Technologické dny v pravou chvíli!

„Nálada na trhu se lepší“ vítá nás majitel firmy CONSORTA Praha s. r. o.  pan Zdeněk Bubník v předváděcím showroomu a pokračuje:  „Jako bychom se přesně trefili do té pravé chvíle, kdy firmy opět začínají aktivněji nakupovat. Těší nás, a opět se to potvrdilo na naší akci při rozhovorech s řadou majitelů středních firem, že výrobní firmy mají opět zakázky.

Situace v automobilovém průmyslu je pochopitelně slabší, ale co se týče všeobecného strojírenství, začíná se vše zlepšovat.“ A na otázku jaké firmy nakupují pan Bubník odpovídá: „V prvé řadě investují podniky se zahraniční majetkovou účastí, české firmy jsou opatrnější a zatím vyčkávají. Ale zejména německé výrobní firmy, které tu mají své závody, se nebojí jít do investic, logicky asi ví proč. Jakoby předváděly více globální pohled na svět spojený s určitým nadhledem oproti českým manažerům, kteří se „dívají na české zprávy“ a vnímají svět spíše touto optikou. Druhým typem investorů jsou české výrobní firmy, ale ty, které vyrábí pro zahraničí, a zde bych opět jmenoval země jako Německo a Švýcarsko.“ V předváděcí hale bylo vystaveno 14 CNC strojů, a rostoucí trend prodejů potvrzuje, že na řadě z nich se objevila cedule „prodáno“ se jménem konkrétní české výrobní firmy.

Středoevropskou novinkou na Technologických dnech byla premiéra soustruhu Tornado T6M. Během tří dnů se na akci vystřídalo více jak 140 návštěvníků. Ale v případě letošní akce CONSORTY nešlo jen o čistě komerční záležitost, své prostory firma poskytla pro konání výročního zasedání Cechu KOVO, jehož je CONSORTA zakládajícím členem. Na akci se tak v jednu chvíli setkali ředitelé a pedagogové řady středních a vysokých škol se zástupci výrobních firem, a v reálné diskusi probírali požadavky praxe na absolventy škol, úroveň absolventů, možnosti školství a řadu ostatních odborných témat, které školství a průmysl trápí. V rozhovorech se opět projevilo, že objem zakázek není tím největším problémem výrobních firem, ale spíše je trápí úroveň zaměstnanců - nedostatečná úroveň absolventů škol a nedostatek kvalifikovaných pracovníků obecně. Jak se vyjádřil jeden z diskutujících: „orientace v základních technologických procesech a úroveň některých elementárních znalostí například při seřízení stroje, či jeho naprogramování je tak nízká, že mám dojem, že těm lidem budeme muset za chvíli vysvětlovat, jaký rozdíl je mezi frézou a frézkou“. Velice otevřeně  bylo také například probráno téma úrovně znalostí programování absolventů, vybavení škol CNC řidicímy systémy, které je nejednotné, má na rozdílných školách rozdílnou úroveň a celkově je nedostatečné. Do této téměř hodinové debaty se výrazně zapojili i zástupci vysokého školství přítomných na akci, například pan doc. Ing. Martin Vrabec,CSc. - vedoucí ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie na ČVUT v Praze, a další.

A co všechno mohli tentokrát návštěvníci Technologických dnů vidět?

Jako vždy lákaly praktické úkázky obrábění, v tomto případě pan Bubník vyzdvihl dlouholetou spolupráci s firmou Walter, která se opět podílela na profesionální technologické přípravě celé akce a jejíž ukázky živého obrábění patřily k největším lákadlům pro návštěvníky. Mezi další, na akci zastoupené firmy, které CONSORTĚ pomáhají nabízet komplexní technologii obrábění patřily také společnosti: Renishaw, Schunk, Breuning Irco, Centersoft a Blaser.

Z vlastního strojového vybavení jsme již zmínili novinku z výroby britského výrobce Colchester - CNC soustruh řady Tornado s označením T6M. Stroje Tornado dodává CONSORTA do ČR od r. 1996 a mezi jejich zákazníky pracuje již více než 300 kusů této značky, a to jak v tyčovém, tak i sklíčidlovém provedení. Vystavený stroj, který prošel v uplynulém roce řadou významných změn, byl předveden s poháněnými nástroji a vybaven ŘS Fanuc 0iTD.

Japonského výrobce strojů Miyano zastupovaly na akci hned čtyři soustruhy a soustružnická centra:
BNA 34 C  - nejmenší CNC soustruh s poháněnými nástroji s 1 vřetenem pro obrábění z tyče do průměru 34 mm s možností dovybavení v případě potřeby univerzálním sklíčidlem. Stroj je standardně vybaven vysokotlakým chlazením 10 barů, sadou nepoháněných držáků, dopravníkem obrobků a celou řadou dalšího příslušenství, které je v ceně stroje. Díky velice tuhé konstrukci je tento stroj často využíván pro přesné obrábění těžkoobrobitelných materiálů. Například dílec, který byl obráběn je vyráběn z materiálu zakaleného na 63HRC ve firmě EXTE SPOJ Hostětice u Telče.

