Výzkumná studie Yanfeng Automotive Interiors

Světový lídr v automobilovém průmyslu objevil u spotřebitelů posun ve vnímání a usiluje o lepší pochopení a řešení budoucích potřeb mobility

Společnost Yanfeng Automotive Interiors odhaluje výzkumnou studii „Kvalita života“ (Quality of Life) a vhled do globálního chování spotřebitelů

Dle globální výzkumné studie Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) se kvalita života celosvětově cení čím dál víc, než jak uvádějí zavedené definice úspěchu. Kvalita života je globálním megatrendem, který sleduje Tým strategického výzkumu (Strategic Research) společnosti YFAI, jenž se zabývá přetrvávající lidskou potřebou míru, osobní interakce, bohatých zážitků, účelu a dobrého zdraví. Jako lídr v oblasti designu a vývoje automobilových interiérů zkoumá YFAI dobu, kterou lidé stráví ve svých vozidlech, a jak sdílení, vlastnictví a další faktory kvality života ovlivňují využití tohoto času.

Studie hlavních trendů reaguje na rostoucí význam automobilových interiérů, protože lidé v nich každý den tráví čím dál víc času. Online studie se zúčastnilo 2 000 účastníků z Číny, Německa a Spojených států s cílem porozumět tomu, jak spotřebitelé v různých regionech definují kvalitu života, jak to ovlivňuje jejich rozhodovací proces a jak mohou tyto poznatky vést ke zlepšení budoucích zážitků z mobility. Výsledky studie odhalily osm aspektů kvality života, které mají na chování spotřebitelů největší vliv. Tři z nich – bezpečnost, zdraví a kvalita – jsou univerzální aspekty téměř ve všech regionech. Přestože se hodnoty kvality života mění s věkem, emoce a navázané vztahy zůstávají důležité ve všech věkových skupinách.

„V rámci pochopení Kvality života (Quality of Life) jako hybné síly změn a inovací bylo pro nás důležité provést studii tohoto globálního megatrendu a takto prohloubit naše znalosti a porozumět očekávanému dopadu na preference nových nabídek mobility,“ říká Renae Pippelová, Director of Strategic Research společnosti Yanfeng Automotive Interiors.

Při definování kvality života výzkum ukazuje, že zastoupené země si jsou spíše podobné než rozdílné, ačkoli stále existují jemné rozdíly. Například Německo klade větší důraz na prožitek, zatímco Spojené státy a Čína dávají přednost interakcím s věcmi. Spotřebitelé ze Spojených států jsou jedineční i při zvažování účelu a motivace jako klíčových faktorů kvality života. Šetrnost k životnímu prostředí je u spotřebitelů ze Spojených států až na poslední místě, kdežto zákazníci z Číny a z Německa ji uvádějí na prvním místě.

V souvislosti s možnostmi mobility vnímají spotřebitelé jedinečné výhody osobních automobilů oproti alternativním variantám dopravy podle toho, jak každá možnost přispívá k faktorům kvality života. Osobní doprava je oblíbená pro svou rychlost a flexibilitu při cestování na dlouhé vzdálenosti, čímž poskytuje pohodlí a svobodu, což obojí jsou faktory ovlivňující kvalitu života. Služby sdílení vozidel jsou naopak oceňovány z hlediska možnosti vyhnout se stresu souvisejícímu s řízením vozidla a většinou je využívají čínští spotřebitelé, jež následují Američané a až poté Němci. Na všech trzích platí, že jakmile spotřebitelé vyzkouší služby sdílení mobilních služeb, mají tendenci je nadále využívat. Pouze malé procento respondentů uvedlo, že vyzkoušeli služby sdílené jízdy nebo sdílení vozidel jen jednou.

Na základě výsledků studie a získaných poznatků dospěl výzkumný tým společnosti Yanfeng Automotive Interiors k závěru, že rozhodujícím faktorem pro pochopení kvality života v souvislosti s mobilitou není nezbytně zvolená služba nebo dokonce sdílení či vlastnictví modelu mobility, ale spíše čas, který cestující strávil s vozidlem. Při kratších interakcích, například v případě sdílení jízd či sdílení vozidla, což obvykle trvá 15 až 20 minut, se objevuje určitá řada priorit, které se významně liší od priorit spojených s vlastnictvím vozidla a tradičním víceletým vztahem mezi vozidlem a jeho vlastníkem. Někde uprostřed jsou pak střednědlouhé jízdy, které mohou trvat několik hodin a které vykazují vlastní soubor priorit a vliv na kvalitu života.

S tímto novým filtrem minut, hodin a let tým YFAI zjistil, proč tradiční produkty mobility (tj. automobily) nejsou úplně ideálně vhodné pro nově objevenou roli prostředků kyvadlové dopravy, jimiž se stanou v případě krátkodobých sdílených jízd či služeb sdílení vozidla. Schopnost navrhnout správná vozidla a správné interiéry nevychází pouze z pochopení praktických funkcí a vlastností, ale také ze zaměření a zprostředkování prožitku v případě cest trvajících určitou dobu. Vědomí, že vozidlo má jen 20 minut na to, aby dostálo pověsti své značky, svých služeb či slibům produktu vůči cestujícímu, je totiž docela jinou výzvou ve srovnání s tím, jak se vozy navrhovaly, vyvíjely, uváděly na trh a prodávaly dříve.

Společnost Yanfeng Automotive Interiors hodlá využít tento cenný vhled k ovlivnění a formování budoucích výrobních inovací, aby do budoucna zlepšila prožitek z interiéru vozidla, ať už sdíleného či nikoliv, a bez ohledu na to, zda interakce mezi cestujícím a vozem trvá jen pár minut, pár hodin nebo pár let.

Renae Pippelová, Director of Strategic Research společnosti Yanfeng Automotive Interiors

O společnosti Yanfeng Automotive Interiors:

Společnost Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) je globálním lídrem v oblasti automobilových interiérů. YFAI nově definuje, jak lidé relaxují, pracují a baví se v interiérech svých vozidel v současnosti i v příštích desetiletích. Společnost s centrálou v Šanghaji má přibližně 110 výrobních závodů a technických center v 20 zemích a více než 33 000 zaměstnanců po celém světě, kteří navrhují, vyvíjejí a vyrábějí součásti interiéru pro všechny světové výrobce automobilů. Společnost Yanfeng Automotive Interiors, založená v roce 2015, je společným podnikem Yanfeng, jednoho z největších dodavatelů v automobilovém průmyslu v Číně, a společnosti Adient, globálního lídra v oblasti automobilových sedadel. Bližší informace naleznete na adrese www.YFAI.com.

www.protext.cz