné díry (směrem zevnitř ven). To umožňuje použití malých úhlů nastavení, díky kterým lze dosáhnout výrazného zvýšení produktivity. Nicméně v případě potřeby je k dispozici i další varianta s opačně otočeným lůžkem břitové destičky, která umožňuje provádět soustružení metodou PrimeTurning v obráceném směru (směrem zvenku dovnitř).

Existují dva typy břitových destiček pro vnitřní soustružení metodou PrimeTurning: Typ A pro tvarové obrábění, dokončování a lehké hrubování a typ B, určený pro hrubovací až dokončovací operace.

Díky použití metody PrimeTurning lze úspěšně zdvojnásobit řezné rychlosti a rychlosti posuvu. To proto, že při malém úhlu nastavení, resp. větším úhlu hlavního břitu, vznikají tenčí, širší třísky, v důsledku čehož dochází k rozložení zatížení a odvádění tepla z oblasti zaoblení špičky, což se promítá do zvýšení hodnot řezných parametrů a/nebo životnosti nástroje. A navíc, protože řez probíhá ve směru z rohu ven, nehrozí jakékoli riziko hromadění a zasekávání třísek, což je běžný a vysoce nežádoucí jev při konvenčním vnitřním soustružení.

Řezné hlavy CoroTurn Prime SL umožňují zákazníkům sestavení velkého množství různých nástrojových kombinací z omezeného počtu skladovaných adaptérů a řezných hlav. K dispozici jsou řezné hlavy SL o průměru 40 mm (1,575 inch), které lze použít jak v kombinaci s celistvými ocelovými a karbidovými vyvrtávacími tyčemi, tak i s tlumenými vyvrtávacími tyčemi Silent Tools TM, umožňujícími obrábění vnitřních ploch bez vzniku vibrací.

Mezi dalšími pokrokovými novinkami může nyní společnost Sandvik Coromant nabídnout novou geometrii -H3, schopnou eliminovat jakékoli obavy týkající se kontroly utváření třísek, která může být příčinou problémů při obrábění nízkouhlíkových a vysokopevných ocelí. Pro břitové destičky typu B je geometrie -H3 k dispozici ve třídách GC4325, GC1115 a H13A.

 


Společnost Sandvik Coromant, která je součástí globální průmyslové strojírenské skupiny Sandvik, zaujímá vedoucí postavení v oblasti výroby nástrojů a nabídky odborných znalostí a řešení pro obrábění kovů, kterými se řídí průmyslové standardy a inovace požadované kovozpracujícím průmyslem nyní, i pro další průmyslovou epochu. Podpora vzdělávání, rozsáhlé investice do výzkumu a vývoje a silné partnerství se zákazníky jsou zárukou rozvoje technologií obrábění, které mění, ukazují cestu a ženou vpřed budoucí průmyslovou výrobu. Celosvětově společnost Sandvik Coromant vlastní více než 3 100 patentů, zaměstnává více než 7,900 zaměstnanců a své zastoupení má ve 150 zemích. Soustružení ve všech směrech prováděné zevnitř ven Metoda PrimeTurning ™ je nyní k dispozici také pro vnitřní soustružnické operace Tisková zpráva