BND 51 SY - 6osé soustružnické centrum s 2 vřeteny, 12 polohovou nástrojovou hlavou, která má možnost obrábět poháněnými nástroji a Y osou. Maximální průměr tyče 51 mm, s možností instalovat hydraulické sklíčidlo pro obrábění z přířezu či odlitků nebo výkovků. Stroj na akci jsme viděli při výrobě  šroubení z materiálu 12 050, ale například ve firmě Schwer Fittings na tomto stroji vyrábí šroubení z nerezi. Tento výrobce zakoupil první stroj BND-51SY v roce 2007, a nyní mu bude po výstavě dodán v pořadí 8. stroj značky Miyano.

BNA 42 DHY – třetí vystavované soustružnické centrum Miyano je v současnosti nejprodávanější stroj v ČR i v Evropě. Tento stroj zakoupila společnost Kovoobrábění Hrabal a po Technologických dnech bude novému majiteli instalován. Má 2 kanálový ŘS Fanuc – Miyano stejně jako další vystavovaný exponát BNJ 42 SY 3, který slouží k řízení 7 CNC os. Stroj BNA-42DHY je obzvláště vhodný pro produktivní sériovou výrobu velmi přesných a složitých dílců především z tyče do Ø 42 mm. K tomuto účelu je vybavený dvěma vřeteny a dvěma nástrojovými revolverovými hlavami. Hlavní nástrojová hlava je 8polohová s možností obrábět také poháněnými nástroji a to i s využitím osy „Y“. Pomocná nástrojová hlava umístěná u hlavního vřetena má 6 poloh pro upínání nepoháněných nástrojových držáků. Také stroj BNA-42DHY má v osách X a Z z důvodu tuhosti a zajištění stability resp. přesnosti a dlouhodobé spolehlivosti kluzné a nikoliv valivé vedení.

BNJ-42SY - je soustružnické centrum. Také tento stroj dosahuje vynikajících parametrů z hlediska přesnosti a teplotní stability díky tuhému robustnímu stojanu stroje z litiny resp. meehanitovému odlitku, v němž je integrována nádrž chladicí kapaliny.

V kategorii obráběcích center určených pro frézovací, vrtací, vyvrtávací a závitovaní operace nás zaujala obráběcí centra japonského výrobce KIRA KN 40Hb-500S-2APC - kompaktní horizontální centrum KIRA se zásobníkem na 30 nástrojů, vysokotlakým středovým chlazením 20 Barů, 2 CNC řízenými otočnými paletami plnícími roli 4. CNC řízené osy. Tento stroj se vyznačuje vysokou produktivitou obrábění díky rychloposuvům až 48 m/min a krátkým časům výměny nástrojů i technologických palet. Součástí prezentace zmíněného stroje bylo také video ukázka obrábění automobilového dílce, jehož výroba na stroji KN40 s horizontálním vřetenem se právě připravuje pro zákazníka na velkosériovou výrobu.

Vertikální centra japonského výrobce KIRA zastupovalo stolové obráběcí centrum VTC-40a, které je v ČR mezi zákazníky populární zásluhou své přesnosti, rychlosti, spolehlivosti a nízké energetické náročnosti, čímž přispívá svými provozovatelům k velmi dobré konkurenceschopnosti při získávání zakázek. Tento stroj má kompaktní konstrukci, nepoužívá žádnou silovou hydrauliku a má minimální nároky na plochu stejně jako výšku výrobního prostoru.

2paletová vertikální centra KIRA zastupoval stroj s kuželem velikosti 40 pod označením KN40Vb-500S-2API. Tento stroj má 2 palety o rozměru 600 x 350 mm, pohyblivý stojan, zásobník na 20 nástrojů, které se vyměňují pomocí dvouramenného chapadla za 2,8 vteřiny, pojezdy v osách jsou 500/350/400 mm, rychloposuv 48 m.min-1 a motor vřetena má výkon zvýšený na 11 kW s upínacím kuželem BT 40 a je s přípravou pro středové chlazení. Ukázku obrábění připravila firma Walter, jednalo se o obrábění austenitické nerezové oceli třídy 1.4301 (ČSN 17 240), frézovací nástroj Protomax Inox Ø10mm frézoval do hloubky 8mm s úběrem třísky 2mm.

Z dalších frézovacích center byly na akci předvedeny taiwanské stroje VMC 610L, 1020L a 1300S s převodovkou ZF. Jedná se o robustní vertikální centra s univerzálním využitím v kusové i sériové výrobě, vhodná také pro obrábění forem. Vystavené stroje mají ŘS Fanuc 0iMD, ale je lze nabídnout i  ŘS Heidenhain, případně Sinumerik nebo Fagor.

Na Technologických dnech jsme měli možnost vidět i univerzální hrotový soustruh Harrison M 300, digitální odměřování polohy NEWALL, odlučovače mlhoviny Mistrésa a další stroje a sortiment společnosti CONSORTA Praha s. r. o.

                                Jiří Klusáček
                                 šéfredaktor