Volkswagen Slovakia navštívil podpredseda vlády SR Peter Pellegrini

Volkswagen Slovakia (VW SK) privítal vo štvrtok podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho. Počas oficiálnej návštevy bratislavského závodu si pozrel nové centrum riadenia toku výroby a montážnu halu.

Hlavnou témou stretnutia podpredsedu vlády SR a vedenia VW SK bolo využívanie moderných informačných technológií pri výrobe vozidiel. „VW SK patrí medzi priekopníkov v nasadzovaní najmodernejších technológií, digitalizácie a inovatívnych riešení vo výrobných procesoch. Aj vďaka tomu môžeme produkovať vozidlá pre našich zákazníkov v najvyššej kvalite ešte individuálnejšie, efektívnejšie a šetrnejšie k prírodným zdrojom,“ vyzdvihol Ralf Sacht, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo VW SK.

Spolu s ďalšími členmi vedenia a zástupcami spoločnosti privítal podpredsedu vlády SR Petra Pellegriniho v moderne vybavenom centre riadenia toku výroby – velíne, ktorý bol otvorený na začiatku tohto roka. Zamestnanci tu v nepretržitej prevádzke riadia tok karosérií vo výrobnom procese, čo im umožňuje najmodernejšia výpočtová technika. Ide o jeden z mála velínov tohto druhu v koncerne Volkswagen, z ktorého je riadená celá produkcia závodu z jedného miesta.

„Naša krajina má veľmi silné IT zázemie a zároveň rozvinutý automobilový priemysel. Bol by som rád, keby sa tieto dve oblasti začali práve u nás, na Slovensku, postupne viac a viac prepájať tak, aby vznikali úplne nové možnosti spolupráce a nové technológie,“ uviedol podpredseda vlády SR Peter Pellegrini.

Nové technológie nasadzuje Volkswagen Slovakia ako najväčší výrobca vozidiel v krajine naprieč celou výrobou. Využíva najinovatívnejšie spájacie technológie, roboty či automatizačnú techniku. Otestované boli aj viaceré novinky, ktoré pomáhajú zlepšovať ergonómiu na pracovisku. Napríklad tzv. chairless chair – nová technológia umožňujúca sadnúť si bez použitia stoličky či inteligentná rukavica, ktorej súčasťou je skener.

Na fotografii zľava: Alexander Matušek (vedúci General Services, VW SK), Eric Reuting (člen predstavenstva pre personálnu oblasť VW SK), Ralf Sacht (predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť VW SK), Peter Pellegrini (podpredseda vlády SR), Jens Kellerbach (člen predstavenstva pre finančnú oblasť VW SK), Juraj Mráz (vedúci riadenia produkcie a logistiky VW SK), Hans-Christian Heidecke (vedúci IT VW SK)

Volkswagen Slovakia, a. s.
Komunikácia
Kontakt: Lucia Kovarovič Makayová, hovorkyňa spoločnosti
Mobil: +421 914 774 447
E-mail: lucia.makayova@volkswagen.sk