Vývoj se snažíme vnímat jako komplexní činnost

Vývoj, trendy, novinky v zamykání a odemykání automobilů, investování – nejenom to byly témata našeho dalšího rozhovoru. Jsem moc ráda, že si na mě udělal čas Ing. Jan Kučera ze společnosti WITTE Automotive. Na následujících řádcích se také dozvíte, na co se můžeme těšit z „kuchyně“ WITTE Automotive.

Pane Kučero, věřím, že společnost WITTE Automotive nemusíme představovat, přesto bych Vás o stručnou vizitku pro čtenáře časopisu Automobil Industry požádala.

Již 25 let dodává firma WITTE Automotive klíčové koncepty světovým výrobcům automobilových značek. Ve svých závodech v Nejdku, Ostrově a Plzni vyvíjí, testuje a montuje tradiční výrobky (klíče, zámky, lišty, kliky) i novinky (WITOL, LED softtouch).

WITTE Automotive je jednou z největších firem a nejdynamičtěji rostoucím zaměstnavatelem v Karlovarském kraji, který zaměstnává přes 2500 zaměstnanců z celé České republiky. Je opakovaně vyhlašována Zaměstnavatelem regionu a řadí se mezi Czech TOP 100. V současnosti je firmou, která umí poskytnout nejen svým zaměstnancům, ale i talentovaným studentům a absolventům zázemí a podporu, aby byl zajištěn jejich rozvoj a růst.

S výrobky společnosti WITTE, jako jsou zámky, panty, klíčové garnitury a kliky, se setkáte ve všech vozidlech významných výrobců automobilů na celém světě. V roce 2016 byl otevřen nový výrobní závod na lakované vnější kliky v Ostrově u Karlových Varů, který je nejmodernějším na světě díky naprosto ojedinělému sloučení kompletního procesu výroby a lakování. Od května tohoto roku získala společnost strategický podíl na startupu, který vyvíjí inovativní software pro mobilní přístup pomocí smartphonu.

Na vašich webových stránkách uvádíte, že se vaše společnost řadí mezi technologické lídry v oblasti mechatronických zamykacích systémů a neustále investuje do vývoje inovativních systémových řešení pro dveře, kapoty a sedadla. Co všechno děláte pro to, abyste si pozici technologického lídra udrželi?

Předně se snažíme vnímat vývoj jako komplexní činnost, která má svá pravidla, na jejímž začátku jsou správné vstupní informace a požadavky. Bez správného zadání bychom nikdy nedokázali dodat očekávaný produkt. To je třeba vnímat i z pohledu vývoje nových technologií a inovací. Nejde o to nabízet pouze „náš produkt“, ale naslouchat a porozumět požadavkům zákazníků. Ať už koncových uživatelů našich produktů, nebo našich přímých zákazníků, kterými jsou v převážné většině automobilky.

To samotné ale nestačí. Neodmyslitelnou a nutnou součástí je, že veškeré vyvíjené a nabízené systémy musí splňovat v dnešní době velmi vysoký standard požadavků na bezpečnost (např. aktivní i pasivní systémy ochrany pasažérů i chodců), výkon, funkčnost a komfort pro konečné uživatele. Dnešní zámek kapoty, dveří nebo sedadla již není jen obyčejný „kus železa“, jakým býval v minulosti a který má za úkol „pouze držet dveře zavřené“. Současné systémy obsahují mnohé další funkce, které bývají často koncovým uživatelům skryté, ale které výrazně zvyšují jeho výkon.

Vyvinout velice sofistikované zamykací systémy v dnešní době, která je naplněná nesčetnými konstrukčními a technologickými možnostmi, není pro mnohé společnosti a vývojová centra žádný problém. Nabídnout inovativní systémové řešení ale znamená mnohem komplexnější přístup. Inovativní systémové řešení znamená pochopit skutečné potřeby zákazníka (a podtrhuji slovo skutečné), nabídnout vyspělý produkt s garantovanou funkcí, kvalitou a spolehlivostí, a to celé navíc musí respektovat – a to je velice zásadní – i ekonomickou stránku věci. Všech těchto aspektů jsme si plně vědomi a snažíme se je systematicky rozvíjet.

