Stahovací pásky z kvalitních plastů

Stahovací pásek nebo také vázací pásek je univerzálně využitelný, dobře dostupný a cenově výhodný spojovací prostředek ke vzájemnému mechanickému spojení více kabelů (vodičů) v místě, kde vedou společně. Důvodem pro použití stahovacích pásků je vyztužení svazku kabelů (vodičů) vedoucích společně, úspora místa stažením kabelů k sobě, případně uchycení kabelů k nosné konstrukci.

Jde o pomocný materiál pro mechanické spojení, funkčně má každý kabel (vodič) své vlastní určení. Je tak možné do stejného svazku spojit silové (slaboproudé, optické) kabely různých obvodů, jestliže je to přípustné z hlediska EMC (elektrický proud tekoucí kabelem vytváří okolo kabelu stálé nebo měnící se elektromagnetické pole, které může ovlivňovat jiné vodiče a elektronické přístroje). V současnosti se stahovací pásky využívají k mnoha dalším účelům. Například ve stavebnictví k dočasnému upevnění, jako pomocný prostředek při balení zboží nebo v policejní praxi ke spoutání osob. Také v automobilovém průmyslu najdou stahovací pásky svoje uplatnění, často se také používají jejich odvozené formy, například stahovací pásky se štítky.

Konstrukce a využití stahovacích pásků

Stahovací pásky jsou vyrobeny z umělé hmoty, to zajišťuje dobrou manipulaci a zpracování stahovacího pásku. Stahovací pásky jsou vybaveny zoubky na vnitřní straně pásku, které se zaseknou v přezce. Tím je zajištěno dobré stažení. Stahovací pásky jsou na jejich koncích mírně ohnuty, aby bylo zasazení pásky do přezky pohodlné a rychlé. V případě nutnosti je možné stahovací pásky nastavit spojením více pásků, tím získáme delší stahovací pásku. Toto řešení je ale pouze nouzové. Je vhodnější použít stahovací pásky delší.

Stahovací pásky (nebo také vázací pásky) jsou pomůcky, bez kterých si náš život plný elektronických zařízení neumíme představit. Pomocí stahovací vázací pásky můžeme velmi snadno organizovat kabelová příslušenství, která je např. u počítačů bežný problém. Pomocí balení těchto vázacích pásků dejte Vašim kabelům pevný řád a zbavte se zamotaných kabelů jednou provždy. Vázací pásky se dají použít pro stažení balíku, který odesíláte kurýrem, tím dojde k celkovému zpevnění zásilky. Stahovací vázací pásky poslouží také jako náhrada dříve běžnějších ocelových pásek, manipulace s plastovými vázacími páskami je bezpečnější, protože nehrozí pořezání o ostrou hranu, která bývá u ocelových pásků velmi časté. Zároveň jsou tyto stahovací pásky lehčí a jsou odolné proti korozi. Lépe se s nimi manipuluje a stahování plastových pásků je značně jednodušší než pásků ocelových.

Druhy stahovacích pásků GUFERO

Klasické stahovací pásky

Použitím ozubeného pásku je zajištěno, že stahovací pásky nelze opakovaně používat. Je sice možné stažený pásek odjistit pomocí jehly, v praxi se však většinou nadále nepotřebný pásek odstřihne štípacími kleštěmi, některé slabší pásky také nůžkami.

Opakovatelně použitelné stahovací pásky

Tento typ vázacích pásků je vybaven uzavírací hlavou, jejíž tvar umožňuje opakované otevírání a uzavírání. Uzavírací síla je ale menší než u jednorázových stahovacích pásků, z toho důvodu je používáme v aplikacích, kde lze tento fakt respektovat. Opakovaným použitím také dochází k namáhání materiálu a v dlouhodobém měřítku hrozí náhodné otevření staženého pásku.

Stahovací pásky se štítkem

Pokud mluvíme o organizaci kabelového vedení pomocí stahovacích pásků, často přijde potřeba na určitém místě označit účel kabelů (vodičů), jejich materiálové a elektrické parametry či něco jiného. V takové chvíli s výhodou využijeme stahovacích pásků se štítkem. V prodeji je široký výběr tvarů a rozměrů štítků, takže můžeme vybírat optimální stahovací pásky pro každou aplikaci.

Korálkové stahovací štítky

Korálkové vázací pásky se liší v použité konstrukci ozubení. Namísto plochých širokých zubů zde používáme trojrozměrné korálky, které plní obdobnou funkci. Obvykle je nesmírně obtížné otevřít stažený korálkový pásek bez způsobení viditelného poškození, proto se tento typ stahovacích pásků často používá k plombování opakovaně uzavíratelných balení.

