Společnost Obrábění Hanák s. r. o. pořídila nový CNC stroj

Společnost Obrábění Hanák s. r. o. rozšířila výrobní kapacitu pro soustruženou výrobu o další CNC obráběcí stroj.

Tentokrát se jedná o soustružnický automat CB32M, jehož výrobcem je společnost GOTECH s. r. o. V současné době nabízí soustruženou výrobu na dvaceti strojích, a to jak jednovřetenových, CNC centrech, tak i vícevřetenových automatech. Převážná část produkce je směřována do automobilového a leteckého průmyslu, ale i jiných strojírenských odvětví.

Redakčně zpracováno z www.obrabenihanak.cz