Trend kombinovaných aplikačních řešení je na vzestupu: Vysoce produktivní multinástroj 3 v 1 od společnosti Schwanog!

Společnost Schwanog se propracovala na vedoucí pozici na trhu jako přední výrobce systémů profilových nástrojů s výměnnými destičkami. Při výrobě výměnných destiček jsou specifické kontury zadané zákazníkem vybrušovány nebo erodovány do polotovarů destiček. Pro tyto účely využívá společnost Schwanog dvanáct technologických systémů, které zahrnují pracovní postupy od zapichování přes frézování vícehranů na soustruhu a virblování závitů až po tvarové vrtání a veškeré aplikace k obrábění soustružených a frézovaných součástí.

 

Trend kombinovaných nástrojů je na vzestupu

Zatímco různé systémy nabízejí vždy jeden účel použití, obvykle s požadavkem „zapichování místo kopírovacího soustružení“, společnost Schwanog v posledních letech stále více vyvíjí také kombinované nástroje, které představují kombinaci různých nástrojů k různým účelům použití.

To podle vedoucího odbytu společnosti Schwanog Petera Schöningera přesně odpovídá našemu slibu: „Schwanog. Záruka snížení nákladů!“, který nás denně motivuje k vyvíjení nových řešení zvyšujících produktivitu práce.

U kombinovaných nástrojů záleží především na nápadech a technickém know‑how, abychom kromě systémových snížení nákladů na každý obrobek dosáhli také dalších snížení nákladů.

 

Aktuální příklad řešení s dvouciferným snížením nákladů na obrobek

Aktuálním příkladem v souvislosti s tímto je projekt multinástroje, u něhož šlo o to, docílit u již velmi dobře optimalizovaného obrobku ještě výraznějšího snížení nákladů na kus, abychom tím pro jednoho z našich zákazníků zajistili sériovou zakázku.

Za tímto účelem vyvinuli technici a konstruktéři společnosti Schwanog speciální nástroj, který v sobě spojuje tři pracovní kroky:

1. celotvrdokovový spirálový vrták Schwanog,

2. osoustružovací destička Schwanog,

3. zapichování pomocí PWP destičky Schwanog.

 

Výhody byly přesvědčivé a vyvolaly nadšení

Pro tohoto zákazníka, kterého z důvodu ochrany osobních údajů nesmíme jmenovat, znamená současný vývoj v tomto objemu zakázek neočekávanou úsporu nákladů při maximální spolehlivosti výrobního procesu:

• významné dvouciferné snížení nákladů na obrobek,

• absolutní spolehlivost výrobního procesu,

• odpadá nutnost výměny nástrojů,

• snížené nároky na zkoušení.

 

Peter Schöninger, který je odpovědný za globální prodej společnosti Schwanog, tyto skutečnosti shrnul takto:

„Díky této naší významné zkušenosti a každodenní přímé přítomnosti členů našeho prodejního týmu na trhu jsme schopni vytvářet inovativní řešení s obrovským potenciálem úspory nákladů. Těchto cílů dosahujeme díky kombinaci našich systémových kompetencí a odvahy přicházet s neobvyklými nápady.“

Pro zákazníky, kteří chtějí nebo jsou nuceni optimalizovat své náklady, je nejjednodušší cestou kontaktovat společnost Schwanog přímo, popř. nepřímo zasláním výkresu obrobku prostřednictvím internetové stránky výrobce.

 

Příklad použití nástrojů k různým účelům

Nejvyšší úroveň z hlediska technologie výroby

Úspěch společnosti Schwanog je založen na maximální technologické úrovni výroby a optimalizaci celkového procesního řetězce. Díky tomu je totiž možné zkrátit dodací lhůty řešení zhotovovaných individuálně podle výkresů zákazníka tak, že jsou jejich výhody v porovnání se standardními nástroji naprosto zřejmé. 100 000 dosud vyrobených nástrojů podle výkresů zákazníka je výsledkem obrovských zkušeností a vysoké produktivity práce.

Přehled systémů Schwanog

Schwanog celkem nabízí ve 13 produktových oblastech vysoce efektivní řešení pro každý účel použití:

• vnější zapichování,

• vnější zapichování na strojích s taktovacím stolem,

• vnitřní zapichování,

• vnitřní soustružení,

• tvarové vrtání s výměnnými destičkami,

• tvarové vrtání se spirálovými celotvrdokovovými vrtáky,

• kalibrování,

• skiving,

• frézování vícehranů na soustruhu,

• vrubové ozubení,

• vnější virblování,

• vnitřní virblování,

• systém Selector.

Základní součástí všech aplikačních řešení je systém profilových nástrojů Schwanog, který sestává vždy z jednoho držáku Schwanog a z výměnných nástrojových destiček. Z tohoto polotovaru se podle individuálních požadavků vybrušují a erodují specifické obrysy.

Společnost Schwanog kromě svého sídla v Německu v Obereschachu vyrábí své produkty také ve vlastních výrobních závodech ve Francii, USA a Číně.

Dipl.-Ing. Ludvík Sochor, technický poradce a prodej

www.schwanog.com