Stolní CNC frézka MIPEC 4MILL300

V posledních letech se výrazně projevuje propad poptávky po zařízeních pro prototypovou výrobu DPS chemickou cestou. Důvody jsou různé – od problematické likvidace odpadů přes složitý a dlouhotrvající proces až po neuniverzální použití. Proto jsme se zaměřili na vývoj univerzální CNC frézky pro frézování DPS, čelních panelů a výrobu drobných 3D modelů.

Po dvou letech vývoje představujeme stolní CNC frézku MIPEC 4MILL300. Frézka 4MILL300 vychází z velmi pevné konstrukce tak, aby bylo umožněno i frézování drobných hliníkových dílů. Při frézování DPS jsme schopni frézovat izolační dráhy i vodivé cesty o síle 0,1 mm. Rychlost, spolehlivost, snadná a rychlá montáž a především akceptovatelná cena pro zákazníka jsou další kritéria, na která jsme se při vývoji zaměřovali. Inspiraci jsme hledali u velkých obráběcích strojů a zvolili jsme řešení ve formě rámu z jednoho kusu oceli. Stabilní tuhý rám zajišťuje maximální přesnost a tuhost stroje i v případě obrábění měkkých kovů.

Osa Z je hlavou naší frézky. Její zdvih je 50 mm, je opatřena vřetenem s max. otáčkami 60 000 ot./min. Odsávání třísek integrované na frézovací hlavě ihned bezpečně odvádí prach a třísky z frézování. Hloubka frézování je nastavitelná pomocí precizního mikrometru. Systém „plovoucí“ hlavy zaručuje konstantní hloubku frézování po celé ploše frézované DPS i v případě jejího zvlnění. Vřeteno je opatřeno kleštinou 3,175 mm a zamykací matice umožňuje snadnou a rychlou výměnu nástrojů bez použití jakéhokoli nářadí. Verze 4MILL300ATC s vřetenem pro automatickou výměnu nástroje a zásobník až pro 12 nástrojů zajistí kompletní proces bez nutnosti zásahu obsluhy.

Bezpečnost, nižší hlučnost a minimální prašnost zajišťuje čirý kryt, přes který je možné celý proces sledovat.

Frézka je dodávána s vlastním softwarem TrackMaker, který po importu Gerber dat a dat pro vrtání děr automaticky provede výpočet frézovacích drah a navrhne seznam nástrojů. Software umožňuje kontrolu správnosti návrhu, a to pomocí funkce DESIGN CHECK. V průběhu procesu vás mezi jednotlivými kroky průvodce informuje o nutnosti vyměnit nástroj, o jeho typu a rozměrech, v případě oboustranných DPS také o nutnosti otočit desku na pracovním stole atd. Mezi jednotlivými kroky stůl s frézovanou DPS přejede tak, abyste mohli proces zkontrolovat a bezpečně vyměnit nástroj. Přesné zpracování oboustranných DPS je zajištěno pomocí tzv. MIRROR LINE PINŮ, kterými prochází osa zrcadlení. Po otočení desky je tak zajištěno přesné vycentrování děr na střed plošek i na spodní straně DPS. TrackMaker nabízí širokou škálu možných úprav dat, je možné měnit např. velikost padů, vytvářet nové vodivé spoje, vytvářet nové průchozí otvory, duplikovat nebo rotovat DPS atd.

Podrobnější informace naleznete na našich stránkách www.p2jtechnology.cz nebo www.mipec.eu