Správně zvolená technologie je alchymie | reportáž

Pro další reportáž z výrobní firmy, ve které pečlivě řeší nejen kvalitu svých vlastních produktů, ale také špičkové vybavení i skvělé pracovní prostředí svých zaměstnanců, jsem vyjela do Zlína, kde od roku 2007 působí společnost ACE-TECH s.r.o. Ústředním tématem našeho povídání byla tentokráte problematika obráběcích kapalin. Maziva tvoří nezbytnou součást výrobního procesu, mají vliv na kvalitu zpracování obrobku, ekonomiku firmy, ale také na obsluhu strojů, která s nimi přichází do každodenního přímého kontaktu. Následující stránky budou patřit panu Ing. Janu Vrbovi, jednateli a výkonnému řediteli společnosti ACE-TECH s.r.o., a panu Ivo Koblasovi, vedoucímu prodeje společnosti Oemeta ČR, s.r.o.

Ivo Koblasa, vedoucí prodeje Oemeta ČR s.r.o. (vpravo) a Ing. Jan Vrba, jednatel
a výkonný ředitel ACE-TECH s.r.o., diskutují o technologickém řešení

Společnost ACE-TECH s.r.o. oslavila v květnu letošního roku desetileté výročí své existence. Podnikání nastartovala v době, kdy nikdo netušil, jak budou vypadat roky 2008 a 2009, které byly pro většinu firem z oboru strojírenství krizové. Rok 2010 byl, dle slov jednatele pana Vrby, pro ACE-TECH téměř likvidační. Naštěstí se špatnou situaci podařilo ustát a od této doby společnost zaměstnávající v současnosti 33 pracovníků neustále roste.

Od počátku svého působení se firma specializuje na výrobu středně velkých dílců složitých na výrobu, a to především díky obrábění náročných materiálů jakými jsou nerez, slitiny niklu a řada dalších velmi tvrdých materiálů. Segmenty, do kterých společnost dodává, jsou především těžebně-energetický průmysl, dopravní technika, všeobecné strojírenství a v případě některých dílů i plastikářská výroba. Obor automotive je zastoupen především v sekci nákladních vozů, tak aby série nebyly velké. Pan Vrba k tomu dodává: „Specializujeme se na kusovou či malosériovou výrobu. Dávka začíná již od jednoho kusu, běžně se však jedná o 2 až 5 kusů. Pokud bych nás měl porovnat s konkurencí, tak někde mezi 250–300 ks přestáváme být konkurenceschopní, a tam nastupují jiní. Naopak oni zase neumí vyrobit série například o 20 kusech. Energetika a těžební průmysl jsou vyloženě o projektech. Zákazník má požadavek na nízký počet kusů a my mu musíme vyjít vstříc. Jedná se převáženě o složité dílce, které nelze dělat klasickým postupem. Výroba forem a nástrojů, které se také věnujeme, je lehce odlišný segment. Nástroje pro tváření kovů jsou částečně pro obor automotive. Ve formách pro plastikářský průmysl se zaměřujeme na oblast PET lahví, respektive PET předlisků pro které děláme dílce. To je naše pozice na trhu.“

Společnost ACE-TECH se zaměřuje na špičkové a technologicky náročné segmenty, čemuž odpovídá i vybavení. Ve strojovém parku jsou zastoupeny převážně stroje japonské výroby patřící k absolutní světové špičce. I díky nim je společnost schopná produktivně obsáhnout kusové zakázky tak, aby byly profi tabilní pro výrobce a cenově uspokojily koncového zákazníka.

Pochopitelně mne zajímala oblast obráběcích nástrojů, jejichž nabídka na trhu je velice pestrá.

Od pana Vrby se dozvídám následující: „Snažíme se nakupovat nástroje, které nám na dané aplikace spolehlivě fungují. Velmi úzce spolupracujeme s pěti, a trochu širším způsobem možná s deseti dodavateli nástrojů. Některé jsou německé, některé korejské, část je z Izraele i ze Švédska. Každý je dobrý v nějakém segmentu, tudíž to musíme namixovat.

