Start-upy v centru pozornosti na EMO Hannover 2017

Na veletrhu EMO Hannover 2017, vedoucím světovém veletrhu zpracování kovů, který se koná od 18. do 23. září, budou mít start-upy poprvé zvláštní stánek pod názvem „Start-ups for intelligent production“.

„Chceme nabídnout mladým firmám, které se nebojí riskovat a přinášejí do výrobní techniky něco nového, platformu pro uvádění inovací na trh,“ říká Dr. Wilfried Schäfer, jednatel Svazu německých výrobců obráběcích strojů VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken), organizátora veletrhu EMO.

Důsledkem rychlých změn ve výrobních technologiích je zakládání nových firem, které vytvářejí například nový software pro propojování strojů a procesů, vyvíjejí nové měřicí metody, realizují aplikace Virtual Reality a nabízejí nové podpůrné služby pro průmysl. Někdy firmy vznikají v souvislosti s výzkumnými projekty na univerzitách nebo jsou zakládány na zelené louce.

„Zvláštní stánek ‚Start-ups for intelligent production‘ nabízí v inovativním prostředí velkou platformu pro nově založené firmy, které se chtějí prosadit na mezinárodním trhu,“ řekl Dr. W. Schäfer ze svazu VDW. V souladu s mottem veletrhu EMO „Connecting systems for intelligent production“ budou na stánku názorně představeny nové šance, nové nápady a obchodní modely, které přináší vývoj výrobních technologií. Stánek je určen mladým mezinárodním podnikům vyrábějícím výrobní techniku. Svaz VDW nabízí stánek firmám prostřednictvím mezinárodních partnerů, svazů a výzkumných pracovišť.

BMWi – Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky podporuje uvádění na trh a export produktů z Německa

V rámci stánku je rezervovaná plocha pro projekt „Innovationen made in Germany“, který se uskuteční za podpory Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – BMWi) a je určen německým firmám. Podmínkou pro získání podpory je sídlo firmy v Německu, vývoj nového produktu, postupu nebo služby nebo jejich zlepšení, roční obrat do 10 milionů eur, maximální počet zaměstnanců padesát a účast na trhu méně než deset let. Při splnění těchto podmínek ministerstvo firmě uhradí 60% nákladů na účast na veletrhu, maximálně však 7 500 eur na jednoho vystavovatele. „Z této aktivity vyplývají synergie také pro zavedené výrobce strojů a zařízení, kteří hledají nové partnery se svěžími nápady a chtějí posunout dál vlastní výzkum a vývoj,“ řekl dále W. Schäfer.

EMO Hannover je nepochybně vynikající platformou pro navázání kontaktů a získání mezinárodních zákazníků. Tento cíl podporuje také platforma pro B2B-meetings v rámci EMO Matchmaking. Platforma online zprostředkovává už před zahájením veletrhu vhodné obchodní partnery v různých předem určených oblastech.

www.emo-hannover.de