Systém HYCUT

Pro Vaše aplikace obráběcí kapaliny jsme vyvinuli a etablovali multifunkční produkty HYCUT. Podstatou systému HYCUT jsou oleje na esterové bázi, které lze použít jako řezný olej, obráběcí kapalinu nebo čistič se vzájemnou kompatibilitou, a tím může být ušetřeno například mezioperační čistění.

Stručně shrnuto:

 • produkty na bázi obnovitelných surovin, bez obsahu minerálního oleje (certifikováno programem USDABioPreferred®),
 • multifunkční použití jako řezný olej, hydraulický olej, dvousložková obráběcí kapalina a čistič,
 • snížení nákladů díky koplexní optimalizaci procesu
 • řešení upravené na míru,
 • vysoká snášenlivost s lidmi a životním prostředím,
 • prvotřídní servis s individuálním poradenstvím na místě.
 • Co jsou syntetické esterové oleje?

Při výrobě syntetických esterových olejů se cíleně vyvolává chemická reakce mastné kyseliny získané z přírodních olejů s mastným alkoholem rovněž přírodního původu. Tímto způsobem lze přesně kontrolovat chemické vlastnosti jako je délka řetězce a stupeň čistoty. Syntetické esterové oleje stejně jako přírodní rostlinné oleje neobsahují minerální olej a jsou biologicky rozložitelné, zpravidla jsou ale podstatně stabilnější. Pečeť „USDA BioPreferred®“ uděluje United States Department of Agriculture. Mnoho produktů HYCUT – zde HYCUT CF 21 – jsou USDA certifikované jako produkty na biologické bázi.

Bez označení podle CLP a GHS

Řezný olej obsahující minerální olej o viskozitě nižší než 7 mm2/s je označený jako „zdraví škodlivý, při požití může způsobit poškození plic“. Od 2015 platí dokonce limit 20,5 mm2/s. Produkty na bázi esterového oleje jako HYCUT zůstávají nadále bez označení!

 • Hycut při obrábění olejem

Všechny řezné a brusné oleje rodiny HYCUT jsou na bázi syntetických esterových olejů. Nabízí extrémně vysoký mazací výkon a tím výrazně snižují opotřebení nástroje. Použitím syntetických nasycených esterových olejů jsou produkty velmi stabilní vůči stárnutí. To zaručuje dlouhou životnost. Kromě toho vysoký čisticí výkon syntetických olejů zajišťuje čisté stroje a obrobky a speciálně při broušení mimořádně dobrý úběr. HYCUT SE 12 má o 30 % nižší ztrátu odpařováním oproti konvenčním brusným olejům stejné viskozity, obsahujícím minerální olej (podle NOAK, při 150 °C).

Stručně shrnuto:

 • bez označení dokonce i u nízkých viskozit,
 • snadné čištění vodnými médii a v ideálním případě úplná eliminace čištění,
 • bez zápachu a odpařování, tím příznivější pracovní podmínky,
 • zvýšená bezpečnost práce díky vyššímu bodu vzplanutí oproti produktům na bázi minerálního oleje,
 • ověřená spolehlivost procesu na základě uvolnění známých výrobců strojů.
 • Dvousložková obráběcí kapalina HYCUT

Zvláštností HYCUT jako emulze je možnost regulovat olej a aditiva separátně. To umožňuje dokonalé přizpůsobení různým požadavkům na proces, materiál a mazací výkon. Po celou dobu životnosti emulze mohou být jednotlivé složky cíleně doplňované. Zákazníci jako Audi, BMW a Volkswagen spoléhají na systém HYCUT, který splňuje mimořádné požadavky na hospodárnost a bezpečnost procesu. Díky širokému rozsahu použití a flexibilitě HYCUT může být celá výrobní oblast pokryta systémem s pouze jednou obráběcí kapalinou.

Stručně shrnuto:

 • úspora ve spotřebě díky extrémně dobrému výnosu,
 • vysoký stupeň odlučování cizího oleje, tím snadná údržba emulze,
 • stabilní procesy, i při nízké tvrdosti vody nedochází k pěnění,
 • čisté obrobky, nástroje a stroje díky vynikající oplachovací schopnosti,
 • velmi dobrá snášenlivost s pokožkou, obsah aditiva zůstává konstantní bez ohledu na koncentraci výkonnostní složky.
 • Cizí olej nepronikne!

Obráběcí kapaliny mísitelné s vodou obsahují emulgátory, které umožňují rozptýlení základového oleje v jemných olejových kapkách (emulgace). Emulgátory obsažené v HYCUT jsou optimalizované na esterové oleje, proto minerální cizí oleje v obráběcí kapalině neemulgují. Cizí olej se odloučí na povrchu a lze jej snadno odstranit, např. vhodným odlučovačem oleje.

 • HYCUT – pro celý procesní řetězec

Chytré řešení: obrobky mohou být nejprve opracované olejem HYCUT bez mezioperační pračky a následuje další opracování emulzí HYCUT. Vnášení oleje, např. z kluzných loží, zlepší mazací výkon, namísto znečištění emulze. A pokud by přece jen bylo nutné mezioperační čištění, čistič HYCUT se jednoduše vrátí do emulze. Takto hospodárně můžete v budoucnu pracovat s HYCUT také Vy.

Stručně shrnuto:

 • vzájemně kompatibilní produkty,
 • bez negativního vlivu cizích olejů,
 • životnost až několik let,
 • vhodný pro centrální zařízení a větší jednotlivé stroje,
 • úspora pracího procesu,
 • recyklace čističe v emulzi,
 • snížení nákladů na odstranění odpadů a energii.

Pro každou aplikaci v rámci procesního řetězce existuje vhodný produkt HYCUT!

Oemeta CR s. r. o.
Jana Babáka 11, 612 00 Brno
T: +420 778 057 487
info@oemeta.cz
cz.oemeta.com