V technologickém procesu se stává, že při obrábění na nějakém dílci jeden nástroj funguje skvěle, vyzkoušíme ho na druhé výrobní operaci, kde však již spolehlivě nefunguje, a musíme sáhnout po nástroji jiného výrobce. Je to o zkušenostech a jistém laborování. Naše motto zní: „Náskok díky technologiím,“ s tím jsme začali a toho se držíme pořád. Snažíme se být na špici a jsme jedna ze tří, možná pěti nejlépe vybavených firem tady ve Zlíně a dost širokém okolí z hlediska technologií, zkušeností a znalostí. Zaměřujeme se na segmenty, keré nechce dělat každý a které nedělá každý a zároveň se netlačíme do segmentů, které naopak dělá každý, protože přestáváme být konkurenceschopní a nemá to pro nás význam. Dá se říci, že správně zvolená výrobní technologie, včetně řezných emulzí, je alchymie.“

Oblast obráběcích, neboli procesních kapalin je v poslední době pečlivě sledována především s ohledem na ekologii a likvidaci těchto produktů, v neposlední řadě však stojí také přímý vliv na obsluhu, která je s těmito kapalinami denně v přímém kontaktu a je tak vystavena nežádoucímu působení chemikálií. Výrobci tak mimo vlastní ekonomiku provozu a technologických vlastností musí řešit další náležitosti. Konkurence z hlediska olejů a řezných kapalin je obrovská a rozhodnutí, kterou z nabídek zvolit, se pohybuje především v úrovních velmi příznivá cena s dostačující kvalitou, průměrná kvalita + dobrá cena a vysoká kvalita s vyššími náklady.

Výhradním dodavatelem maziv pro společnost ACE-TECH s.r.o. je společnost Oemeta ČR s.r.o., a mne zajímalo, jaká kritéria při výběru procesních kapalin hrála roli ve zlínské společnosti?

„Samozřejmě jsme vyzkoušeli více dodavatelů, neboť nabídek nám chodí mnoho. Dříve jsme spolupracovali s jiným dodavatelem, u něhož došlo ke změně distribučního kanálu a vlastně i částečné změně filozofie prodeje, na což měl jistě vliv také zásah nadnárodních firem. Zkusili jsme proto jednu ekonomičtější variantu, která se nám však absolutně neosvědčila, a vrátili se k původnímu zdroji. Shodou okolností jsme byli osloveni také zástupcem společnosti Oemeta s tím, abychom vyzkoušeli jejich produkt, který byl však dražší. Vzhledem k tomu, že reference na tohoto dodavatele byly velmi dobré, nechali jsme se přesvědčit a vyčlenili jeden stroj, kde jsme kapalinu vyzkoušeli. Postupně jsme přešli na nasazení tohoto produktu na všechny stroje a jsme spokojeni. Návratnost investice či zlepšení technologie obrábění se pozná až v dlouhodobějším horizontu, a to i díky tomu, že děláme náročné materiály v menších sadách. Mnohdy je pro nás úspěch, když vydrží jeden průjezd třísky, protože nástroj obrábí velký dílec, je dost dlouho v řezu, a pro nás je důležité, abychom otáčeli desky alespoň po jedné šponě. Co mám však vypozorované a proč u tohoto produktu zůstávám, je přijatá fakturace za oleje a řezné emulze ročně. Poté, co jsme přešli na dražší produkt Oemeta, jsme ročně ušetřili, byť se nám neustále zvedá produkce a počet strojů. Z dlouhodobějšího hlediska zaplatíme za litr víc, ale nemusíme ho spotřebovat tolik. V tom je mimo jiné kouzlo produktu, který nyní bereme. Byť je to dražší na litr, já šetřím,“ upřesňuje pan Vrba.

