Systémové řízení logistiky v AAS Automotive zajišťuje společnost AIMTEC

Společnost AAS Automotive, vyrábějící střešní nosiče a další exteriérové a interiérové hliníkové díly do aut, zavádí systém DCIx pro řízení interní logistiky. DCIxWMS od firmy AIMTEC eviduje veškeré pohyby s materiálem a hotovými výrobky za prokazatelného dodržování pravidel FIFO. Systém bude také podporovat procesy s vratnými obaly a kooperace. Zároveň bude propojen se stávajícím informačním systémem HELIOS Orange. Projekt byl zahájen v lednu 2017 a do produktivního provozu bude spuštěn v květnu tohoto roku. V dalších fázích plánuje firma AAS Automotive zavést řešení i pro sběr dat z výroby (MES), řízení kvality (QMS), podporu komunikace s dodavateli (Portal) a zajištění expedice v režimu Just-in-Time (JIT).

DCIxWMS podporuje kooperace

Společnost AAS Automotive se sídlem v Bakově nad Jizerou zahájila spolupráci s firmou AIMTEC v lednu 2017 implementací systému DCIxWMS pro řízení a evidenci logistických toků ve skladech materiálu a hotových výrobků. Hlavními důvody pro zavedení systému DCIx je splnění zákaznických požadavků na prokazatelné řízení materiálových toků, kontrola doby expirace skladovaných materiálů, kontrola pravidel FIFO při výdeji materiálu a při expedici, detailní evidence skladových zásob přes jednotlivé manipulační jednotky a jasná historie pohybů (transakcí) pro každou manipulační jednotku.

Systém DCIxWMS bude zároveň podporovat procesy s kooperanty, kterým firma AAS Automotive posílá rozpracované výrobky k povrchové úpravě a následně je přijímá zpět. DCIxWMS zabezpečuje správnou expedici i příjem od kooperačních firem.

Pokrytí procesů s vratnými obaly

Dalším z požadavků je zajištění evidence obalového konta. Firma AAS Automotive pracuje jak s vlastními, tak i zákaznickými obaly. U zákaznických obalů je potřeba zajistit eliminaci pokut od zákazníka za nevrácený obal. U vlastních obalů je nutné sledovat pohyby mezi AAS a kooperanty a snížit ztráty v oběhu. Systém DCIx bude integrován s informačním systémem HELIOS Orange. Spuštění do produktivního provozu se uskuteční v květnu 2017.

„Společnost AIMTEC jsme si vybrali zejména pro její reference ze segmentu automobilového průmyslu. Očekáváme od projektu mimo jiné předání zkušeností z předchozích implementací a konfigurovatelnost systému DCIx podle našich požadavků. Dalším důvodem spolupráce je možnost rozšíření do dalších oblastí, jako je výroba a kvalita,“ vysvětluje Renata Hurdálková, vedoucí logistiky AAS Automotive.

Budoucí spolupráce se společností AIMTEC

Po implementaci systému DCIx ve skladech je v plánu jeho rozšíření i do oblasti výroby pro sběr dat ze strojů a montážních pracovišť. Cílem bude sledovat efektivitu výroby (OEE) a zajištění zpětné sledovatelnosti (traceability). Pro zvýšení kvality v oblastech vstupní kontroly a výroby je plánována implementace modulu QMS, který umožňuje definovat pravidla kvality a kontrolní plány, nebo evidovat reklamace, a na základě těchto dat tvořit například reporty hodnocení dodavatelů. Spolupráce bude pokračovat rozšířením systému DCIx o modul JIT pro zpracování odvolávek a řízení expedice zákazníkům v režimu Just-In-Time. Následně je plánována implementace DCIx u dodavatelů, kdy společnost AAS bude vystavovat své objednávky na modul Portal a dodavatelé zde budou objednávky potvrzovat, tisknout štítky na základě požadavků AAS Automotive a odesílat ASN.

AAS Automotive, s. r. o.

Předmětem činnosti společnosti je výroba podélných a příčných střešních nosičů, interiérových a exteriérových hliníkových dílů do automobilového průmyslu, zejména do OEM. Firma expanduje na nové trhy se střešními nosiči a vyvíjí další interiérové a exteriérové díly, jako jsou například přední masky, nástupní lišty, bateriové výztuhy v karosérii. K výrobě produktů jsou využívány nejmodernější technologie tahového ohýbání, strojního řezání, frézování a sváření. Ke zvyšování kvality, efektivnosti výroby a snižování nákladů jsou zaváděny nejmodernější nástroje z oblasti štíhlé výroby.

www.aimtec.cz