S čím novým lze v oblasti mechatronických zamykacích systémů přijít?

Třeba právě v oblasti aktivních systémů ochrany chodců (týká se především kapotových zámků) jsou stále velké možnosti k vyvíjení nových systémů. Záměrně říkám „systémů“, protože v těchto nových konceptech je nutné, aby mnohé komponenty a systémy automobilů dokázaly spolu spolupracovat – ať už pasivně, nebo i aktivně.

Další příklad, který uvedu, jsou alternativní – digitální – způsoby odemykání a zamykání automobilů, nebo lépe řečeno přístupů do automobilu. Klíč k automobilu již nemusí být jen v mechanicko-elektronické podobě, jak jsme doposud byli zvyklí, ale může na sebe vzít i virtuální podobu, kdy pak existuje jen jako digitální klíč ve vašem chytrém telefonu. V poslední době tento obor zažívá velice intenzivní expanzi. Je to vhodné řešení všude tam, kde potřebujete spravovat větší vozové parky a osobní předávání klíčů od vozu je často problematické. Jedná se hlavně o případy pronajímání aut (autopůjčovny nebo „car-sharingové“ společnosti), sdílení automobilů firemních vozových parků mezi zaměstnanci, taxi služby, nebo třeba o případy, kdy externí firma zajišťuje noční doplňování spotřebního materiálu do servisních vozů. Ty jsou pak další den zcela připraveny vyrazit do akce. A v této oblasti je co vyvíjet. Jedná se o velice komplexní obor, který vyžaduje integraci různých odvětví – od mechanického designu, vývoje elektroniky hardware a software až po zabezpečenou komunikaci a zabezpečení dat. Mluvíme tedy o mechatronických systémech.

WITTE Automotive je v této oblasti velice proaktivní. V loňském roce vzniklo oddělení WITTE Digital, které se věnuje právě vývoji takovýchto mechatronických přístupových systémů. V současné době jsme již uvedli na trh unikátní systém WAVE, který je nabízen zákazníkům nejenom jako fyzický produkt WAVE-Box, který dokáže odemknout vaše auto pomocí aplikace WAVE-App v mobilním telefonu, ale také jako kompletní služba WAVE-System, obsahující celkovou správu přidělování přístupových práv k vozidlům a také i široké možnosti v oblasti sběru a zpracování telemetrických dat z vozidel prostřednictvím produktu WAVE-Data.

Volně naváži na Vaši odpověď a věnujme se nyní vývoji. Jakou úlohu hraje ve vaší společnosti? Spolupracujete při vývoji s automobilkami?

Jak už jsem zmiňoval, spolupráce s automobilkami hraje v našem vývojovém procesu obrovskou roli. Pokud budete pouze “slepě” vyvíjet nové technologie a nebudete respektovat potřeby a požadavky vašich zákazníků, nikdy v konečném důsledku neuspějete. A právě neustálý kontakt se zákazníkem během vývoje je nutným předpokladem dobrého výsledku.

Vedení vlastního procesu vývoje, tj. procesu, při kterém se požadavky transformují do reálného produktu, je ale v převážné většině případů již jen naše aktivita. My jsme ti, kdo integrujeme naše znalosti, zkušenosti a inovace do nového produktu. Zákazník pak od nás získává „na míru ušitý oblek“, který má vždy v ceně „něco navíc“.

Vývoj nového produktu v našem interním procesu je pro nás zcela zásadní činnost. Na tuto fázi je kladen velký důraz. Správné provedení vývoje nového produktu totiž již v samém začátku celého procesu (od začátku vývoje až po konečnou sériovou výrobu) určuje, zda výsledek bude pro firmu úspěchem nebo neúspěchem. Cokoliv, co se během vývoje nepodaří, se jen těžko v následných fázích spravuje.