Pan Ivo Koblasa dodává: „U společnosti ACE-TECH je vynikající, že měli odvahu zvolit produkt HYCUT, po odzkoušení na jednom stroji, komplexně. Jedná se o dvousložkový produkt, včetně složky do ztrátového mazání, navíc se apriori jedná o produkt určený centrálním linkám, velkým samostaným strojům. Z důvodu dvousložkové kapaliny, pokud chci upravovat řezné podmínky a chci navýšit například mazivost, nechávám aditivní složku v nízké hranici 2%, která neovlivňuje dermatózu nebo možný vznik kožních iritací. Mohu ale pracovat s mazivostní složkou podle toho, co se momentálně obrábí. Mohu jít do náročnějších a těžších operací, než dokáže konvenční kapalina, která to zvládne také, ale s negativním navyšováním koncentrace, která souběžně zvyšuje i koncentraci biocidních přísad, které mají v dlouhodobém horizontu vliv na vznik kožních dermatóz. Produkt HYCUT je koncipovaný tak, že ze ztrátového mazání olej ukápne, zemulguje, nezhorušuje kvalitu řezné kapaliny ale naopak podporuje její mazivost, takže se tam nedostává cizí složka a v celkovém horizontu a náhledu je výsledkem minimalizace kožních dermatóz, stroje jsou lépe opláchnuté a jsou lepší průhledy. Z hlediska nástroje je lepší oplach i výplach, například při hlubším vrtání apod. S HYCUTem se dají do jisté míry nastavit parametry, jako by se vyrábělo řezným olejem. Mazivost, tím že neovlivňuje obsluhu zvýšením biocidních přísad, může korespondovat až s mazivostí olejů. Z tohoto důvodu se dá kapalina použít naprosto univerzálně, ať již obrábíte hliník nebo ocel, ať ji využijete na hluboké vrtání, tváření závitů apod.

Tohle je pro nás hodně důležité. Díky materiálům, které tady opracováváme a děláme přesně operace, které p. Koblasa zmiňoval, tzn. hluboké vrtání, závitujeme, tváříme závity. U soustružení se to až tak úplně nepozná, takže my jsme nastavovali koncentraci i kolem 10%. Vím, že běžně se má pohybovat v rozmezí 5–7%, ale my jsme museli jít – aby to něco vydrželo – na 10%, v extrémních případech na 12%. Nyní si s tím můžeme pohrát, ztrátový olej nám zajišťuje mazivost, řeznou složku si udržujeme na komfortní míře, aby nedocházelo k problémům. Při využití konvenční emulze bych měl starost navíc, musel bych ji udržovat v nějaké vyšší koncentraci, s největší pravděpodobností mnohem častěji měnit, protože by mi mohla nějakým způsobem zdegradovat i vlivem náročných materiálů. My zpracováváme nerez, slitiny s niklem, tam vznikají obrovské teploty. To není, jako když obrábíte automatovou ocel. Ocel se při nějaké teplotě řeže, má 2× nebo 3× větší pevnost, teplota na řezném břitu je i výrazně větší. Materiály, které obrábíme, nemají pevnost větší 2–3×, ale třeba 10–15×, ta náročnost tam je obrovská,“ doplňuje pan Vrba.

Jak jsem zmínila na začátku textu, na provozní kapaliny je kladen důraz také v otázce údržby, ekologie či přímého dopadu na obsluhu stroje. Proto se zajímám také o popsání faktů a zkušeností z praxe v tomto ohledu.

„Ano, mám pozitivní odezvu od kolegů z dílny, což si myslím, že je potřeba zmínit, protože dřív se vždy někdo se špatnou kožní reakcí nebo dýchacími obtížemi našel. Automaticky nastoupí nepřítomnost v práci, lékař, nepříjemné potíže a především, lidé s takovými produkty pracovat opravdu nechtějí. Zde jsem to nezaregistroval vůbec. Kapalina je stabilní, nekazí se. Je to trochu složitější na údržbu, protože se nejedná o jednoduchý produkt. Díky dvěma složkám jsme však schopni s tím více pracovat a díky schopnosti emulze do sebe absorbovat ztrátový olej, který ve stroji máme, nedochází k degradaci a zároveň se automaticky udržují základní vlastnosti.

