Trendy automobilové logistiky již po třinácté

Společnost Aimtec pořádala na začátku června třináctý ročník mezinárodní konference Trendy automobilové logistiky.

Na začátku června hostily prostory brněnského hotelu Voroněž v pořadí již třináctý ročník mezinárodní konference Trendy automobilové logistiky - TAL. Prestižní společenské setkání se uskutečnilo ve dnech 5. a 6. června 2012. Hlavním organizátorem a pořadatelem byla poradenská a technologická společnost Aimtec, přední dodavatel informačních systémů na evropském trhu. Konference TAL se zúčastnilo 130 odborníků z logistiky, výroby a IT sféry v prostředí automobilového průmyslu a dalších výrobních společností.

Letošní 13. ročník konference TAL se uskutečnil pod záštitou Odette ČR a Sdružení automobilového průmyslu. Generálním partnerem byla společnost InCAPTIO. Odborného partnerství se ujaly společnosti SAP ČR a Toyota Material Handling. Na akci se také spolupodílely další významné společnosti na poli logistiky a informačních technologií – Axway, IBM, Inotec Barcode Security, Kardex, Lintech, Logtech a Schoeller Arca Systems. Mediálně akci podpořily periodika AIMagazine, Automobil Industry, IT Systems, Logistika, Plastics Production, T-way, Technik a časopis Strojárstvo.

Od trabanta k audi

Konferenci v hlavním kongresovém sále zahájil pan Roman Žák, předseda představenstva společnosti Aimtec. Program se poté rozdělil na dvě paralelní sekce – Business Trends a Technology Trends. Odborné vstupy v části Business Trends odstartoval pan Ján Lešinský, docent na Strojní fakultě STU v Bratislavě a předseda Spolku automobilových inženýrů a techniků Slovenska. Pan Lešinský se zaměřil na trendy v rozvoji automobilové dopravy ve střední Evropě. Následovala přednáška pana Alexandera Schrödela o správě EDI s více než 3 400 partnery v rámci skupiny REHAU. Společnost REHAU představuje předního specialistu na polymery, jenž nachází své uplatnění především ve stavebnictví, letectví a v automobilovém průmyslu. O výzvách v logistice v plastikářském koncernu Fremach pohovořil jeho CEO pan Peter Creedon. IT manažer ze společnosti HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA pan Marián Daníšek přiblížil posluchačům logistické procesy s dodavateli a odběrateli s neodmyslitelnou podporou IT v podobě Warehouse Management Systemu a EDI nástroje. Dopolední blok zakončil s prezentací na téma pokročilé plánování výroby pomocí APS systému Asprova v automobilovém průmyslu pan Zdeněk Kurz ze společnosti Aimtec.

S největším zájmem přihlášených účastníků se setkala prezentace pana Jana Šlegla, vedoucího oddělení fyzické logistiky ve společnosti BOSCH DIESEL. Pan Šlegl podal poutavé sdělení o synchronizovaném systému externích a interních materiálových toků v jihlavském závodě. Milan Ludvík z firmy InCAPTIO představil nové technologie zvyšující výkonnost a efektivitu logistiky, např. technologii Vocollect, která umožňuje řídit jednotlivé skladové operace pouze pomocí hlasu operátora. Závěr odborných přednášek patřil evropskému výrobci vozidel pro městskou a železniční dopravu, plzeňské společnosti ŠKODA TRANSPORTATION. Ředitel logistiky, pan Michal Horáček, obohatil konferenci o téma zaměřující se na měření a hodnocení výkonů a ztrát v prostředí zakázkové výroby. Pomyslnou třešničkou celého programu byla populárně cestopisná přednáška pana Dana Přibáně s názvem Trabantem napříč Afrikou. Jeho příběh, jak se dá s dvěma východoněmeckými trabanty projet 11 afrických zemí a překonat 20 000 km fascinoval a zároveň i pobavil každého v sále.

Část Technology Trends v kongresovém sále C hotelu Voroněž byla již tradičně věnována partnerům, kteří zde prezentovali novinky v oblasti paletových kontejnerů, RFID technologií, hlasového vychystávání, manipulační techniky, automatizovaných skladových řešení a informačních systémů pro řízení skladů (WMS).

„Štíhlá“ praxe versus teorie

V předvečer konference proběhla odborná přednáška pana Milana Fuchse ze společnosti KYB Manufacturing Czech z Pardubic na téma japonské štíhlé principy pro řízení logistiky a výroby aplikované a přizpůsobené na české podmínky. Moderátorem večera byl pan Ján Lešinský, který také vedl posléze debatu s přednášejícím. Při rozhovoru se potkávala praxe v prostředí automobilového dodavatele s předpovídáním trendů nejen v automobilovém průmyslu, ale v celé naší společnosti. Program probíhal v reprezentativních prostorách Starého pivovaru v Brně. Pozvaní hosté měli rovněž možnost prohlédnout si zrekonstruovanou stavbu v kubistickém pojetí a navštívit galerii s výstavou moderního umění.

www.aimtec.cz