V roce 2017 bylo v ČR vyrobeno více než 1,4 mil. vozidel

Údaje AutoSAP za 1.–12. měsíc 2017 v České republice

• Rok 2017 byl historicky nejlepším rokem pro automobilový průmysl v ČR

• Výroba motorových vozidel v roce 2017 přesáhla hranici 1,4 mil. kusů

• Produkce překonala o 70 000 ks, tedy o 5,2 %, výsledek předchozího rekordního roku 2016

• Výrobci vozidel většiny značek zaznamenali výborné výsledky v počtu vyrobených kusů

• Výroba osobních automobilů nadále vévodí českému autoprůmyslu

• Největší přírůstek zaznamenala výroba domácí produkci

• Automobilová produkce rostla znovu rychleji než český průmysl jako celek a podpořila růst celé české ekonomiky

Prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar k historickému úspěchu řekl: „Rok 2017 byl rekordním rokem v celé historii výroby motorových vozidel v ČR a totéž platí pro celý český autoprůmysl včetně subdodavatelského sektoru. Tyto velmi příznivé výsledky automobilového průmyslu jsou ovlivněny pozitivním vývojem evropské i světové ekonomiky a rostoucí spotřebitelskou poptávkou po vozidlech v ČR i v Evropě. Autoprůmysl byl v roce 2017, vzhledem ke své váze v české ekonomice, podstatnou součástí jejího dynamického růstu, který podle očekávání analytiků dosáhl přibližně 4,5 %. Rok 2017 však byl zároveň zřejmě vrcholem současného ekonomického cyklu. Lze očekávat, že v letošním roce tempo růstu české ekonomiky zhruba o jeden procentní bod oslabí a zpomalení čekáme i v Evropě a na dalších trzích. V České republice bude mezi významné faktory působící tlak na pokles tempa růstu v roce 2018 patřit zejména napětí na trhu práce, kde česká ekonomika naráží na hranici svých produkčních možností a zmiňované nabídkové omezení trhu práce se významně dotkne i řady firem automobilového průmyslu. Očekáváme proto, že dynamika českého autoprůmyslu bude sice i letos vysoká, avšak růstu výroby motorových vozidel o více než 5 %, jako v roce 2017, se již letos nedočkáme.“

Historický rekord: 1 421 324 kusů motorových vozidel

 

Osobní automobily

Zdejší výrobci osobních automobilů vyrobili celkem 1 413 881 vozů. Výroba osobních automobilů tak opět tvořila hlavní část objemu vyrobených motorových vozidel. Největší podíl na celkové produkci v ČR si zachovala ŠKODA AUTO s 60,7 %, druhé místo obhájila HYUNDAI s 25,2 % a třetí TPCA se 14,1 %. Výroba meziročně vzrostla o 5,2 %, tj. o 69 699 ks. ŠKODA AUTO měla nejlepší rok v historii, zvýšila produkci o více než 12,2 % (na rekordních 858 103 kusů, což je o téměř 93 000 více než vloni), HYUNDAI udržela výrobu v objemu předchozího rekordního roku, pokles meziročně o 0,5 % (celkem 356 700 vyrobených kusů). Kolínská TPCA, jejíž produkce v roce 2016 a počátkem 2017 ještě rostla, zaznamenala meziročně pokles − 9,8 % (celkem 199 078 vyrobených kusů).

Export osobních vozidel meziročně vzrostl o 5,1 % (o 62 430 ks) a tuzemské prodeje si také polepšily, a to o 6,8 % (o 7 031 ks).

Autobusy

Pro oba hlavní tuzemské výrobce autobusů byl minulý rok úspěšný. Za leden až prosinec bylo vyrobeno celkem 4 631 autobusů, což je meziročně o 5,5 % (tj. o 243 ks) více. Největší částí (z 88,6 %) se na výrobě autobusů podílí Iveco Czech Republic (4 102 ks), firma zaznamenala meziročně růst výroby o 5,6 % (nárůst 217 ks). Další výrobce a člen AutoSAP společnost SOR Libchavy (s podílem na celkové produkci 10,2 %) vyrobila 472 autobusů, což je o 4,0 % více (nárůst o 18 ks). Zatímco Iveco kromě exportu posílilo i domácí prodeje, a to o 42 %, SOR zvýšil export o 28 %.

Nákladní automobily

Tuzemský výrobce nákladních vozů TATRA TRUCKS zvýšil meziročně výrobu na 1 481 kusů, to je o 155 kusů více než před rokem (+11,7 %). Dodávky pro tuzemský trh vzrostly o 12,4 % (48 ks), export mírně poklesl (− 2,4 %).

Motocykly

Jediný výrobce motocyklů týnecká JAWA vyrobila 1 331 ks motocyklů (+8,4 %). Tuzemské prodeje vzrostly o 120,3 % na 174 ks, export dosáhl úrovně 1 157 ks (+0,7 %).

Přípojná vozidla

V ČR bylo vyrobeno v roce 2017 celkem 25 219 přípojných vozidel všech kategorií. Výroba přívěsů a návěsů oproti stejnému období loňského roku vzrostla o 529 ks (+2,1 %).

Celkově se zvýšily domácí prodeje o 2,5 %, ale export mírně poklesl o 1,1 %. Největší podíl na celkové produkci velkých přívěsů a návěsů si udržel Schwarzmüller (77,4 %) před PANAV (22,6 %). Výrobě malých přívěsů dominuje společnost AGADOS.

V kategorii O1 a O2, která představuje z hlediska počtu kusů nejvyšší podíl výroby přípojných vozidel v ČR, vyrobila společnost AGADOS 23 002 ks (+1,6 %). Výroba v kategorii O3 a O4, kterou reprezentují firmy Schwarzmüller a PANAV vzrostla o 7,9% na 2 217 ks.

 

www.autosap.cz