Existují přísady, které to mají řešit nebo stav zmírnit, ale stojí to další peníze navíc a je to další chemie navíc. Já jsem spokojený jak s produktem, tak se servisem, který Oemeta nabízí a poskytuje. Pan Koblasa, i přesto, že nejsem jeho největší zákazník, je tady v pravidelných intervalech a stejně tak jeho servisní technici, kteří nám to vždy zkontrolují, řeknou nějaká doporučení, případně vše doladí do 100% stavu, abychom s tím měli co nejmíň starostí,“ uzavírá naše povídání jednatel společnosti Ing. Vrba a operativně mě odkazuje na osobou v této oblasti nejpovolanější, vedoucího výroby pana Karla Procházku, který mně přímo ve výrobě zodpověděl doplňující dotazy:

Pane Procházko, můžete našim čtenářům uvést příklad z praxe – konkrétní výrobní operaci, na které se Vám produkt HYCUT osvědčil a rozhodli jste se pro nasazení tohoto maziva do všech strojů?

Přechodem na Oemetu se jednoznačně zlepšila produkce co se týká kvality i funkčnosti kapalin u jednotlivých osádek. My jsme si vše vyzkoušeli na materiálech, které běžně používáme, jedná se o ocel, nerez, hliník, slitiny bronzu, a na všech jsme schopni využívat jednu a tu samou kapalinu. Je skvělé, že nemusíme nic měnit. Na všech materiálech kapalina pracuje tak, jak má, a myslím si, že je to příklad sám za sebe. Není přesně dané, na kterém produktu jsme něco zrychlili ale je přesně dané, že nám funguje na všechno. Naše výroba je poněkud specifická jak rozsahem v druhovosti materiálů tak i výrobních operací v podobě hlubšího vrtání, různého tváření, řezání závitů apod.

Jak složitá je údržba těchto maziv?

Obsluha daného stroje musí samozřejmě vše hlídat a dodržo-vat předepsané podmínky, které má kapalina splňovat. Existuje na to speciální přístroj, který za tímto účelem používají. Změří hodnoty a ví, že je potřeba doplnit do kapaliny určitou složku. Každý materiál vyžaduje jinou kvalitu, jiné složení pro ideální řezné podmínky. Kapalinu používáme na soustruhu, na frézách, na multifunkčním centru, kde je soustruh i fréza a pokud se vše dodrží tak, jak má, tak to opravdu funguje skvěle. Nejlepší zkušeností je, když produkt vyzkoušíte na jedné z operací a vše klapne, vyzkoušíte ho na další akci a opět je vše v naprostém pořádku, pak není důvod nezačít rozsáhlešjí spolupráci. Navíc jsme spokojeni celkově – od fáze objednávky až po dodání a servis.

Ještě by mne zajímalo, jak je to s přívětivostí maziv k obsluze?

V každém případě se vždy jedná o práci s chemikáliemi, to je potřeba si říci. U dřívějších maziv jsme pociťovali problémy s ovzduším, kdy se pracovníci necítili úplně dobře. I z toho důvodu jsme začali hledat něco jiného, co by jim vyhovovalo k vlastní práci. Každý koncentrát emulze je voda namíchaná s olejem a aditivy, zatímco zde se vychází ze sterového základu a oleje. Olej je v současné době nejpřívětivějším, co může pro kontakt s pokožkou být. Vezmu to i z jiného pohledu, když je potřeba opravdu zabrat, dodržet přesně daný termín, tak se nikomu do práce s látkou, která mu dělá zle, nechce. Pracovníci museli chodit k lékaři, takže najednou nebyli k dispozici, vše se komplikovalo. Nyní tuto záležitost neřešíme, a je to i pro firmu obrovské plus. Bezpečnost práce se musí řešit, je důležitá. My si dali s panem Vrbou nějaký cíl a za tím jdeme. Chceme lidem vytvořit takové podmínky, aby vše fungovalo, jak má, pak je to přínos i pro nás.

Odpověď doplňuje pan Koblasa: „Tím, že aditivium je skutečně separátní, podařilo se nám v některých firmách vyřešit dlouhodobé kožní iritace i vážnější ekzémy, a to především díky tomu, že koncentrace nemusí být 10% ale 4% a tento rozdíl člověk u stroje výrazně pocítí.“

Děkujeme za rozhovor.

Iva Duroňová, redakce