Smyčkové vázací pásky

Na rozdíl od předchozích typů stahovacích pásků tento typ není vybaven stupňovitým ozubením, a tedy není možné důsledné stažení svazku kabelů. Je však možné tento smyčkový pásek použít k vázání na místech, kde není stažení prvořadým cílem.

Stahovací pásky a jejich aplikace

Stahovací pásek aplikujeme takovým způsobem, že páskem obepneme celý průměr stahovaného předmětu či kabelů a volný konec pásku protáhneme zámkem s jazýčkem. Zuby na jedné straně vázacího pásku způsobí, že pásek se může v zámku pohybovat pouze jedním směrem, a to tím, kterým pásku stahujeme, tedy můžeme průměr zmenšovat, ale zvětšovat již ne. Díky tomu je aplikace stahovací pásky hotová v řádu sekund a poté stačí jen nožem či nůžkami zkrátit přebytečný konec stahovací pásky, a tím zvýšit estetiku celého kabelového svazku. Stahovací pásky lze také zakoupit v široké řadě barev, díky čemuž je možné vybrat vhodné pásky podle prostředí, do kterého je aplikujeme.

Materiál stahovacích pásků

Do zavedení výroby z polyamidu byly stahovací pásky vyráběny především z PVC. To bylo cenově výhodné, ovšem pásky z PVC nebyly odolné vůči povětrnostním podmínkám a rychle stárly. Jsou dostupné i pásky z dalších materiálů, například z polyuretanu nebo nerezové oceli. Polyamid (také známý pod obchodním názvem nylon) se používá, protože má mnoho výhodných vlastností pro stahovací pásky a jiné upevňovací prvky. Zaprvé, mají vyhovující pevnost. To znamená, že i při malých šířkách pásků je velice obtížné pásek přetrhnout. Zadruhé, pásky z polyamidu jsou tvarově stálé i při působení tepla. Můžeme jich bez obav využít venku i ve vnitřních prostorách, kde hrozí velká změna teploty. Otěruodolnost také napomáhá odolnosti proti povětrnostním podmínkám. Do třetice, polyamid zajišťuje dobré chemické vlastnosti – samozhášivost, odolnost vůči alkalickým látkám, olejům, mazacím tukům a chlorovým čističům. Polyamid je hygroskopický plast. To znamená, že tento materiál vodu příjímá, ale také se jí zbavuje. Při normálních podmínkách (pokojová teplota) je obsah vody přibližně 2,5 %. Mechanické vlastnosti polyamidu, především pružnost a trvanlivost, silně závisí na obsahu vody. Pro optimální použití stahovacích pásků je proto důležité, aby obsah vody v plastu dlouhodobě zůstával právě na 2,5 %. Při dlouhodobém skladování ztrácí polyamid vodu, proto výrobci často obsah balení zvlhčují.

Výroba stahovacích pásků

Stahovací pásky z polyamidu se vyrábějí vstřikováním z plastového granulátu. Při zpracování je základní materiál zahřátý na potřebnou teplotu, při které je tekutý. Následně je plast pod tlakem vstříknut do vícenásobné lisovací formy. Při jednom cyklu lze tak vyrobit několik desítek nebo stovek kusů.

Normy stahovacích pásků

Vlastnosti a použití stahovacích pásků popisuje norma ČSN EN 62275 Systémy vedení kabelů – Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace. Jsou zde uvedeny například tyto charakteristiky:

  • nejnižší teplota pro zpracování,
  • nejnižší teplota, při níž jsou pásky použitelné,
  • minimální přídržná síla,
  • zatížení a teplotní odolnost,
  • teplotní cykly,
  • označení,
  • korozní odolnost.

Tuto normu bychom měli vyhledat, pokud chceme využít stahovacích pásků v nějaké aplikaci se specifickými fyzikálně-chemickými podmínkami. Obdobné informace můžeme také obdržet u konkrétního prodejce, který je s tímto obeznámen.

Historie stahovacích pásků

Před vynalezením stahovacích pásků byly kabelové svazky spojovány pomocí drátů nebo provázků. Za vynálezce stahovacích pásků je označován Američan George M. Rapata, který si podal patent 1. října 1954 a byl zaměstnancem firmy Illinois Tool Works. V roce 1958 zdokonalili pásky vývojáři od firmy Thomas & Betts. Od roku 1968 jsou stahovací pásky vyráběny z polyamidu, ze kterého jsou vyráběny dodnes.

GUFERO Rubber Production s. r. o.
Tel.: +420 777 666 555
cz@gufero.cz
www.gufero.cz