Unikátní technologie čipování elektrod zvyšuje efektivitu výroby forem

Firma PENTA TRADING, spol. s r.o., ve spolupráci s firmou technology-support s.r.o. představila na letošním mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně novou technologii přenosu informací z CAD/CAM softwaru Cimatron pro programování EDM hloubicích strojů PENTA CNC.

Hlavní předností tohoto automatizovaného postupu je předcházení chybám, ke kterým při manuálním zadávání nevyhnutelně dochází. Veškerá data, včetně pozice nájezdu elektrody, jsou automaticky převáděna přímo ze softwaru Cimatron, kde byla elektroda vytvořena na modelu vyráběné součásti. Systém je zcela nezávislý na jakémkoli serverovém propojení a nemůže se stát, že by při výpadku serveru stroj přestal pracovat. „Výhodou, oproti standardním metodám, je výrazné usnadnění a urychlení celého procesu zadávání hloubicích parametrů,“ říká manažer divize PENTA CNC Jaroslav Kohout, tvůrce tohoto systému.

Načítání parametrů hloubení z NFC čipu

Řešení je založeno na zadání pozice hloubení, parametrů hloubení a technologie hloubení v CAD softwaru Cimatron a následného uložení všech zmíněných hodnot do NFC čipu připevněného přímo ke konkrétnímu držáku elektrody. Po uložení elektrody do zásobníku EDM hloubicího stroje, je obsluhou spuštěn proces hloubení. Stroj najede k první elektrodě v držáku, z čipu si načte veškeré informace o procesu hloubení, uchopí elektrodu a začne hloubit. Po skončení odloží elektrodu zpět do první pozice držáku a přejede k další elektrodě. Opět si nejprve načte informace z NFC čipu u dané elektrody a následně ji uchopí a začne hloubit.

Cimatron, jehož dodavatelem v ČR a na Slovensku je firma technology-support s.r.o., je CAD/CAM řešením určeným především, i když nejen pro nástrojárny. Má k dispozici specializované nástroje pro konstrukci elektrod, konstrukci vstřikovacích forem, postupových a transferových lisovacích nástrojů a pro jejich výrobu, tedy pro NC frézování.

www.t-support.cz