Výroba forem s NCBrain

NCBrain je řešení pro optimalizaci NC kódu a optimalizaci práce na CNC frézovacích obráběcích strojích. NCBrain, po nahrání originálního NC kódu a definici výchozího polotovaru a aktualizaci informací o použitých nástrojích a jejich držácích, provede simulaci a vygeneruje optimalizovaný NC kód pro váš konkrétní CNC frézovací obráběcí stroj.

NCBrain AICAM je automatizovaný CAM software, který využívá vědomostní databázi frézovacích technologií a možností obráběcích nástrojů a parametrů CNC frézovacího obráběcího stroje pro přípravu NC programů přímo z CAD modelů bez účasti NC technologa. Tato nová technologie se zcela liší od konvenčního způsobu přípravy NC programů pro obrábění forem. Společnost NCBrain svým produktům věří natolik, že se rozhodla uspořádat soutěž v obrábění „vložky formy“ a mezi tři nejlepší obráběče rozdělí částku 30000 USD. Ti budou odměněni na jaře 2018 v rámci NCB’s Global Seminar 2018 v Koreji, kam na náklady společnosti NCB budou pozváni všichni finalisté. O co jde? Jde pouze o to vyrobit pro všechny stejný daný díl na vašem tříosém stroji za použití vašeho firemního CAM softwaru. Obrobeno musí být do 13 hodin. Obrobek musí být obroben bez použití elektroerozivního obrábění na 1,5 Rz a v toleranci ±0,02 mm. Celý proces je potřeba natáčet, jelikož nahrávka je jeden z výstupů, který zašlete porotě. Vše o soutěži (zadání, pravidla…) naleznete na www.ncbrain.cz.

Produkty společnosti NCBrain na českém trhu nabízí, implementuje a technicky podporuje společnost technology-support, v rámci divize proNÁSTROJÁRNY společně s dalšími produkty jako je CAD/CAM Cimatron pro návrh, konstrukci a výrobu elektrod, forem a lisovacích nástrojů.

František Machara, fmachara@t -support.cz
www.t -support.cz

Společnost technology-support s.r.o. působí na českém a slovenském trhu od roku 2003. Vedle CAD/CAM řešení GibbsCAM a Cimatron je součástí našeho portfolia i CAD řešení ZW3D, vysokotlaké a velkoobjemové chlazení ChipBLASTER a také řešení pro zasíťování CNC strojů, správu NC programů a výrobní dokumentace a monitoring výroby a vyhodnocování efektivity CNC strojů CIMCO a od roku 2017 dva nové produkty pro optimalizaci NC kódu NCBrain a NCBrain AICAM. Samostatnou aktivitou je nabídka školení a rekvalifi kačních kurzů pro obsluhy a programátory CNC obráběcích strojů a CAD konstruktéry.