Předpokládám, že seznam automobilek, u kterých se můžeme setkat s výrobky WITTE, by byl dlouhý. Přesto, pokud byste mohl některé zmínit, které by to byly? Popř. jejichž požadavky Vám utkvěly v paměti.

Dlouhodobě a velice aktivně spolupracujeme například s automobilkou Volvo. Jejich směr vývoje je velice orientovaný na bezpečnostní prvky a nové inovativní technologie. V tomto směru je to oboustranně velice přínosné partnerství, z kterého vznikají nové koncepty.

Velice dobré zkušenosti (a myslím teď hlavně z pohledu vývoje) máme také s automobilkou Toyota, která klade obrovský důraz na naprostou preciznost a spolehlivost výsledného produktu. Tak, jak je v japonském tradičním přístupu zvykem, vše musí vycházet ze spolehlivého a ověřeného produktu. Mohlo by se zdát, že tento přístup naprosto uzavírá možnost přicházet s novými koncepty či technologiemi, ale není tomu tak. Pouze to vyžaduje velice citlivý a zodpovědný přístup, jak nové věci skloubit s osvědčeným. Mě osobně tato spolupráce posunula o velký kus kupředu a mnohému jsem se naučil.

Mohl bych jmenovat další a další příklady, ale jak říkáte – seznam by byl dlouhý. Tyto dva projekty mi utkvěly v paměti hlavně z důvodu, že byly pro mne velkým přínosem, výrazně ovlivnily můj způsob myšlení a poznatky uplatňuji i v dalších projektech.

V čem je vaše společnost jedinečná a výjimečná?

Naše společnost WITTE Automotive dokáže investovat. Investovat do vztahů se zákazníky – budovat si dlouhodobou spolupráci a partnerství. Investovat do vlastních zaměstnanců – pěstovat si velice zkušené zaměstnance, kteří se stávají výjimečnými a loajálními odborníky ve svém oboru. Investovat do firemní kultury – vytvářet příjemné prostředí, zdravé vztahy mezi zaměstnanci a integrovat osobní život s pracovním. Investovat do vývoje – otevírat si možnosti k novým produktům, zákazníkům a trhům. A investovat do vlastní vize a strategie – nabízet všem, zákazníkům i zaměstnancům, jasnou představu, kam kráčíme.

To vše dělá práci ve WITTE Automotive velice zajímavou a smysluplnou.

V průběhu našeho povídání jsme probrali různá témata, přesto, je zde něco, co byste rád zmínil?

Automobilový průmysl stojí na prahu změn, které budou mít veliký dopad nejenom na vlastní výrobce automobilů a jejich dodavatele, ale také na způsob používání automobilů - tedy na konečné uživatele a vlastníky. Velkým tématem jsou třeba elektromobily nebo systémy s autonomním řízením. Mnohé automobilky investují velké úsilí do vývoje těchto systémů. Stejně tak způsob používání automobilů se ubírá směrem, kdy v budoucnu bude zcela běžné sdílet auto s více lidmi.

Důvody jsou zřejmé – zvýšit efektivitu provozu automobilů ve všech aspektech. Počínaje náklady na pořizování automobilu, jeho využívání, náklady na provoz, ekologický dopad na životní prostředí, bezpečnost, snižování přetíženosti dopravy až po problematiku parkování automobilů ve městech. To vše bude od nás vyžadovat výraznou změnu chování. Nejenom nás jako majitelů automobilů, ale také nás, jako výrobců automobilů a jejich komponent.

Pane Kučero, děkuji Vám za rozhovor. 

Ivana Nedbalová, šéfredaktorka

WITTE Nejdek, spol. s r. o.

Rooseveltova 1299

362 21 Nejdek

Tel.: +420 359 016 111

info@witte-automotive.cz

www.witte-automotive.cz