Společnost SKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO, s. r. o. nainstalovala nové laserové centrum

Rok 2017 byl pro firmu dle ekonomických ukazatelů rokem nejvýnosnějším, což firma využila a své prostory začala rozšiřovat a modernizovat. Nainstalovala nové laserové centrum a nové obráběcí centrum. Pro nový rok byly stanoveny cíle spojené se zvýšením automatizace, zvýšení produktivity a efektivity práce.

Dne 30. 11. 2017 bylo uvedeno do provozu nové technologické pracoviště pro pálení plechů laserem.

Pro umístění nové technologie bylo nutno prodloužit stávající halu plazmového řezání o dalších 3,8 m.

Původní plazmový pálicí stroj byl nahrazen novým optickým laserovým pálicím strojem ByStar Fiber o výkonu 6 kW od firmy Bystronic pro pálení plechů do rozměru 3 000 × 1 500 mm. Pro zvýšení produktivity pálení byla pořízena nejmodernější automatizace ByTrans Cross 3015, která umožňuje automatické zakládání tabulí plechů, odebírání a třídění výpalků.

Laserové pálení výrazně posunuje výrobní možnosti společnosti a umožní optimalizovat logistické procesy, včetně zkrácení výrobních časů.

Redakčně upraveno z www.sszn.cz